Továbbra is életben vannak az óvintézkedések a megyei kórházban

A bejáratoknál a betegek és látogatók számára járványügyi előszűrést végzünk!

A beléptetési folyamatok felgyorsítása érdekében nyilatkozatot kell kitölteniük a betegeknek és a látogatóknak.  A kitöltendő nyilatkozat elérhető és letölthető az intézmény honlapjáról.

Letöltésért kattintson ide!

Útmutató a beteg egészségügyi leleteinek kiadásához
Tisztelt Betegeink!
Az egészségügyről szóló törvény tartalmazza, hogy a beteg az általa meghatározott személyt írásban felhatalmazhatja a rá vonatkozó egészségügyi dokumentáció megismerésére, leletek átvételére.
Az egészségügyi adatvédelmi törvény is kitér arra, hogy bármilyen egészségügyi dokumentáció, így beleértve a laboratóriumban készített lelet is orvosi titoktartás alá esik, és a kórház akkor mentesül többek között ezen titoktartási kötelezettség alól, ha az érintett írásban felhatalmaz egy meghatározott személyt.
A meghatalmazást
• írásba kell foglalni,
a meghatalmazó nevét és személyazonosító adatát, a kórház, mint adatkezelő lássa belőle, hogy ki a meghatalmazó, tehát azonosítható legyen, a nevén kívül valamilyen személyazonosító adatával, de mivel egészségügyi ellátásról van szó kézenfekvő a TAJ szám megadása,
• a meghatalmazott nevét és azonosító adatát,
• a meghatalmazás pontos tárgyát, tehát pontosan milyen egészségügyi adat megismerésére kap meghatalmazást a személy,
• meghatalmazás dátuma,
• meghatalmazó személy aláírása.
A fentiek szerint a meghatalmazás akkor minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak az egy néhány egyszerűbb esetet kiragadva, ha azt a meghatalmazó saját kezűleg írta meg, és azt alá is írta, vagy begépelte, vagy helyette más saját kezűleg írta meg és két tanú aláírásával és lakcíme feltüntetésével igazolja, hogy az aláírás a meghatalmazótól származik.
A teljes bizonyító erejű magánokiratnak abból a szempontból van jelentősége, hogy az abban foglaltakat ellenkező bizonyításig valónak kell elfogadni.

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdések megoldásában Uhljár
Károly adatvédelmi tisztségviselő készséggel áll rendelkezésre.
Elérhetősége: adatvedelem@bmkk.eu, 66/555-555/880 mellék

Weboldal felhasználási feltételek