BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórháza

Nefrológiai Osztály

 Nefrológiai Osztály  elhelyezkedése :  A belgyógyászati épülettömb III. emeletén, a „B” oldalon található fekvőbeteg ellátó egység

Belgyógyászati mátrix osztályvezető: dr Varga Márta főorvos

Részlegvezető: Dr. Berkesi Erika  belgyógyász, nefrológus, hipertonológia főorvos.

Főnővér: Bajiné Major Tímea

Telefon: 66/555-542

Email: nefrobcs@bmkk.eu

A nefrológia a belgyógyászaton belül,  mint   a vese működésével és belgyógyászati betegségeivel foglalkozó tudományág nagyon régen jelen van az urológia és a belgyógyászat határterületeként, de  mint szakvizsgaként választható önálló szakterület 1983-ban jelent meg, ekkor alakult meg a Magyar Nefrológiai Társaság is A nefrológia a vesebeteg ellátás széles palettáját öleli  fel. Beletartozik a betegség diagnózisa, a gyógykezelés, a beteg gondozása, az egyes vesebetegségek progressziójával a veseelégtelen beteg vesepótló kezelése, benne a dialízissel és a veseátültetéssel.

A Békéscsabai Kórházban nefrológiai  fekvő-, és járóbeteg ellátás  évtizedek óta történik (1978) a korábbi I.sz. Belgyógyászati Osztály keretein belül. 1986-ban az osztály kezdeményezésére indult el  a megyei végstádiumú veseelégtelen betegek vesepótló (dialízis) kezelése. A Magyar Nefrológiai Társaság Vezetősége 1995. június 26-án elfogadta és jóváhagyta „A nefrológiai betegellátás szakmai és szervezeti irányelvei” című szakmai dokumentumot, amelyben meghatározták többek között az országban a  nefrológiai ellátás szervezeti egységeit, azok szakszerű működésének feltétel-, és követelmény rendszerét.   A Békéscsabán  folyó szakmai munka elismeréseképpen ez a dokumentum az I. Belgyógyászati Osztályt, a Nefrológiai Ambulanciát és a Dializáló Részleget együttesen besorolta  a Magyarországi Nefrológiai Decentrumok közé. Emellett 2009-től a Szakmai Kollégium  minősített Hypertónia Ellátó Helynek nyilvánított bennünket.

A Békéscsabán folyó komplex nefrológiai betegellátás és szakorvosképzés szakmai  elismeréseként  értékelhetjük azt, hogy a hazai nagy egészségügyi reform keretén belül  2012. júniusától 20 ágyas önálló Nefrológiai Osztály létesült a Dr. Réthy Pál Kórházban, melyet 2013. júniusától az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 4 évre nefrológiai szakirányra részakkreditált  szakképző hellyé nyilvánított bennünket. Az akkreditáció megújítására 2017. júniusában már mint a BMKK I.sz. Nefrológiai Osztálya nyújtottuk be pályázatunkat melyben kiemeltük az osztály orvosai által biztosított komplex nefrológiai és hypertonológiai járó és fekvőbeteg ellátás (szakorvosi ambulanciák, osztályos munka és vesepótló kezelés a B.Braun Avitum Hálózat Békéscsabai Dialízis Központjában) mellett orvosaink tudományos munkáját, a nővérképzésben, az  orvostanhallgatók, rezidens orvosok, valamint   belgyógyászati és nefrológiai  szakorvos-képzésben  végzett tevékenységét.  Mindezek figyelembevételével az Állami Egészségügyi Ellátó Központ határozata szerint  nefrológiai szakirányra, immár a képzés teljes időtartamára és minden elemére, újabb 4  esztendőre   teljes körű akkreditációt kaptunk .

Férőhelyek száma: 6 db 4 ágy és 2 db 2 ágy elhelyezésére alkalmas kórterem, melyek mindegyike önálló vizesblokkal rendelkezik. Finanszírozott férőhelyek száma: 20 ágy nefrológia és 5  általános belgyógyászati ágy. Két kórterem  6 ággyal megfelelő eszköz- és személyi  feltételek biztosítása esetén szubintenzív jelleggel működtethető, egy  két ágyas kórterem pedig megfelelő vízvételi és csatorna kivezetéssel átalakítva, központi szívóval és oxigénnel ellátva  alkalmas akut vesepótló hemodialízis kivitelezésére vagy peritoneális dialízisre.

 

A Nefrológiai Osztály a 25 aktív  ágyon az ÁNTSZ által a kórházhoz rendelt nefrológiai ellátási terület fekvőbetegeit  kezeli, valamint a kórházhoz  sürgősségi és krónikus beutalási rend szerint tartozó lakosság ellátását végzi.

A belgyógyászati alapfeladatokat 4 belgyógyász szakorvos, 2 szakorvos jelölt és 2 rezidens orvos látja el. A 4 belgyógyász szakorvos mindegyike nefrológus szakorvos is  és közülük 1 fő pedig a hypertonológia minősített orvosa is egyben. 2 fő nefrológus  fél állásban dolgozik az osztályon és havi váltásban ellátja a nefrológiai osztályos betegellátáshoz szoros szakmai egységbe integrált, de   privatizált formában /B.Braun Avitum Hungary Egészségügyi Szolgáltató Zrt./ működő művese  állomás napi 8-16 óra közötti dializáló orvosi tevékenységét.

Szakorvosaink  napi váltásban ellátják az osztályhoz csatolt nefrológiai és CAPD ambulanciát valamint a hét utolsó munkanapján a hypertonológiai járóbeteg ambulanciát.

Az osztály és az ambulancia ápolási munkáját 13 szakdolgozó látja el. Az  osztályon dolgozó 12 ápoló közül 1 diplomás ápoló, 11 fő felsőfokú felnőtt  szakápoló.  Két fő felsőfokú szakápoló látja el a nefrológia-hypertónia ambulancia  nővéri és adminisztrátori tevékenységét.  2 adminisztrátor segíti az osztály adminisztrátori tevékenységét, valamint 1 beteghordó dolgozik a z osztályon. Dietetikai konzultációt, oktatást mind a fekvő betegek, mind  az osztályhoz tartozó szakamabulanciákon  megforduló betegek és hozzátartozóik   részére  -orvosaink javaslata alapján –   kórházunk központilag biztosít.

A kórház által biztosított

·        korszerű laboratóriumi

·        és képalkotó / röntgen, UH, MR és CT vizsgáló módszerek és kapcsolódó beavatkozások/ diagnosztikus háttér

·        valamint  a társszakmák kiválóan képzett  szakembereinek konzíliáriusi tevékenysége /kardiológia, gastroenterológia, nőgyógyászat, urológia, gégészet, sebészet, neurológia, szemészet/  és a személyükhöz kapcsolt eszközös diagnosztika,

·        szükség szerint a kórház külső kapcsolatrendszerét képező

– Szegedi Tudomány Egyetem Orvostudományi Kar diagnosztikus segítsége  (vesebiopszia komplex hisztológiai  vizsgálattal, klinikai centrumban adható immunsupresszív kezelés)

– Szegedi Tudomány Egyetem Orvostudományi Kar Transzplantációs Klinikai együttműködés

– BMKK, Dr. Pándy Kálmán Tagkórház diagnosztikai segítsége (izotópos vizsgálatok,   érsebészeti beavatkozások, angiográfiás vizsgálat, invazív kardiológiai ellátás) lehetővé teszi a  vesebetegek és belgyógyászati betegek komplex kivizsgálását és a specifikus szövődmények felmérését is.

Külön erősségét képezi az osztálynak, hogy  évente két alkalommal a nefrológusok által megtartott, országos  szaktekintélyek előadásaival fémjelzett,  akkreditált  háziorvosi továbbképző rendezvények  segítségével szorosra vonjuk a kapcsolatot az alapellátási rendszerrel. A diabetológiai és kardiológiai gondozókkal és a határterületi szakmákkal szorosan fenntartott jó munkakapcsolattal kiegészülve, az egyszerre több ellátó helyen dolgozó  nefrológusok  végig tudják kísérni  a vesebetegek állapotának alakulását a beteg  kivizsgálásától a gondozáson át a végstádiumú veseelégtelenség vesepótló kezeléséig (dialízis és/vagy transzplantáció).

Az osztály orvosai és szakdolgozói  rendszeresen részt vesznek a kórházi és megyei szintű valamint regionális és országos tudományos rendezvényeken részben hallgatóként, részben előadóként, az osztály orvosainak ezen rendezvényeken az utóbbi öt évben 41 előadása hangzott el.

A vesebeteg vagy  gondozást, követést igénylő hypertóniás beteg  osztályos elbocsátásakor a Nefrológiai vagy Hypertonológiai Ambulanciára időpontra hívjuk vissza a betegeket, lehetőleg korábbi kezelőorvosukhoz, hiszen a krónikus betegségekben a hosszú távú orvos-beteg bizalom, a holisztikus betegszemlélet elengedhetetlen fontosságú. (”Valakinek össze kell rakni a részeket, a beteg embert egészében is ismerni kell!” – Prof. Dr. Petrányi Imre).

 

A Nefrológiai Osztályhoz tartozó járóbeteg rendelések   –  Nefrológiai -, CAPD Ambulancia és Hypertónia Szakrendelés – munkarendje

1. Személyi adottságok

A Nefrológiai és CAPD Ambulanciát az osztályvezető főorvos által megbízott nefrológus szakfőorvos, hypertonológus vezeti, akit munkájában

– két nefrológus  szakfőorvos és egy nefrológus szakorvos

– egy laboratóriumi asszisztens segíti,

és távollétében az általa  megbízott nefrológus szakfőorvos helyettesíti.

 

Az ambulancia vezetője és szakorvosai tevékenységüket az osztályos munkavégzés keretében látják el.

 

A Hypertonia Szakrendelést  a Kórház I.sz. Belgyógyászati Szakrendelés  óraszámának terhére,  órában a Nefrológiai Osztály hypertonológus szakképesítéssel is rendelkező  nefrológus szakfőorvosa  látja el. A rendelés a Nefrológiai Ambulancia helyiségében történik.

 

2. Tevékenységi kör

                Nefrológia:

– A nefrológiai betegség gyanúja miatt beutalt betegek kivizsgálása.

 

– Az ambulancián és/vagy a részlegen kivizsgált nefrológiai betegek gondozásba vétele, ezt követően rendszeres időközönkénti ellenőrzése és szükség szerinti kezelése.

 

– A kórház bármely osztálya, ambulanciája vagy szakrendelése kérésére nefrológus szakor­vo­­si vizsgálat végzése vagy konzílium adása.

 

– a PD kezelt betegek havi rendszeres ellenőrzése, soron kívüli ellátása, vérvétele és az eredmények megbeszélése, valamint a kezelés előtti oktatás.

 

– A B.Braun Avitum Egészségügyi Szolgáltató ZRt. 5. számú Békéscsabai Dialízisközpontjában tar­tós hemodialízis kezelés alatt álló betegek havi rendszerességgel történő vesefunkciós para­mé­terek laboratóriumi ellenőrzése, és az eredmények alapján szükség szerint kezelésük módosítására irányuló javaslattétel.

 

– A vese transzplantáción átesett, egyébként korábban a fenti Dialízisközpontban ellátott betegek gondozása és ellenőrzése a Szegedi Sebészeti Klinika Transzplantációs Ambulanciájával együttműködve.

 

-Tekintettel arra, hogy a Nefrológiai Osztály megyei feladatokat is ellát, illetve figyelembe véve azt, hogy a megyében csak két dialízis központ működik (Békéscsaba és Gyula), a predialízis stádiumban lévő, EPO kezelésben részesülő betegek az Orosházi Kórház ellátási területének nagy részéről is Békéscsabán vannak gondozásban (a jelenlegi jogszabályok szerint az EPO készítmény beszerzése és elszámolása Dialízis Központhoz rendelt).

 

Hypertonológia:

– A hypertonia betegség gyanúja miatt a szakrendelőbe beutalt betegek   kivizsgálása és gyógykezelése

– A szakrendelésen kivizsgált betegek közül azon betegek gondozásba vétele, akik a specialista rendszeres ellenőrzését igénylik

– A kórház bármely osztálya, ambulanciája, szakrendelése kérésére hypertonológiai szakvizsgálat végzése vagy konzílium adása.

 

3. Rendelési idő

Nefrológia és CAPD ambulancia: hétfőtől csütörtökig  8 – 14 óráig.

 

Rendel: Dr. Tóth Eszter- hétfö,

Dr. Bánfi Nikolett- kedd

Dr. Berkesi Erika-szerda

Dr. Juhász Magdolna – csütörtök

 

Hypertonológia: pénteken 8-13 óráig

 

Rendel: Dr. Berkesi Erika

 

Előjegyzés kérhető mindkét szakrendelésre személyesen vagy telefonon, munkanapokon 7.30-8.30  és 14:00-15:00 között a 66/555-551-es telefonszámon. Sürgősségi vizsgálat kérésére rendelési időben orvosi megbeszélés alapján  van lehetőség.

 

A Nefrológia osztály minőségpolitikája: Meghatározó értékeinknek tekintett munkatársaink magas szintű felkészültségének és motiváltságának, valamint a rendelkezésre álló infrastruktúrának optimális kihasználásával, a kórház által biztosított korszerű diagnosztikus és gyógyítási lehetőségek igénybevételével az osztályunkon és ambuláns  ellátó helyeinken megforduló betegeink egészségi állapotát helyreállító, illetve életminőségét megőrző/javító, megelégedettségüket elnyerő egészségügyi szolgáltatást szeretnénk biztosítani.

Mindezek fontos feltételei:

·        a minőség által elkötelezett vezetés,

·        a szakmailag folyamatosan képzett és továbbképzett, elismert és motivált munkatársak megtartása egy jó munkahelyi kollektívában,

·        indikátorokkal monitorozott szakmai és gazdasági eredmények,

·        a végzett munka eredményességének visszatérő értékelése és a javító intézkedések megtétele.