RÉTHY PÁL KÓRHÁZ – RENDELŐINTÉZET

PATHOLOGIAI OSZTÁLY

osztályvezető: Dr. Bodor Anita főorvos

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
Tel.: 66/555-452, Fax: 66/555-794

 A PATHOLOGIAI OSZTÁLY RÖVID TÖRTÉNETE, A PATHOLOGIAI OSZTÁLY MUNKÁJA

1933-ban a kórházban laboratóriumot és kórbonctani osztályt alakítottak ki. Vezetésével Dr. Feldmann Ignác nyugalmazott főorvost bízták meg, aki országosan elismert szakember volt.

A pathologiai osztály 1967-ben kezdte meg önálló osztályként a működését. Megbízott osztályvezető volt 1955-1964 között Dr. Oláh Andor, majd osztályvezetőként dolgozott 1965-1970-ig Dr. Orbán István.

1970-ben nagyszabású rekonstrukció kezdődött, az első ütem 1981-ben fejeződött be, 310 ágyas új tömb került átadásra. Ebben kapott helyet az új pathologia (1981). Az osztályvezető főorvos 1972-1994. december 31-ig Dr. Viski Anna, majd 1995 január 1-től 2010 február 1-ig  Dr. Titz Anna volt. 2010. március 1-től a Dr. Bodor Anita.

A pathologiai osztály eddigi osztályvezető főorvosai:

-1933-1944: Dr. Feldmann Ignác

-1945-1955: Dr. Sonkoly Kálmán
-1955-1964.: Dr. Oláh Andor
-1965-1972.: Dr. Orbán István
-1972-1994.: Dr. Viski Anna
-1995-2010: Dr. Titz Anna .
Jelenleg Dr. Bodor Anita.

A pathologiai osztály eddigi szakorvosai:

-Dr. Bánszki Judit (jelenleg Tatabánya, Pathologiai Osztály)
-Dr. Bohus Péter
-Dr. Hajdú Mária (jelenleg Ajka, Pathologia, osztályvezető főorvos)
-Dr. Bodor Anita (jelenleg Békéscsaba, Pathologiai Osztály, főorvos)
-Dr. Horváth Imre (jelenleg Békéscsaba, Pathologiai Osztály, adjunktus)

-Dr. Szakál Gergő (jelenleg vállalkozó)

-Dr. Patai Tímea (jelenleg szakorvos Békéscsaba, Patologiai Osztály).

A Pathológiai osztály a kórház F épületének földszintjén található.

Telefon: 66 / 555-452

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A PATHOLOGIÁRÓL:

Mint az orvostudomány alapja, még ma is a medicina egyik legfontosabb része.

A magyar orvosi nyelvben a kórbonctan-kórszövettan megjelölésére a pathologia név elfogadott.

A pathologia feladata elsősorban a betegek tünetei mögött álló, azokat magyarázó elváltozások, mechanizmusok megismerése és megértése, és ezeknek birtokában a gyakorló orvos segítése. A pathologia eszköztára napjainkban a makroszkópos morfologiától a molekuláris szintű módszerekig terjed. A gének és termékeik vizsgálata ma már elengedhetetlen. A kóros állapotok megismerése, megértése a betegségek kliniko-pathologiai értelmezéséhez vezet, mely az orvoslás lényegét jelenti.

Pathologiai osztályunkat 2004-től szakképző hellyé minősítették (akreditációs határozat). Végezzük az általános pathologiai osztályok napi rutin munkáját. A napi gyakorlat a pathologus számára egyrészt a betegből eltávolított (biopsia) sejt- (cytologia) vagy szövetminták (hisztologia) vizsgálatát, másrészt a boncolásokat (autopsia) jelenti. Az osztály folyamatos munkáját (hisztologia, cytologia, boncolások) 5 szakorvos – Dr. Bodor Anita megbízott osztályvezető főorvos, Dr. Barna Tibor főorvos, Dr. Kiszely Péter főorvos, Dr. Horváth Imre adjunktus, Dr. Patai Tímea szakorvos és 2 szakorvos jelölt – Dr. Szűcs Melinda, Dr. Presztóczki Barbara, valamint 7 szövettani- és immunhisztokémiai szakasszisztens, 2 cytologus szakasszisztens, 2 boncmester, 1 boncsegéd végzi.

Az egyre szaporodó szövettani anyagok pontos, precíz feldolgozására az asszisztensek mindegyike szakasszisztensi végzettséggel rendelkezik.

Munkánk során a kórszövettani feldolgozások fénymikroszkópos leletezése esetén szakvéleményt adunk a betegből vett szövetmintákból, melyek a beteg további gyógykezelését döntően befolyásolják, meghatározzák. Mindegyikhez segítséget nyújtanak a gyakran elvégzett hisztokémiai és immunhisztokémiai vizsgálataink.

A cytodiagnosztikai tevékenységeink során nőgyógyászati szűrővizsgálatok alkalmával levett kenetekben látható sejtek fénymikroszkópos értékelését végezzük, hasonlóképpen véleményt adunk a különböző szervi váladékokból és kóros folyadékgyülemekből készült cytologiai kenetekről. A vékonytű-technikával végzett aspirációs cytodiagnosztikai vizsgálatok legnagyobb része ultrahang vezérelte anyagvételből adódik, melyek festése és értékelése osztályunkon történik. Az ultrahang laborból kapott core-biopsiák száma egyre szaporodik, melyek feldolgozása, értékelése kiemelt része munkánknak. Megemelkedett a gastroenterologiai biopsiák száma is.

Részt veszünk a különböző szűrővizsgálatokban: emlőszűrés, vastagbél-szűrés, nőgyógyászati cytologiai szűrés programokban.

Pathologiai osztályunk rutinszerűen végzi szakmai munkáját: kórszövettani és kórbonctani vizsgálatokat, valamint cytodiagnosztikai szűrőállomásként működünk.

Dr. Bodor Anita
osztályvezető főorvos