Központi Laboratórium
  A betegségeknek testnedvekből laboratóriumi módszerekkel történő megállapítása és beazonosítása az orvoslás történetében ismételten felbukkanó régi elképzelés. A vizeletvizsgáló edénnyel, mint az orvoslás mesterségbeli címerével ábrázolt középkori orvosok bizonytalan kezdeti próbálkozásaitól több kudarccal, mint eredménnyel kikövezett lassan és eredménytelenül emelkedő út vezetett a XX. század közepe táján bekövetkezett hirtelen fellendülésig. A laboratóriumi diagnosztika története az alkalmazott tudományok tipikus életútja. Ezen az életúton szükség van a támogató alaptudományok által nyújtott ismeretekre, melyek a felhalmozott gyakorlati ismeretek alkalmazásával együtt adják a kiteljesedés lehetőségét. Az utolsó fél évszázadban a felgyülemlett ismeretanyag, egy többlépcsős robbanásszerű fejlődést, forradalmi átalakulást idézett elő. A laboratóriumi diagnosztika hirtelen az orvostudomány egyik legdinamikusabban fejlődő ágává vált, a fejlődés szédítő ütemét jól jellemzi a vizsgálatok ötévenkénti megduplázódása.
  -Az orvosi laboratórium feladatáról, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Központi Laboratóriumának történetéről és mindennapjairól kérdeztük dr. Fodor Lajos professzort.
  Az orvosi laboratórium feladata, hogy betegek és más személyek vizsgálati anyagaiból az orvosok részére klinikailag hasznos, vagy az egészségi állapot megítélésére alkalmas információt szolgáltasson, segítve a gyógyító orvost a diagnózis felállításában, a betegségek nyomon követésében, a terápia hatékonyságának megítélésében, a betegségek megelőzésében, a szűrésben és az egészség megőrzésében.
Önálló, mai nevükön, klinikai laboratóriumi osztályok (központi laboratóriumok), intézetek szervezésére hazánkban csak a XX. század második felében került sor. A kórházakban az ötvenes évekig a laboratórium a kórbonctani osztály keretében működött, a patológus főorvos vezetésével. Békés megye sorsának irányítói korán felismerték a kórboncolások és a laboratóriumi munka nagy jelentőségét a gyógyításban, és 1907-ben Kórbonctani Osztályt hoztak létre, a vidéki kórházak közül – Kolozsvár és Pozsony után harmadikként – Gyulán.
Az 1950-es évekig a laboratóriumi diagnosztikán belül három szakmai terület (klinikai kémia, hematológia, mikrobiológia) alakult ki, amely kórházunkban is megfigyelhető volt. A kórház vezetése egy központi laboratórium kialakítása mellett döntött és főorvosnak dr. Pintér Miklóst hívták meg a Szegedi Orvostudományi Egyetemről 1956-ban. Pintér főorvos 38 éven át irányította a laboratóriumot. Tőle vette át az osztály vezetését 1994-ben  Dr. habil Fodor Lajos Ph.D, majd Dr. habil Csomós Péter Ph.D.
  – Hol működik jelenleg a Megyei Kórház Laboratóriuma?
  A Központi Laboratórium 1975-től a Rendelőintézet II. emeletén működött, amelynek egy része ez év februárjában költözött át a Központi Orvosi Ellátó Épületbe (Diagnosztikus Tömb). A költözést követően a járóbetegek ellátása továbbra is a Rendelőintézetben maradt, ahol munkanapokon 7 és 15 óra között fogadják a betegeket. A laboratóriumi munka folyamatos, munkaidőn túl ügyeleti szolgálatot tartunk a Kórház osztályai részére.
  – Hány vizsgálatot végeznek naponta?
  Naponta 700-800 különböző testfolyadék (vér, vizelet stb.) feldolgozása történik. Ebből a járóbeteg szakrendelésünkön mintegy 350 betegtől veszünk mintát, a többi a fekvőbeteg osztályokról, illetve más járóbeteg szakrendelésekről kerül hozzánk. Természetesen egy mintából több paramétert határozunk meg, a beküldő orvos kérésének megfelelően. Összesen több mint 300 féle vizsgálatot végzünk. Érdekes néhány adatot összevetni a laboratórium 95 éves történetéből. Amíg 1908-ban a laboratóriumban 101 köpet, 80 vizelet, 9 genny, 5 vér, 2 széklet, 2 kútvíz és 1 gyomornedv képezte vizsgálat tárgyát, addig 1995-ben összesen 1040000, 2002-ben pedig 2300000 vizsgálatot végeztünk.
A vizsgálatok számszerű növekedésével kapcsolatban mindenképpen meg szeretném jegyezni, hogy szakorvos és háziorvos kollégák vizsgálatokkal kapcsolatos minőségi és mennyiségi elvárásainak igyekszünk megfelelni. Az előbbi folyamatos szakképzéssel, önképzéssel, az utóbbi pedig a technikai színvonal, automatizáció, informatikai háttér fejlesztésével érhető el. Jól példázza ezt az a kezdeményezés, amelyet néhány megyei település önkormányzatával és háziorvosával együttműködve értünk el a betegellátás laboratóriumi hátterének biztosítása érdekében. Eszerint négy távolabbi településről -Füzesgyarmat, Sarkad, Szeghalom, Vésztő – naponta begyűjtjük a vizsgálati anyagokat, csökkentve ezzel a beteg kényelmetlenségeit, ill. utazási költségeit. Ez naponta 120-150 minta feldolgozását jelenti. Engedjék meg, hogy az említett települések polgármestereinek és orvos munkatársainknak ezúton is köszönetünket fejezzük ki a példaértékű együttműködésért. Nyitottak vagyunk más városok, községek ilyen irányú igényeinek kielégítésére.
  -A technológia fejlődése napjainkban határtalan. Milyen műszerezettséggel működik az Ön által vezetett laboratórium?
  Itt ismét egy 95 évvel ezelőtti adatot szeretnék említeni. 1908-ban a laboratórium vezető jelentésében a diagnosztika robbanásszerű fejlődéseként említette az akkor csúcs technológiának számító gázláng bevezetését és használatát. Napjainkban, a mindenkori kórházvezetésnek köszönhetően, már nálunk is megtalálható a világ laboratóriumi csúcstechnikájának széles palettája. Japán, német, angol, amerikai világcégek kiváló termékei, technikai eszközei és automatái teszik lehetővé a több mint kétmillió vizsgálat elvégzését. A laboratóriumi tevékenységet korszerű informatikai rendszer támogatja. Munkahelyünk, a világ bármely országában jó színvonalú kórházi laboratóriumnak felel meg.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a laboratóriumi csúcstechnika működtetése, az eredmények értelmezése csak képzett szakemberek együttműködésével lehetséges. A laboratóriumi munka interdiszciplináris jellege megmutatkozik a szakember összetételben is. Laboratóriumunkban biológus, gyógyszerész, orvos, vegyész, szakasszisztens és asszisztens végzettségű kollégák összehangolt munkája biztosítja a betegellátás színvonalas labordiagnosztikai hátterét. Örvendetes, hogy néhány éve a Debreceni és a Pécsi Egyetemen „Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus” szakirányú főiskolai szintű képzést indítottak. Jelenleg is több munkatársunk vesz részt ezen a képzésen.
  -A diagnosztika sem fejlődhet kutatás nélkül. Távol az egyetemi centrumoktól van-e Önöknek lehetőségük a kutatásban való részvételre?
  A Megyei Kórház Központi Laboratóriumában a rutin feladatok elvégzésén túl évtizedek óta, tudományos tevékenység is folyik. A kórház mindenkori vezetése támogatta az ilyen irányú tevékenységet. Jelenleg 3 tudományos fokozattal rendelkező munkatárs dolgozik a laboratóriumban. Közülük ketten a Szegedi Tudományegyetem professzorai, két kolléga pedig hamarosan megvédi doktori értekezését. Több hazai és külföldi egyetemmel kutatási együttműködés keretében tudományos előadásokat tartunk, és publikációkat jelentetünk meg. A tudományos munka színvonalát és elismertségét jelzik a hosszabb külföldi meghívások, ösztöndíjak és a nemzetközi kongresszusokon tartott előadásaink. Négy munkatársunk dolgozott meghívás alapján – fél-egy éven át – nívós holland, belga, finn, kanadai, japán egyetemi intézetekben. Európa csaknem minden országában, továbbá az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Kínában, Dél-Koreában, Tajvanon, Hongkongban, Izraelben, Ausztráliában hangoztak el előadások munkatársainktól. Részt veszünk a hazai tudományos és szakmai életben. Hosszú ideje választás alapján a laboratórium képviselteti magát a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság vezetőségében és elnökségében, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Klinikai Kémiai Munkabizottság titkára is közülünk kerül ki. Nagy örömünkre szolgált, hogy a laboratóriumi szakma legnagyobb seregszemléjét, a két évenként (korábban évente) rendezett nagygyűlést, már két alkalommal (1975, 2002) megszervezhettük. Az elmúlt évben – a résztvevők számát tekintetve – minden idők legnagyobb kongresszusát szerveztük. Az 51. Nagygyűlésen, Gyulán huszonegy országból több mint ezer szakmabeli gyűlt össze.
További szakmai-tudományos elismerés számunkra, hogy munkatársaink magas szakmai kitüntetésekkel – Jendrassik érem, Zemplén Géza díj, Pándy emlékérem – büszkélkedhetnek, amelyek egy-egy szakterület legmagasabb kitüntetései.
  -Professzor úr köszönöm a beszélgetést. Eredményeikhez gratulálva, további szakmai sikereket kívánok!
  Végül szeretném megemlíteni, hogy tevékenységünk sikere sok ember összehangolt munkájának eredménye. Elsősorban említem munkatársaimat, akik lelkiismeretes, betegcentrikus és szakmailag igényes munkája biztosíték laboratóriumunk pozitív megítélésére. Köszönet illeti a mindenkori kórház igazgatást, ill. a Megyei Önkormányzatot, ahonnan a laboratóriumfejlesztési elképzeléseinket messzemenően támogatták.