BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórház

  1. PATHOLOGIAI OSZTÁLY

osztályvezető: Dr. Bodor Anita főorvos

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
Tel.: 66/555-452, Fax: 66/555-794

 A PATHOLOGIAI OSZTÁLY RÖVID TÖRTÉNETE, A PATHOLOGIAI OSZTÁLY MUNKÁJA

1933-ban a kórházban laboratóriumot és kórbonctani osztályt alakítottak ki. Vezetésével Dr. Feldmann Ignác nyugalmazott főorvost bízták meg, aki országosan elismert szakember volt.

A pathologiai osztály 1967-ben kezdte meg önálló osztályként a működését. Megbízott osztályvezető volt 1955-1964 között Dr. Oláh Andor, majd osztályvezetőként dolgozott 1965-1970-ig Dr. Orbán István.

1970-ben nagyszabású rekonstrukció kezdődött, az első ütem 1981-ben fejeződött be, 310 ágyas új tömb került átadásra. Ebben kapott helyet az új pathologia (1981). Az osztályvezető főorvos 1972-1994. december 31-ig Dr. Viski Anna, majd 1995 január 1-től 2010 február 1-ig  Dr. Titz Anna volt. 2010. március 1-től a Dr. Bodor Anita.

A pathologiai osztály eddigi osztályvezető főorvosai:

-1933-1944: Dr. Feldmann Ignác

-1945-1955: Dr. Sonkoly Kálmán
-1955-1964.: Dr. Oláh Andor
-1965-1972.: Dr. Orbán István
-1972-1994.: Dr. Viski Anna
-1995-2010: Dr. Titz Anna .
Jelenleg Dr. Bodor Anita.

A pathologiai osztály eddigi szakorvosai:

-Dr. Bánszki Judit
-Dr. Bohus Péter
-Dr. Hajdú Mária

-Dr. Bodor Anita

-Dr. Horváth Imre

-Dr. Szakál Gergő

-Dr. Patai Tímea

-Dr. Kónya Péter

A Pathológiai osztály a kórház F épületének földszintjén található.

Telefon: 66 / 555-452

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A PATHOLOGIÁRÓL:

Mint az orvostudomány alapja, még ma is a medicina egyik legfontosabb része.

A magyar orvosi nyelvben a kórbonctan-kórszövettan megjelölésére a pathologia név elfogadott.

A pathologia feladata elsősorban a betegek tünetei mögött álló, azokat magyarázó elváltozások, mechanizmusok megismerése és megértése, és ezeknek birtokában a gyakorló orvos segítése. A pathologia eszköztára napjainkban a makroszkópos morfologiától a molekuláris szintű módszerekig terjed. A gének és termékeik vizsgálata ma már elengedhetetlen. A kóros állapotok megismerése, megértése a betegségek kliniko-pathologiai értelmezéséhez vezet, mely az orvoslás lényegét jelenti.

Pathologiai osztályunkat 2004-től szakképző hellyé minősítették (akreditációs határozat). Végezzük az általános pathologiai osztályok napi rutin munkáját. A napi gyakorlat a pathologus számára egyrészt a betegből eltávolított (biopsia) sejt- (cytologia) vagy szövetminták (hisztologia) vizsgálatát, másrészt a boncolásokat (autopsia) jelenti. Az osztály folyamatos munkáját (hisztologia, cytologia, boncolások) 4 szakorvos – Dr. Bodor Anita osztályvezető főorvos, Dr. Patai Tímea főorvos, osztályvezető helyettes, Dr. Barna Tibor főorvos (vállalkozó), Dr. Kónya Péter szakorvos és 2 szakorvos jelölt – Dr. Szűcs Melinda, Dr. Lobmayer Lili, valamint 5 szövettani- és immunhisztokémiai szakasszisztens, 2 cytológus szakasszisztens, 2 analitikus – Tóth Anikó vezető asszisztens, analitikus, Kovácsné Gáll Magdolna vezető asszisztens helyettes, Török László analitikus, Fóris Nikolett, Csatáriné Tóth Anita, Szabóné Gyaraki Nikoletta Dóra, Szántó Éva, Somlyai Edit részmunkaidőben, Rajtár Jánosné részmunkaidőben, Papp Andrea, 3 boncmester – Karácson Zoltán, Rédai Péter, Konkoly Tivadar és 4 adminisztrátor – Molnár Katalin, Knyihár Györgyné, Szabó Veronika, Budai Magdolna végzi.

Az egyre szaporodó szövettani anyagok pontos, precíz feldolgozására az asszisztensek mindegyike szakasszisztensi végzettséggel rendelkezik.

Munkánk során a kórszövettani feldolgozások fénymikroszkópos leletezése esetén szakvéleményt adunk a betegből vett szövetmintákból, melyek a beteg további gyógykezelését döntően befolyásolják, meghatározzák. Mindegyikhez segítséget nyújtanak a gyakran elvégzett hisztokémiai és immunhisztokémiai vizsgálataink.

A cytodiagnosztikai tevékenységeink során nőgyógyászati szűrővizsgálatok alkalmával levett kenetekben látható sejtek fénymikroszkópos értékelését végezzük, hasonlóképpen véleményt adunk a különböző szervi váladékokból és kóros folyadékgyülemekből készült cytologiai kenetekről. A vékonytű-technikával végzett aspirációs cytodiagnosztikai vizsgálatok legnagyobb része ultrahang vezérelte anyagvételből adódik, melyek festése és értékelése osztályunkon történik. Az ultrahang laborból kapott core-biopsiák száma egyre szaporodik, melyek feldolgozása, értékelése kiemelt része munkánknak. Megemelkedett a gastroenterologiai biopsiák száma is.

Részt veszünk a különböző szűrővizsgálatokban: emlőszűrés, vastagbél-szűrés, nőgyógyászati cytologiai szűrés programokban.

Pathologiai osztályunk rutinszerűen végzi szakmai munkáját: kórszövettani és kórbonctani vizsgálatokat, valamint cytodiagnosztikai szűrőállomásként működünk.

Dr. Bodor Anita
osztályvezető főorvos

A cytodiagnosztikai tevékenységeink során nőgyógyászati szűrővizsgálatok alkalmával levett kenetekben látható sejtek fénymikroszkópos értékelését végezzük, hasonlóképpen véleményt adunk a különböző szervi váladékokból és kóros folyadékgyülemekből készült cytologiai kenetekről. A vékonytű-technikával végzett aspirációs cytodiagnosztikai vizsgálatok legnagyobb része ultrahang vezérelte anyagvételből adódik, melyek festése és értékelése osztályunkon történik. Az ultrahang laborból kapott core-biopsiák száma egyre szaporodik, melyek feldolgozása, értékelése kiemelt része munkánknak. Megemelkedett a gastroenterologiai biopsiák száma is.

Részt veszünk a különböző szűrővizsgálatokban: emlőszűrés, vastagbél-szűrés, nőgyógyászati cytologiai szűrés programokban.

Pathologiai osztályunk rutinszerűen végzi szakmai munkáját: kórszövettani és kórbonctani vizsgálatokat, valamint cytodiagnosztikai szűrőállomásként működünk.

Dr. Bodor Anita
osztályvezető főorvos