Nefrológiai Osztály

 

Nefrológiai Osztály  elhelyezkedése:  A belgyógyászati épülettömb III. emeletén, a „B” oldalon található fekvőbeteg ellátó egység

Belgyógyászati mátrix osztályvezető: Dr. Varga Márta főorvos

Részlegvezető: Dr. Berkesi Erika  belgyógyász, nefrológus, hipertonológus főorvos

Főnővér: Mitykó Judit

Telefon: 66/555-542

Email: nefrobcs@bmkk.eu

Bevezető:

A nefrológia a belgyógyászaton belül,  mint   a vese működésével és belgyógyászati betegségeivel foglalkozó tudományág nagyon régen jelen van az urológia és a belgyógyászat határterületeként, de  mint szakvizsgaként választható önálló szakterület 1983-ban jelent meg, ekkor alakult meg a Magyar Nefrológiai Társaság is A nefrológia a vesebeteg ellátás széles palettáját öleli  fel. Beletartozik a betegség diagnózisa, a gyógykezelés, a beteg gondozása, az egyes vesebetegségek progressziójával a veseelégtelen beteg vesepótló kezelése, benne a dialízissel és a veseátültetéssel.

A Békéscsabai Kórházban nefrológiai  fekvő-, és járóbeteg ellátás  évtizedek óta történik (1978) a korábbi I.sz. Belgyógyászati Osztály keretein belül. 1986-ban az osztály kezdeményezésére indult el  a megyei végstádiumú veseelégtelen betegek vesepótló (dialízis) kezelése. A Magyar Nefrológiai Társaság Vezetősége 1995. június 26-án elfogadta és jóváhagyta „A nefrológiai betegellátás szakmai és szervezeti irányelvei” című szakmai dokumentumot, amelyben meghatározták többek között az országban a  nefrológiai ellátás szervezeti egységeit, azok szakszerű működésének feltétel-, és követelmény rendszerét.   A Békéscsabán  folyó szakmai munka elismeréseképpen ez a dokumentum az I. Belgyógyászati Osztályt, a Nefrológiai Ambulanciát és a Dializáló Részleget együttesen besorolta  a Magyarországi Nefrológiai Decentrumok közé. Emellett 2009-től a Szakmai Kollégium  minősített Hypertónia Ellátó Helynek, 2018-től minden évben a Magyar Hypertonia Társaság akkreditált Hypertonia Szakambulanciájának nyilvánított bennünket.

A Békéscsabán folyó komplex nefrológiai betegellátás és szakorvosképzés szakmai  elismeréseként  értékelhetjük azt, hogy a hazai nagy egészségügyi reform keretén belül  2012. júniusától 20 ágyas önálló Nefrológiai Osztály létesült a Dr. Réthy Pál Kórházban, melyet 2013. júniusától az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 4 évre nefrológiai szakirányra akkreditált  szakképző hellyé nyilvánított. Az akkreditáció megújítására 2017. júniusában már mint a BMKK I.sz. Nefrológiai Osztálya nyújtottuk be pályázatunkat melyben kiemeltük az osztály orvosai által biztosított komplex nefrológiai és hypertonológiai járó-, és fekvőbeteg ellátás (szakorvosi ambulanciák, osztályos munka és vesepótló kezelés a B.Braun Avitum Hálózat Békéscsabai Dialízis Központjában) mellett orvosaink tudományos munkáját, a nővérképzésben, az  orvostanhallgatók, rezidens orvosok, valamint   belgyógyászati és nefrológiai  szakorvos képzésben  végzett tevékenységét.  Mindezek figyelembevételével az Állami Egészségügyi Ellátó Központ határozata szerint  nefrológiai szakirányra, immár a képzés teljes időtartamára és minden elemére, újabb 4  esztendőre   teljes körű akkreditációt kaptunk.

A BMKK  2. sz. Belgyógyászat – 1. sz. Nefrológia Osztálya  az intézmény nefroló-giai szakmai profilú egysége. Az osztály 25 aktív  ágyán  sürgősségi és beutalási rend szerinti területi feladatokat végez. Egyrészt  szakmai profil alapján nefrológiai betegeket látunk el, másrészt osztályunkon egyéb belgyógyászati bajban szenvedő betegeket is kezelünk, a területi ellátási kötelezettség, és a sürgősségi betegfelvételi rend alapján.

Férőhelyek száma:

Finanszírozott férőhelyek száma: 20 ágy nefrológia és 5  általános belgyógyászati ágy. 6 db 4 ágy és opcionálisan 2 db 2 ágy elhelyezésére alkalmas kórterem A kórtermek mindegyike:

– önálló vizesblokkal rendelkezik,

– minden kórteremben  központi szívó és oxygén áll rendelkezésre,

– minden kórteremben megoldható az ágymelletti monitorizálás, mely központi

betegfigyelő minitorhoz csatlakozik.

Két kórterem  2-2 ággyal megfelelő eszköz-, és személyi  feltételek biztosítása esetén szubintenzív jelleggel működtethető, mindkét kórterem pedig megfelelő vízvételi és csatorna kivezetéssel átalakítva, központi szívóval és oxigénnel ellátva  alkalmas akut gépi vesepótló (hemodialízis) kivitelezésére vagy hasi (peritoneális) dialízisre.

Az osztály orvosai: 

Dr. Berkesi Erika osztályvezető főorvos, belgyógyász, nefrológus, hypertonológus szakorvos

Dr. Bánfi Nikolett adjunktus, belgyógyász, nefrológus szakorvos

Dr. Zádori Máté belgyógyász szakorvos

Dr. Halász Tímea belgyógyász szakorvos jelölt

Dr. Vozár Ágnes belgyógyász rezidens

Dr. Tifán Noémi belgyógyász rezidens

Dr. Puja Judit belgyógyász rezidens

Dr. Vantara Henrietta belgyógyász rezidens

Dr. Bódis Bendegúz belgyógyász rezidens

Orvosaink  a fekvőbeteg ellátás és az ambuláns nefrológiai ellátás mellett a belgyógyászati  ügyeleti  ellátásban  és a Sürgősségi  Betegellátó Osztály munkájában is részt vesznek.

Szakorvosaink ellátják a kórházunk és az orosházi régió nefrológiai konziliáriusi feladatait, napi váltásban ellátják az osztályhoz csatolt Nefrológia és CAPD ambulanciát valamint a Hypertonia Szakambulanciát. Ebben segítségünkre van két nagy tapasztalatú szakellátásban dolgozó orvoskollégánk is:

Dr. Tóth Eszter főorvos, belgyógyász, nefrológus szakorvos

Dr. Gulyás Zsuzsanna főorvos, belgyógyász, nefrológus, hypertonológus, diabetológus

Az osztály és az ambulancia ápolási munkáját 13 szakdolgozó látja el. Az  osztályon dolgozó 13 ápoló közül 4 diplomás ápoló, 2 fő felsőfokú felnőtt  szakápoló, 5 fő ápoló 54, 1 fő ápoló 55 végzettségű, 2 fő adminisztrátor, 2 fő beteghordó.  Két fő felsőfokú szakápoló látja el a Nefrológia-Hypertónia Szakambulancia  nővéri tevékenységét.

A fekvőbeteg ellátás keretei között lehetőség van, a társterületek és szakmák, valamint a kórházban rendelkezésre álló, laboratóriumi, és képalkotó diagnosztikus eljárások igénybevételével részletes belgyógyászati kivizsgálásra és kezelésre.

Nephrológiai szempontból a non-invazív diagnosztikus eljárások széles köre áll rendelkezésre:

–  korszerű laboratóriumi,

–  képalkotó /röntgen, UH, MR és CT, angiográfiás  vizsgáló módszerek és kapcsolódó

beavatkozások/ diagnosztikus háttér,

–  valamint  a társszakmák kiválóan képzett  szakembereinek konziliáriusi tevékenysége

/kardiológia, gastroenterológia, nőgyógyászat, urológia, gégészet, sebészet, neurológia,

szemészet/  és a személyükhöz kapcsolt eszközös diagnosztika.

Az osztály, illetve a kórházunk  keretein belül nem megoldható, diagnosztikus, terápiás problémájú betegek (vesebiopszia komplex hisztológiai  vizsgálattal, klinikai centrumban adható immunsupresszív kezelés, szervtranszplantációra váró betegek) referálásra, és tovább küldésre kerülnek a regionális és országos centrumokba, melyekkel kiváló munkakapcsolatban állunk.

Az összességében évente a nem kevés számú fekvő-, és járóbeteg ellátása mellett, az osztályunkon  oktatói munka is folyik. Nővér-, és orvostanhallgatók, rezidens orvosok,  belgyógyász és nefrológus szakorvos képzésben részt vevők töltik osztályunkon gyakorlataikat, mert  akkreditált gyakorlati hely vagyunk.

A közeljövőre nézve terveink vannak a szakmai fejlődésünk előmozdítására és a modern nefrológia továbbvitelére.  Szeretnénk egy ágy melletti ultrahang készüléket amellyel lehetőség nyílna gyors belgyógyászati ultrahang diagnosztikára (célzottan a vese és a vizeletelvezető rendszer) valamint a vesepótló kezeléshez szükséges nagyvéna katéterezések helyben történő UH vezérelt kivitelezésére.

Külön erősségét képezi az osztálynak, hogy  évente 1-2 alkalommal a kollégáink által megtartott, országos  szaktekintélyek előadásaival fémjelzett,  akkreditált  háziorvosi továbbképző rendezvények  segítségével szorosra vonjuk a kapcsolatot az alapellátási rendszerrel. A diabetológiai és kardiológiai gondozókkal és a határterületi szakmákkal szorosan fenntartott jó munkakapcsolattal kiegészülve, az egyszerre több ellátó helyen dolgozó  nefrológusok  végig tudják kísérni  a vesebetegek állapotának alakulását a beteg  kivizsgálásától a gondozáson át a végstádiumú veseelégtelenség vesepótló kezeléséig (dialízis és/vagy transzplantáció).

A vesebeteg vagy  gondozást, követést igénylő hypertóniás beteg  osztályos elbocsátásakor a Nefrológia-Hypertonia Szakambulanciára időpontra hívjuk vissza a betegeket, lehetőleg korábbi kezelőorvosukhoz, hiszen a krónikus betegségekben a hosszú távú orvos-beteg bizalom, a holisztikus betegszemlélet elengedhetetlen fontosságú:

”Valakinek össze kell rakni a részeket, a beteg embert egészében is ismerni kell!”

(Prof. Dr. Petrányi Imre).

A bemutatkozás végén végül szeretném megosztani azt amit talán én vezetőként a  legfontosabbnak érzek. Elődömtől és tanító mesteremtől Dr. Tóth Eszter főorvosnőtől jónéhány éve átvéve a stafétát úgy érzem, hogy a nehéz időkben is sikerült megőrizni azt a szellemiséget  az osztályon, amelyben én is nevelkedtem és amit ma is magaménak érzek. Azt a fajta  szemléletet, amelynek  középpontjában a beteg (a beteg érdeke) áll. Az osztályunkon igazi csapatmunka folyik, jó emberekkel és jól képzett kollégákkal,  ahol mindenkinek megvan a maga szerepe és a  feladata a betegközpontú,  minőségi betegellátás érdekében.

 

Dr. Berkesi Erika