Bemutatkozik a BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Pszichiátriai Osztálya

 

 

A nagy múltú gyulai pszichiátriai osztály 1999-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Első igazgató-főorvosa kórházunk névadója, Dr. Pándy Kálmán volt, aki korának rendkívül haladó szellemű orvosaként olyan kezelési alapelveket fogalmazott meg (rácsok megszüntetése, magányos cellák és kényszerzubbonyok eltörlése, foglalkozásterápia szükségessége), amelyek a kezdeti időktől a humanisztikus szellemű, állandóan fejlődő pszichiátriai szemlélet egyik fellegvárává tették a gyulai pszichiátriát. A viharos 20. század során számos kiváló szakember követte Pándyt a főorvosi tevékenységében, akik közül fontos kiemelni Dr. Baly Hermina nevét, aki a 70-es évek során megyei szakfőorvosként megszervezte a megyei ideggondozói hálózat kiépítését.

A 70-es évek során formálódtak meg a mai korszerű, differenciált ellátás alapjai.

Ekkor alakult meg a III. számú Pszichiátriai Osztály, amelynek működésében már nagy szerepet játszottak a nagy pszichiátriai kórképek mellett az enyhébb, neurotikus esetek, ifjúsági pszichiátriai részleg szerveződött. A 80-as évek során tovább bővült a pszichiátriai ellátás rendszere az alkohológiai és gyermekpszichiátriai részlegek megalakulásával, valamint korszerű pszichodiagnosztikai és terápiás módszerek beépítésével.

2003-ban nagy szabású átépítése történt a pszichiátria tömbnek, mely során kialakult a jelenlegi szerkezet.

1985-től  Dr. Vincze Gábor  főorvos (Ph.D.,  c. egyetemi professzor, megyei pszichiáter szak-főorvos) vezette előbb a III. Pszichiátria Osztályt,  majd a megújult egységes megyei pszichiátriai osztályt 2017.12.31.-ig. 2018.01.01.-től Dr. Ábrahám Magdolna pszichiáter főorvos vette át az osztály vezetését.

 

Betegeink ellátása a Pszichiátria tömb két szintjén történik:

Az I. emeleten a férfi részleg („B”) és ambuláns betegeink fogadása, ambuláns betegellátás zajlik. A II. emeleten két női részleg működik („C” és „D”).

A III. szinten gyógy-foglalkoztatást végeznek foglalkoztatós munkatársaink, valamint itt zajlanak az orvosi referálók, esetmegbeszélő csoportok is.

Aktív pszichiátriai osztályunk a Semmelweis utcai telephelyen 125 ágyon, krónikus betegellátás 15 ágyon, akut addiktológiai ellátás szintén 15 ágyon történik. (Addiktológiai rehabilitációs ellátás és a Gyermekpszichiátriai ellátás önálló osztályként működik.) Rehabilitációs jellegű krónikus betegellátásunk a korábbi József Szanatórium területén 60 ágyon történik, szintén gyönyörű természeti környezetben („E” részleg).

 

Jelenleg az osztályon 3 szakorvos – főorvos, 1 szakorvos, 3 rezidens,  „E” részlegen 1 szakorvos – adjunktus (külsős) dolgozik.

Dr. Ábrahám Magdolna                     06-66-526-526/6630

Dr. Csizmadia Mária                          06-66-526-526/6631

Dr. Fekete Klára                                06-66-526-526/6649

Dr. Ruzsa Gréta                                 06-66-526-526/2719

Dr. Duma Norbert                             06-66-526-526/6629

Dr. Tölgyesi – Mihályi Barbara         06-66-526-526/6652

Dr. Dombora Róbert                          06-66-526-526/6654

Dr. Albert András                              06-66-526-526/1038

 

2022.10.01.-vel két újabb rezidens jelölt is megkezdi munkáját.

 

 

Orvosaink munkáját pszichodiagnosztika területén és sikeres kezelések érdekében pszichológiai laboratóriumunk pszichológus és pszichológus asszisztensi munkatársai segítik.

A gyógyító folyamatban ápoló személyzetünk lelkiismeretes munkája is hangsúlyos szerepű.  Részlegeinken számos diplomás ápoló,  pszichiátriai szakápoló, valamint segédápoló dolgozik, akik hagyományos ápolói feladataik ellátása mellett a pszichiátriai betegségek speciális sajátosságaiból következően mentálhigiénés tevékenységet is folytatnak, segítve a páciensek szorongásainak oldását, pszichés egyensúlyuk stabilizálódását. Diplomás ápolóink emellett oktatói feladatot is ellátnak, és rendszeresen, aktívan részt vesznek szakmai rendezvényeken.

Betegeink kezelésében az osztály összes dolgozója, szakdolgozóink, diplomás ápolóink, foglalkoztatós nővéreink folyamatosan együttműködnek.

Munkánkat segítik kórházunk szociális munkásai és gyógytornászai.

Adminisztratív kötelezettségeinkben adminisztrátoraink lelkiismeretes munkája segít.

 

Első emeletünkön két ambulanciánk és egy pszichiátriai gondozónk működik, ahol az osztályon dolgozó orvosok betegeink folyamatos ellátását, nyomon követését tudják biztosítani.

Szakambulanciánkon depressziós, szorongásos kórképek (különös tekintettel pánik betegségre), memória zavarok kivizsgálása és kezelése, pszichozisok miatti vizsgálatok történnek.

Ambuláns betegvizsgálat elsődlegesen telefonos időpont egyeztetéssel történik:

06-66-526-526- / 2605 mellék.

 

Dr. Tímár Erzsébet főorvos 06-66-526-526/2433

 

Dr. Vincze Gábor főorvos, Ph.D., c. egyetemi professzor az osztályos ambuláns rendelőnkben dolgozik központi statuszban,  06-66-526-526/6669.

 

Kezelésünk során  korszerű bio-pszicho-szociális szemléletet alkalmazunk:  farmakotherápia mellett pszichológiai betegvezetést és szociális készségeket javító foglalkozásterápia folyik.

A pszichiátriai beteg  ellátása során kiemelendő  és hangsúlyos az empátián alapuló orvos – beteg kapcsolat, pácienseinket saját kompetenciájuk hangsúlyozásával és megerősítésével partnerré kell tennünk, mivel az én-részesség átélése belső, pszichikus öngyógyító folyamatokat katalizálhat. Emellett szükséges a terápiás folyamatba bevonni a betegek segítségében fontos szerepű családi kapcsolatokat, a páciensekkel közös megbeszéléseket, hiszen a mentális zavarok nagy része a környezetre adott pszichés reakció, így tartós változást, javulást csak a mindenkori környezet adottságainak, a páciens meghatározó érzelmi kapcsolatainak figyelembe vételével remélhetünk.

 

Szakembereink folyamatosan részt vesznek különféle szakképzéseken, hogy a terápiás teamünk elméleti és gyakorlati felkészültségének színvonala tovább fejlődjön.

 

Osztályon kezelt betegeink szükséges konzíliumi vizsgálata a kórház többi orvosaival való jó kapcsolaton alapulva folyamatosan megoldott. Ugyanakkor osztályunk orvosai is rendszeresen adnak konzíliumi vizsgálat során therápiás javaslatot igény esetén.

 

Bízom abban, hogy a fenti bemutatás eloszlatta a Pszichiátriai Osztályunkkal kapcsolatos esetleges félelmeket, szorongást és pszichés probléma észlelése esetén bizalommal fordulnak hozzánk segítségért.