BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórháza
Nefrológiai Osztály
A nefrológia a belgyógyászaton belül, mint a vese működésével és belgyógyászati betegségeivel foglalkozó tudományág nagyon régen jelen van az urológia és a belgyógyászat határterületeként, de mint szakvizsgaként választható önálló szakterület 1983-ban jelent meg, ekkor alakult meg a Magyar Nefrológiai Társaság is. A nefrológia a vesebeteg ellátás széles palettáját öleli fel. Beletartozik a betegség diagnózisa, a gyógykezelés, a beteg gondozása, az egyes vesebetegségek progressziójával a veseelégtelen beteg vesepótló kezelése, benne a dialízissel és a veseátültetéssel.
A Békéscsabai Kórházban nefrológiai fekvő- és járóbeteg ellátás évtizedek óta történik (1978) a korábbi I.sz. Belgyógyászati Osztály keretein belül, 1986-ban az osztály kezdeményezésére indult el a megyei végstádiumú veseelégtelen betegek dialízis kezelése. A Magyar Nefrológiai Társaság Vezetősége 1995. június 26-án elfogadta és jóváhagyta „A Nefrológiai betegellátás szakmai és szervezeti irányelvei” című szakmai dokumentumot, amelyben meghatározták többek között a nefrológiai ellátás szervezeti egységeit, azok szakszerű működésének feltétel- és követelmény rendszerét. A Békéscsabán folyó szakmai munka elismeréseképpen ez dokumentum az I. Belgyógyászati Osztályt, a Nefrológiai Ambulanciát és a Dializáló Részleget együttesen besorolta a magyarországi nefrológiai decentrumok közé, majd a nagy egészségügyi reform keretén belül 2012. júniusától 20 ágyas önálló Nefrológiai Osztály létesült a kórházban.
Nefrológiai Osztály elhelyezkedése : A belgyógyászati épülettömb III. emeletén, a „B” oldalon található fekvőbeteg ellátó egység.
Férőhelyek száma: 6 db 4 ágy és 2 db 2 ágy elhelyezésére alkalmas kórterem, melyek mindegyike önálló vizesblokkal rendelkezik. Finanszírozott férőhelyek száma: 20 ágy nefrológia és 5 általános belgyógyászati ágy. Két kórterem 6 ággyal megfelelő eszköz- és személyi feltételek biztosítása esetén szubintenzív jelleggel működtethető, egy két ágyas kórterem pedig megfelelő vízvételi és csatorna kivezetéssel átalakítva, központi szívóval és oxigénnel ellátva alkalmas akut hemodialízis kivitelezésére vagy paritoneális dialízisre. Az osztály vezetője: Dr. Tóth Eszter nefrológus főorvos .
A Nefrológiai Osztály a 25 aktív ágyon az ÁNTSZ által a kórházhoz rendelt nefrológiai ellátási terület fekvőbetegeit kezeli, valamint a kórházhoz sürgősségi és krónikus beutalási rend szerint tartozó lakosság ellátását végzi.
A belgyógyászati alapfeladatokat 4 belgyógyász szakorvos, 1 szakorvos jelölt és egy rezidens orvos látja el. A 4 belgyógyász szakorvos mindegyike nefrológus szakorvos is egyben, közülük 2 fő fél állásban dolgozik az osztályon és havi váltásban ellátja a nefrológiai osztályos betegellátáshoz szoros szakmai egységbe integrált, de privatizált formában /B.Braun Avitum Hungary Egészségügyi Szolgáltató Zrt/ működő művese állomás napi 8-16 óra közötti dializáló orvosi tevékenységét.
A 4 fő nefrológus szakorvos közül 1 fő hypertonológiai szakképesítéssel is rendelkezik és ezen orvosok napi váltásban ellátják az osztályhoz csatolt nefrológiai és
hypertonológiai járóbeteg ambulanciát /2009-től a Szakmai Kollégium által nevesített hypertónia ellátó hely/ is.
Az osztály és az ambulancia ápolási munkáját 13 szakdolgozó látja el. Az osztályon dolgozó 12 ápoló közül 1 diplomás ápoló ,11 fő felsőfokú felnőtt szakápoló, 1 fő felsőfokú szakápoló pedig egy személyben látja el a nefrológia-hypertónia ambulancia nővéri és adminisztrátori tevékenységét. 2 adminisztrátor segíti az osztály adminisztrátori tevékenységét, valamint 1 beteghordó dolgozik a z osztályon .
A kórház által biztosított
 korszerű laboratóriumi
 és képalkotó / röntgen, UH, MR és CT vizsgáló módszerek és kapcsolódó beavatkozások/ diagnosztikus háttér
 valamint a társszakmák kiválóan képzett szakembereinek konzíliáriusi tevékenysége /kardiológia, gastroenterológia, nőgyógyászat, urológia, gégészet, sebészet, neurológia, szemészet/ és a személyükhöz kapcsolt eszközös diagnosztika,
 szükség szerint a kórház külső kapcsolatrendszerét képező
– Szegedi Orvosegyetem diagnosztikus segítsége / vesebiopszia komplex hisztológiai vizsgálattal, invazív kardiológiai ellátás/
– Pándy Kálmán Tagkórház diagnosztikai segítsége (izotópos vizsgálatok, angiográfiás vizsgálat)
lehetővé teszi a vesebetegek és belgyógyászati betegek komplex kivizsgálását a specifikus szövődmények felmérését is.
Külön erősségét képezi az osztálynak, hogy az évente két alkalommal a nefrológusok által megtartott, országos szaktekintélyek előadásaival fémjelzett, akkreditált háziorvosi továbbképző rendezvények segítségével szorosra vont alapellátási kapcsolatrendszerrel, a diabetológiai és kardiológiai gondozókkal fenntartott jó munkakapcsolattal kiegészülve, az egyszerre több munkahelyen dolgozó nefrológusok végig tudják kísérni a vesebetegek állapotának alakulását a beteg kivizsgálásától a gondozáson át a végstádiumú veseelégtelenség vesepótló kezeléséig (dialízis és/vagy transzplantáció).
Az osztály orvosai és szakdolgozói rendszeresen részt vesznek a kórházi és megyei szintű valamint regionális és országos tudományos rendezvényeken részben hallgatóként, részben előadóként, az osztály orvosainak ezen rendezvényeken az utóbbi öt évben 41 előadása hangzott el.
A vesebeteg vagy gondozást, követést igénylő hypertóniás beteg osztályos elbocsátásakor a Nefrológiai vagy Hypertonológiai Ambulanciára időpontra hívjuk vissza a betegeket, lehetőleg korábbi kezelőorvosukhoz, hiszen a krónikus betegségekben a hosszútávú orvos-beteg bizalom, a holisztikus betegszemlélet elengedhetetlen fontosságú. (”Valakinek össze kell rakni a részeket, a beteg embert egészében is ismerni kell!” – Prof. Dr. Petrányi Imre).
A Nefrológiai Osztályhoz tartozó járóbeteg rendelések – Nefrológiai -, CAPD Ambulancia és Hypertónia Szakrendelés – munkarendje
1. Személyi adottságok
A Nefrológiai és CAPD Ambulanciát az osztályvezető főorvos által megbízott nefrológus szakfőorvos, hypertonológus vezeti, akit munkájában
– két nefrológus szakfőorvos és egy nefrológus szakorvos
– egy laboratóriumi asszisztens segíti,
és távollétében az általa megbízott nefrológus szakfőorvos helyettesíti.
Az ambulancia vezetője és szakorvosai tevékenységüket az osztályos munkavégzés keretében látják el.
A Hypertonia Szakrendelést a Kórház I.sz. Belgyógyászati Szakrendelés óraszámának terhére, heti öt órában a Nefrológiai Osztály hypertonológus szakképesítéssel is rendelkező nefrológus szakfőorvosa látja el. A rendelés a Nefrológiai Ambulancia helyiségében történik.
2. Tevékenységi kör
Nefrológia:
– A nefrológiai betegség gyanúja miatt beutalt betegek kivizsgálása.
– Az ambulancián és/vagy a részlegen kivizsgált nefrológiai betegek gondozásba vétele, ezt követően rendszeres időközönkénti ellenőrzése és szükség szerinti kezelése.
– A kórház bármely osztálya, ambulanciája vagy szakrendelése kérésére nefrológus szakorvosi vizsgálat végzése vagy konzílium adása.
– a PD kezelt betegek havi rendszeres ellenőrzése, vérvétele és az eredmények megbeszélése, valamint a kezelés előtti oktatás
– A B.Braun Avitum Egészségügyi Szolgáltató ZRt. 5. számú Békéscsabai Dialízisközpontjában tartós hemodialízis kezelés alatt álló betegek havi rendszerességgel történő vesefunkciós paraméterek laboratóriumi ellenőrzése, és az eredmények alapján szükség szerint kezelésük módosítására irányuló javaslattétel.
– A vese transzplantáción átesett, egyébként korábban a fenti Dialízisközpontban ellátott betegek gondozása és ellenőrzése a Szegedi Sebészeti Klinika Transzplantációs Ambulanciájával együttműködve.
-Tekintettel arra, hogy a Nefrológiai Osztály megyei feladatokat is ellát, illetve figyelembe véve azt, hogy a megyében csak két dialízis központ működik (Békéscsaba és Gyula), a predialízis stádiumban lévő, EPO kezelésben részesülő betegek az Orosházi Kórház ellátási területének nagy részéről is Békéscsabán vannak gondozásban (a jelenlegi jogszabályok szerint az EPO készítmény beszerzése és elszámolása Dialízis Központhoz rendelt).
Hypertonológia:
– A hypertonia betegség gyanúja miatt a szakrendelőbe beutalt betegek kivizsgálása és gyógykezelése
– A szakrendelésen kivizsgált betegek közül azon betegek gondozásba vétele, akik a specialista rendszeres ellenőrzését igénylik
– A kórház bármely osztálya, ambulanciája, szakrendelése kérésére hypertonológiai szakvizsgálat végzése vagy konzílium adása.
3. Rendelési idő
Nefrológia és CAPD ambulancia: hétfőtől csütörtökig 8 – 14 óráig.
(Rendel: Dr. Tóth Eszter- hétfö, Dr. Bánfi Niolett- kedd,
Dr. Berkesi Erika-szerda, Dr. Juhász Magdolna – csütörtök)
Hypertonológia: pénteken 8-13 óráig
(Rendel: Dr. Berkesi Erika)
A Nefrológia osztály minőségpolitikája: Meghatározó értékeinknek tekintett munkatársaink magasszintű felkészültségének és motiváltságának, valamint a rendelkezésre álló infrastruktúrának optimális kihasználásával, a kórház által biztosított korszerű diagnosztikus és gyógyítási lehetőségek igénybevételével az osztályunkon és ambuláns ellátó helyeinken megforduló betegeink egészségi állapotát, helyreállító, illetve életminőségét megőrző/javító, megelégedettségüket elnyerő egészségügyi szolgáltatást szeretnénk biztosítani.
Mindezek fontos feltételei:
 a minőség által elkötelezett vezetés,
 a szakmailag folyamatosan képzett és továbbképzett, elismert és motivált munkatársak megtartása egy jó munkahelyi kollektívában,
 indikátorokkal monitorozott szakmai és gazdasági eredmények,
 a végzett munka eredményességének visszatérő értékelése és a javító intézkedések megtétele.
Békéscsaba, 2017.06.30.
Dr. Tóth Eszter
osztályvezető főorvos és munkatársai