Bemutatkozik a Megyei Onkológiai Központ
  A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórháza Megyei Onkológiai Központja komoly hagyományokkal rendelkezik. A rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedők ellátására már 1952-ben szerveződött a kórházban 25 ágyas sugártherapiás osztály, melyben – a gyógykezelés akkori lehetőségeit kihasználva – a hagyományos röntgentherapia, az izotópkezelés, transzfúziók adása, üregi folyadékgyülemek lebocsátása mindennapos tevékenységnek számítottak.
A korai, akkor igen korszerűnek számító, kezdeményezések után erős visszaesés következett be, a hetvenes években az Országos Onkológiai Intézet éves rangsorolásában megyénk az utolsók között szerepelt. Változást 1972-ben dr. Bálint János főorvossá való kinevezése hozott, aki újjászervezte az onkológiai gondozói hálózatot, majd 1975-ben 20 ágyon megkezdte működését az Onkológiai Osztály. Az egyre hatékonyabb daganatellenes gyógyszerek és a röntgen-besugárzás alkalmazása mellett kisebb nőgyógyászati műtétek, kobalt-gyöngyökkel végzett belső sugárkezelések is történtek. Ebben az időszakban az osztály profilja döntően a nőgyógyászati és emlődaganatos betegek ellátása volt. 1984-ben bekövetkezett az ágyszám bővítése is, a Klinikai Onkológiai Osztály immár 40 ágyon működött.
1993-ban szemléleti változás következett be, immár valamennyi daganatféleség kezelésére törekedtünk, és igyekeztünk – újabb és újabb gyógyszeres kombinációkat alkalmazva – betegeinket mind hosszabb ideig kezelni, értékes hónapokat, éveket biztosítva számukra. Ezzel egyidőben történt meg az osztályos szakrendelések kialakítása és a megyei onkológiai gondozó különválása. Az osztályos szakrendelések célja az volt, hogy a betegeket az első vizsgálattól a kezelésen át a rendszeres kontrollokig ugyanaz a munkacsoport kezelhesse.
1996-ban a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Békés Megyei Önkormányzat áldozatvállalása révén megindult Békés megyében a nagy energiájú (szupervoltos) sugártherapia fejlődése, az új sugártherapiás épületbe kanadai gyártmányú, Theratron 780C kobaltágyú került megvásárlásra, majd ezt követően a Fővárosi Onkoradiológiai Központból használt Gammamed 2i „after loading” készülék került a kórházunkba, amellyek a belső sugárkezelések elvégzésére szolgálnak. A fenti készülékek mellett természetesen a hagyományos röntgentherapiás berendezések is tovább üzemeltek.
Sikerült elérnünk, hogy az 1996. óta immár Klinikai Onkológiai és Sugártherapiás Osztályként működő szervezeti egység jogosultságot szerzett az egészségbiztosítási pénztárral a külön keretes gyógyszerek alkalmazására, így az emlődaganatos, petefészekrákos és vastagbél-daganatos betegek kezelésében megfelelő feltételek fennállása esetén a legkorszerűbb kombinációkat tudjuk alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az osztály szakmai elfogadottsága is nőtt, így a korrekt javallattal, egyedi méltányosságból kért különleges gyógyszerkészítmények adását is – csaknem minden esetben – engedélyezik az osztályon kezelt betegek részére.
A Békés Megyei Hírlap kezdeményezésére a megye lakosságának egyedülálló áldozatvállalása révén közadakozásból 2000-ben lokális kezelésekre alkalmas elektrohyperthermiás berendezés megvásárlására nyílt lehetőségünk. A hétköznapi nevén ismert hipertermiás készülékkel a sugaras és gyógyszeres daganatellenes therapia hatékonyságát fokozandó szakmailag indokolt esetekben és (Magyarországon egyedülálló módon) bárminemű térítés nélkül végezzük a hőkezelést.
1997-ben kormányprogram indult a magyar sugártherapiás eszközpark fejlesztésére, amelynek pénzügyi támogatásából a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Klinikai Onkológiai és Sugártherápiás Osztálya tavaly részesült először. Eddig a sugártherapiás épület kibővítése történt meg, újabb bunker és az ehhez tartozó vezérlők és öltözők építésével. Idén az eszközök bővítése is megtörténhet: nagyenergiájú lineáris gyorsítóra, a besugárzások pontosságát javító speciális átvilágító berendezésre (therapia-szimulátorra) és korszerű besugárzás-tervező programra írtunk ki közbeszerzési eljárást.
Magyarországon másodikként kezdtük meg osztályunkon a differenciált pajzsmirigyrákos betegek radiojód kezelését, a Központi Izotóp Laboratóriummal és az I. Belgyógyászati Osztállyal együttműködve. (Pillanatnyilag ez a tevékenység – a korszerű követelményeknek is eleget tevő sugárvédett helyiségek kialakítása miatt – szünetel).
2002. végén a Klinikai Onkológiai és Sugártherapiás Osztály új helyre költözött, (a jelenlegi helyen korábban a Bőrgyógyászati Osztály működött). Itt a betegellátás tágasabb kórtermekben, jobb körülmények között folyik. Tudomásul kellett viszont vennünk, hogy a 40 ágy a megyei onkológiai és regionális sugártherapiás feladatok ellátására nem elegendő, ezért 5-5 ágy az Urológiai és a Kardiológiai Rehabilitációs Osztályon is szükséges betegeink elhelyezésére. A járó betegek infúziós gyógyszeres kezelésére eleinte a belgyógyászati tömb alagsorában, jelenleg az osztály második emeletén alakítottunk ki megfelelő helyiséget.
A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház új vezetése felismerve a daganatos betegek ellátásának jelentőségét, számos előremutató döntést hozott: a már említett költözésen és az ambuláns kezelő kialakításán túl a gyógyszeres infúziók összeállítására gyógyszertári asszisztensek foglalkoztatását engedélyezte, a kémiai biztonság feltételeinek megteremtésére a veszélyes hulladékok teljesen zárt rendszerű tárolására is áldozott. Szervezetileg a Megyei Onkológiai Gondozóval való egyesülés is megtörtént. Tevékenységünk és a vezetés elkötelezettségének elismeréseként az Országos Onkológiai Intézet 1993-ban alkalmasnak tartotta osztályunkat a Megyei Onkológiai Központ feladatainak ellátására. Ez – a népegészségügyi programban nevesített tevékenységként – a megye betegellátásának szervezését, a többi kórházban felfedezett betegek ellátását, a szűréstől a gondozásig és rehabilitációig terjedő komplex feladatokat ró ránk.
Sajnos, országosan – és megyénkben is – megállapítható, hogy a daganatos betegekkel való foglalkozás nem tartozik az orvosi hivatás népszerű területei közé. Orvos-létszámunk messze elmarad ugyan a kívánatostól, de jól képzett kollégák dolgoznak nálunk: egy orvosnak három, 4 orvosunknak két szakvizsgája van, és hárman várnak a szakképesítés megszerzésére. Ezek az orvosok a 40 ágyas osztályon, a három szakrendelésen és a megyei gondozóban, valamint a sugártherápián dolgoznak. Tevékenységük elképzelhetetlen lenne a szakmailag kiváló és emberileg elkötelezett szakdolgozók nélkül: a megyei onkológiai centrumban 4 diplomás ápoló, egy egyéb felsőfokú végzettségű szakdolgozó, 32 felnőtt szakápoló, illetve asszisztens, 5 ápolási asszisztens, 9 adminisztrátor és 3 beteghordó dolgozik.
Nyirok-oedema kezelésére is képzett gyógytornász részmunkaidőben áll rendelkezésre és pszichológushoz való hozzáférést igyekszünk biztosítani betegeinknek és dolgozóinknak egyaránt. Az osztályvezető főorvos egyben megyei szakfőorvosi megbízást is ellát és tagja a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégiumnak.
Egyre inkább tapasztaljuk azt, hogy a feladatok növekedésével az osztály további bővülése is szükséges lesz. Az elmúlt évben 4233 kezelést végeztük osztályunkon. Kezelési elvünk változatlanul az, hogy a betegeket mindaddig gyógyítani igyekszünk, amíg erre esély van, így az országos átlagnál is több kezelést kapnak betegeink.
Szakrendeléseinken 2002-ben közel 10.000 alkalommal történt a betegek megjelenése, illetve kezelése. A járóbeteg-ellátás zökkenőmentes lebonyolítását nehezíti, hogy a betegek a betegszállítás szűkös kapacitása miatt nemegyszer rendelési időn túl, vagy nem az előjegyzett napon jelentkeznek, illetve az is előfordul, hogy az egyes vizsgálatok hosszú előjegyzési ideje miatt nem tudják a kért leleteket magukkal hozni.
A közvetlen betegellátó tevékenységen túl osztályunk dolgozói – az orvosok és szakdolgozók egyaránt – a szakmai közéleti és tudományos tevékenységből is jócskán kiveszik részüket, több tudományos társaság vezetőségi tagjai. Minden évben megszervezzük az országosan is nagy népszerűségnek örvendő Gyulai Onkológiai Napokat és idén a Magyar Sugárterápiás Társaság kongresszusát is, illetve egyéb hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken előadásokkal részt veszünk és rendszeresen jelennek meg közleményeink is.
A megyei centrum működtetése nagy kihívást jelent, az időnként leterhelt munkatársainknak. Mégis, úgy hisszük, hogy a betegek ellátásának javítása érdekében, a megye lakosainak esélyegyenlőségét biztosítandó vállalnunk kell, hogy munkánkhoz betegeinktől és hozzátartozóiktól bizalmat, türelmet és az óhatatlanul felmerülő problémák miatt megértést kérünk.
dr. Pikó Béla
osztályvezető főorvos