Gazdasági osztály

A gazdasági osztály vezetője Csatlós Györgyné, az osztály 2024. január 01-től az alábbi egységekkel rendelkezik:

 • Anyaggazdálkodás
 • Raktározás (központi, műszaki és csereruha) csoport
 • Szállítási csoport (közút, belsőszállítás, betegszállítás)
 • Mosoda

Anyaggazdálkodás – Raktározás

Az anyaggazdálkodás – Raktározás foglalkozik a Békés Vármegyei Központi Kórház készletgazdálkodásával és tárgyi eszközök beszerzésével, raktározásával, selejtezésével.
A gazdasági osztály feladatkörébe tartozik a jogi osztály és a közbeszerzési munkacsoporttal együtt működve a közbeszerzési eljárások tervezése, az eljárások előkészítésében való közreműködés. 

A gazdasági osztályhoz tartozik a csereruha raktár, amely biztosítja az intézményben használatos textília beszerzését, raktározását, mosatását RFID és UHF azonosító rendszer segítségével, selejtezését.

Szállítási csoport

Az intézmény működését segítik a gépjárművezetők, betegszállítók, a belső szállítók.
Tagkórházanként eltérő feladat ellátás alapján. 

A belső szállítók: textília, étel, irattári anyagok, szakmai anyagok és gyógyszerek valamint a steril anyagok szállítását végzik az Intézmény telephelyén belül. 

Gépjárművezetők: igényszerinti személy (betegek vizsgálatra szállítása, dolgozók szállítása) és teherszállítás (vizsgálati anyagok, eszközök, csomagok) és a Szűrővizsgálatokkal kapcsolatos kitelepülési feladat ellátásban vesznek részt.

Betegszállító ápoló és gépkocsivezetők: diszpécser központ által összeállított fekvő és ülő betegek szállítását végzi vizsgálatokra és kórházi felvételre valamint az intézményből történő szállítás.

Jogi osztály

A Jogi osztály a jogelőd kórházak 2016. április 1. napi integrációja óta, a Békés Megyei Központi Kórház önálló szervezeti egysége, korábban a jogelőd Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Jogi- és humánpolitikai osztályaként működött.  

Az osztály közvetlenül a Főigazgató főorvos irányítása alá tartozó szervezeti egység.

A szűken vett Jogi osztályt, jogi szakvizsgával és közbeszerzési szakjogász képesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló jogász irányítja, és munkajogi szakjogász képesítésű egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló jogász, valamint megbízottként egyéni ügyvéd vesz részt az osztály feladatellátásában.

A szűken vett osztály feladata intézményi szinten szerződések előkészítése, kötése, belső dokumentumok véleményezése, jogszabályfigyelés, jogtanácsadás, munkavállalók munkajogi kérdéseiben felvilágosítás, egészségügyi dokumentáció kiadásában való közreműködés, panaszok kezelésben való jogi részvétel, etikai eljárásokban való részvétel, peres ügyekben való közreműködés és kapcsolattartás az intézmény külső jogi képviselőjével, illetve az Intézmény működéséhez szükséges jogi háttér biztosítása.

Mivel a Jogi osztály feladata sokrétű, így egyéb szervezeti egység dolgozói is rész vesznek a feladatellátásban. Tágabb értelemben további feladatok, és a feladatoktól függő egyéb szervezeti egységek dolgozóinak irányítása az alábbi területen számottevő: 

A közbeszerzések kapcsán a Jogi osztály jogi segítséget nyújt a jogszabályszerű eljárások megvalósítása érdekében. E körben kapcsolatot tart a közbeszerzési tanácsadókkal, a közbeszerzést lebonyolító ügyvédi irodákkal, és a Közbeszerzési munkacsoporttal, pályázatok lebonyolításban résztvevő Projektiroda munkatársaival, melyet a Jogi osztály vezetője vezet.

A klinikai vizsgálatokkal és szerződésekkel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet kórházi koordinátor munkatárs végzi, ezen feladatokban a Jogi osztály az Intézményi Kutatási Koordinátor Egység (IKKE) dolgozóival kapcsolatot tart, jogi segítséget nyújt. A Jogi osztály vezetője az Intézményi Kutatásetikai Bizottság és a Kórházi etikai bizottság titkára.

Az osztály jogászai részt vesznek a közérdekű adatigénylések, adatszolgáltatások, valamint az adatvédelmi tisztviselővel együttműködve az adatvédelmi kérdések kezelésében is. 

 

Az osztály elérhetősége:

Osztályvezető: Dr. Réthy Pál Tagkórház Intézeti Gyógyszertár, telefonszám: 555-403.

Jogász: Dr. Réthy Pál Tagkórház Igazgatási épület földszint 9. szoba, telefonszám: 555-518

Megbízott ügyvéd: Pándy Kálmán Tagkórház, Igazgatás épület, telefonszám: 

Az egyes munkacsoportokban dolgozók az adott szervezeti egységükben látják el feladataikat.

Koordinációs osztály

Az osztály a Békés Vármegyei Központi Kórház és az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet telephelyein látja el feladatait, 17 fővel.

 • Osztályvezető – Borzsákné Kordás Anita
 • Osztályvezető-helyettes – Kántor Zoltán

 

A 250/2014. (X.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés n) pontja értelmében 2024. év január hó 01. napjától biztosítja az állami, Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott és az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó vármegyei költségvetési intézmények részére az ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.

Az átvételt követően az üzemeltetési terület zavartalan működésének biztosítása a külső szervezetek feladata, melyhez szükséges a szervezetek közötti koordináció, ez az osztály elsődleges feladata.

 

Az osztály szakmai profiljába tartoznak:

 • a kórház telephelyein a zavartalan működés biztosítása érdekében az ingatlan üzemeltetéssel foglalkozó szervezetek közötti koordinációs és kapcsolattartási feladatok ellátása;

 • Orvosi gázhálózatok javítása, karbantartása;
 • KEF által át nem vett berendezések karbantartása, javítása (központi sterilt ellátó gőzfejlesztő üzemeltetése, karbantartása, egészségügyi ellátást biztosító ipari hűtők karbantartása, üzemeltetése, sorompós és normál beléptető rendszer üzemeltetése, karbantartása, vízlágyítók, REDO, RO berendezések);
 • Ingóságok (bútorok, háztartási kis- és nagygépek) javítása, karbantartása;
 • Helikopter leszálló üzemeltetése.
 • Környezetvédelmi feladatok ellátása (Környezetirányi rendszer fenntartása), veszélyes hulladék kezelése, elszállítatása;
 • Kötelező adatszolgáltatások teljesítése (pld. KÁBER, MNV ZRt. stb.).
 • Bérlemények szükség szerinti kezelés;
 • Felújítások, beruházások előkészítése, külső szervezetek bevonása;
 • Védőnői ingatlanok üzemeltetése;
 • Munkavédelmi feladatok ellátása;
 • Tűzvédelmi feladatok ellátása;
 • Polgárvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása (Rendkívüli eseményekre való felkészülés, azok regisztrálása, elhárításában való részvétel), a létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos ügyintézés,
 • KEF által át nem vett vagyonvédelmi rendszer karbantartása, üzemeltetése (Gyula, Kárpát utca 11.);
 • Vagyonvédelmi és felelősségbiztosítások ügyintézése;
 • Vagyonvédelemmel kapcsolatos koordinációs feladatok, szabályozó dokumentumok készítése;
 • Parkolással kapcsolatos ügyintézés.

Műszaki osztály

A műszaki osztály 2023-ban a műszaki és informatikai osztály kettéválásával jött létre.

A műszaki osztály fő feladata az Intézmény orvostechnikai eszközeinek, karbantartása és javítása. Ezen kívül természetesen a felhasználók mindennapi munkájában nyújt segítséget, hogy a lehető legkevesebb technikai problémával kelljen együtt dolgozniuk.

Az osztály a Békés Vármegyei Központi Kórházban a Gyulai és Békéscsabai Tagkórházban egy-egy csoporttal, valamint az Orosházi Dr. László Elek Kórház- Rendelőintézet vonatkozásában is önálló csoporttal rendelkezik.

A csoportok műszerészekből valamint a munkájukat és az ügymenetet segítő műszaki ügyintézőkből állnak. 

Az osztályvezetést Laukó Ervin (email: laukoe@bmkk.eu , Tel: 66/555-739), műszaki osztályvezető látja el. Az osztály teljes létszáma közel 20 fő.