Infektológiai (Hepatológia és Immunológia) Osztály

 

 

A beteg ember komplex gyógyítása különösen fontos napjainkban, amikor a specializálódások világát éljük

Mint minden más orvosi szakterület, a fertőzőbeteg-ellátás is igen nagy változásokon ment keresztül az idők során. Száz évvel ezelőtt a fő feladat a fertőző betegek elkülönítése volt a járványok kialakulásának megakadályozása céljából. A gyógyítás ekkor főként tüneti kezelést jelentett, ami lázcsillapításból, folyadékpótlásból és ápolásból állt.

A legnagyobb fejlődést az antibiotikumok felfedezése jelentette, mert ezzel lehetőség nyílt kóroki kezelésre, azaz a fertőzéseket okozó baktériumokat gyógyszerrel el lehetett pusztítani. Az új és újabb antibiotikumok előállítása azzal kecsegtetett, hogy a fertőző betegségek gyógyítása teljesen megoldódik, sőt egyesek fejében a fertőző osztályok bezárásnak gondolata, terve is megszületett.

A természet rendszabályozása viszont ezúttal sem lett teljes. A baktériumok alkalmazkodtak és számtalan esetben ellenállókká váltak a rendelkezésünkre álló antibiotikumokkal szemben. Jelenleg egy versenyszerű küzdelem zajlik a gyógyszerkutatás és a kórokozók közt. A mikroorganizmusok gyógyszerekkel szembeni ellenálló tulajdonság kialakításával javítanak pozíciójukon, a gyógyszergyárak pedig új antibiotikumok kifejlesztésével faragnak le a hátrányukból. A mikroorganizmusok egy lépéssel még mindig előbb tartanak. A fertőző szakmának újabb nagy lökést az AIDS felbukkanása és az ehhez társuló kutatások adták. Ennek az az oka, hogy a károsodott immunitású AIDS betegekben könnyebben tanulmányozhatóvá vált sok fertőző vagy jelentéktelennek tartott kórokozó, illetve betegség lefolyása. A napjainkban zajló SARS-CoV-2 (COVID-19) járvány, mely világgazdaságot befolyásoló tényezővé vált, jelzi, hogy a kórokozók továbbra sem adták fel a harcot, az emberiségnek pedig számolnia kell új, ismeretlen kórokozók felbukkanásával, ezek gyógyításával és megelőzésével.

A fertőzőbetegek gyógykezelése a gyulai Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban az intézmény megalapítása óta folyamatos. Gyulán már 1890-ben fertőző osztályt építettek, ami 32 beteg elkülönítésére és gyógykezelésére szolgált. 1911-ben új “fertőző” épület felépítése vált szükségessé, amelyben a II. világháború idejéig kezeltek fertőzőbetegeket. Ezt követően az osztály (a zsúfoltság miatt) a régi – az 1890-ben épült – épületbe költözött vissza.
Egy szakmai dolgozatból tudjuk, hogy az 1890-es évek elején a hastífusz kezelésekor savat, sósavas kinint és ópiátokat alkalmaztak, a lázat pedig jégtömlőkkel, lemosásokkal és vizes lepedők segítségével csökkentették. Hol vagyunk már ettől?! Az orvosi feladatokat a belgyógyászati osztály orvosai végezték, mivel a fertőző osztály a belgyógyászati osztályok részlegeként működött.

Az osztály 1969-ben lett önálló; első osztályvezető főorvosa 1993-ig, haláláig, dr. Pluhár János volt. 1993-tól 1996-ig Dr. Ferdinandy Kond címzetes egyetemi docens látta el a vezetői teendőket. 1996-tól 2019-ig dr. Bányai Tivadar vezette az osztályt. 2020-tól Dr. Martyin Tibor az osztályvezető.

Az 110 éves épület adta lehetőségeket már rég kinőttük, ezért egy új épület szükségessége merült fel. 2001. október 3-án adták át az 50 ágyas, teljesen új, kétszintes pavilont, amely napjaink követelményeinek teljes mértékben megfelel. Tervezésekor figyelembe vették a fertőzőbeteg-ellátással kapcsolatos igényeket és feltételeket. A kórtermek 2 és 3 ágyasak, kórtermenként külön fürdőszoba és WC áll a betegek rendelkezésre. Minden kórteremben betegenként külön-külön központi oxigén-, központi szívó- és sűrített levegőelvezetés található. Valamennyi ágynál nővérhívó, és a betegek részére telefon működik. A beteglátogatás, szükség esetén, teljes mértékben elkülöníthető és szabályozható, mivel az épület külső körfolyosóval rendelkezik. Az épület minden szükséges felszereléssel, műszerrel el van látva. Európai szintű körülményeket talál beteg, látogató, szakmai vendég.
A modern épület lehetővé tette az új szemléletű infektológia kialakítását. Ez egyrészt az épületet körülvevő, jelkép – értékű “kerítés” lebontását, a beteglátogatás lehetőségét, a hosszú kórházi kezelések lerövidítését, azaz a beteg szabadságérzetét és lelki közérzetét javító változásokat jelentette; másrészt az új osztályvezetés a fiatalos lendületű munkatársakkal együtt bevezette a modern fertőzőbeteg-ellátás diagnosztikáját, az új tudományos gyógyító eredmények alkalmazását és bővítette az addigi fertőző osztály profilját.

Osztályunk fő tevékenysége a fertőző betegek kivizsgálása és kezelése. Ez főként gyomor-, bélrendszeri-, légúti (hörghurut, tüdőgyulladás) fertőzések, agyvelőgyulladások, agyhártyagyulladások és májgyulladások ellátását jelenti. Ezek mellett természetesen egyéb más, ritkábban előforduló betegségek is felbukkannak, mint nyúlpestis (tularaemia), vérmérgezés (sepsis), ismeretlen eredetű lázas megbetegedések, stb.
A bevezetőben említett mikroorganizmus-ellenállóképesség (rezisztencia) kialakulása miatt egyre nagyobb szakértelmet kíván az antibiotikumok kiválasztása és alkalmazása. Ez szakterületünk részévé vált. A megfelelő antibiotikum kiválasztásához munkatársaink segítséget nyújtanak a háziorvosoknak és a többi kórházi osztálynak is.

Sárgaság miatt sok, nem májgyulladásos beteg is az osztályunkra kerül, akiknek a kivizsgálása során jelentős tapasztalatra tettünk szert, ezért májbetegségek kivizsgálását és kezelését is végezzük. Kiemelném ezek közül a B és C típusú idült májgyulladásokat (hepatitis B és C), mely betegségek a napjainkban alkalmazott kezeléssel egyre nagyobb arányban gyógyíthatók. Sajnos egyes előrehaladott májbetegségekben, májzsugorodásokban szenvedő betegeken csak a májátültetés (transzplantáció) segít, így az erre a sorsra jutott betegek transzplantációra való felkészítését is elvégezzük. Több betegünk sikeres májátültetésen esett át.
A harmadik tevékenységünk az immunológiai eredetű betegségek ellátása. Ez különösen fontos terület, hiszen – az allergológiát leszámítva – immunológiai betegségekkel rajtunk kívül Békés megye egyetlen kórházának egyetlen osztálya sem foglalkozik. Korábban minden immunológiai betegnek Debrecenbe vagy Szegedre kellett járnia; ma már a betegek döntő többségét osztályunkon kezeljük.

A fertőző betegek egy részét járvány kialakulása és megelőzése céljából el kell különíteni, ezért más belgyógyászati betegségek gyógyítását is el kell végezzük, hiszen a betegségek gyakran társulnak.
Osztályunk orvosai hétféle szakképesítést képviselnek (belgyógyászat, infektológia, allergológia és klinikai immunológia, endokrinológia, diabetológia, hepatológia és neurológia); ezáltal nagyobb lehetőség nyílik a beteg egészének gyógyítására. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a specializálódások világát éljük, a beteg egészére pedig egyre kevesebben tudnak szakmai szemmel tekinteni.

Ez a multidiszciplináris tudás nagy segítségünkre volt/van 2019-ben kezdődött és jelenleg is tartó SARS-CoV-2 (COVID-19) járvány idején. A COVID-19 jelenleg az osztályunk fő profilja. Osztályunkon egyszerre kezelt betegek száma a legnagyobb járványhullám alatt (2020 telén) kb. a 400-as létszámot is megközelítette. A magas esetszám miatt megkezdődött a munkatársak osztályunkra történő átvezénylése, melynek köszönhetően a betegellátás akadálytalanul folyhatott tovább. Kórházunk többi osztályának átvezényelt orvosai, ápolói, adminisztrátorai, beteghordói és takarítószemélyzete soha nem látott összefogással és erőn felüli kitartással látta el a COVID-19 fertőzésben szenvedő, súlyos állapotú betegeket. Ennek az összefogásnak köszönhetően rengeteg beteg életét menthettük meg. Ez a nem mindennapi járványhelyzet és a vele járó magas mortalitás mindenki lelki világában nyomott hagyott és még jobban összekovácsolta kórházunk dolgozóit, mely nélkül a tovább fokozódó humán erőforrás hiány mellett lehetetlenné válna a minőségi betegellátás.

 

A szakmai ismeretek bővítéséhez nélkülözhetetlen a bel- és külföldi kongresszusokon való részvétel, ami kórházi körülmények közt elvégezhető klinikai jellegű tudományos munkával is jár. Ezek közül kiemelendő, hogy a “macskakarmolási betegség”-et illetően osztályunk rendelkezik a legnagyobb anyaggal és tapasztalattal. Magyarországon, és tudományos szempontból jelentős a nyúlpestis (tularaemia) gyógyításával szerzett tapasztalatunk is.

Az osztályos munka mellett, ambulanciánkon járóbetegek vizsgálatát is végezzük. Ez a tevékenység, fő profilunknak megfelelően, elsősorban fertőző-, máj- és immunológiai betegségekre irányul.

Mind az orvosok, mind a nővérek tisztában vannak azzal, hogy sikertelenné, keserűvé válik az orvosi gyógyítás, ha nem társul hozzá gondos, szakképzett ápolás és kedves emberi hang. A gyógyuló, elégedett betegek tekintete nap mint nap erőt ad, elfeledteti a fáradtságot és értelmet ad munkánknak. Az országos nővérhiány ellenére a nélkülözhetetlen, gyakran az orvosi munkánál is fontosabb ápolást kellő számú, nagy tapasztalattal és együtt érző készséggel rendelkező nővér végzi kiváló szakmai képesítéssel. Egyetemi végzettségű főnővéri irányítás mellett 1 fő főiskolai; 17 fő ápoló; 1 fő felnőtt szakápoló; 3 fő ápolási asszisztens, 2 fő segédápoló végzettségű ápoló dolgozik. Az egyre inkább számítástechnikai alapú adminisztrációt, a kórházon belüli vizsgálatok igénylését, összegzését három nagyszerű adminisztrátor végzi. A nap mint nap elrendelt vizsgálatok és konzíliumok lebonyolításáért egy udvarias, szorgalmas beteghordó felelős.

Az osztály jellegéből adódóan nagy figyelmet szentelünk a tisztaságnak, a gyógyítási és ápolási eszközök szabályszerű használatának. Ez azért is fontos, hogy megóvjuk a betegeket és a személyzetet az esetleges kórházi fertőzésektől. Természetesen munkatársaink be vannak oltva a veszélyes fertőzőbetegségek ellen és a védőoltások felvételére biztatjuk az egészséges és beteg embereket is, ha ez szükségessé válik. Ne feledjük, hogy a legjobb gyógyítás a megelőzés, ezek közül is a védőoltás. Kijelenthetjük azt, hogy a fertőző osztályra kerülő beteg nincs nagyobb fertőzésveszélynek kitéve, mint más kórházi osztályon, sőt a korszerű körülmények és a gyógyító személyzet felkészültsége következtében ennek kisebb a valószínűsége.

A szemléletváltás következtében szép környezetben, rövidebb idő alatt, gazdaságosabban, eredményesebben gyógyítjuk betegeinket.

 

Dr. Martyin Tibor
osztályvezető főorvos

 

 

 

Az osztály orvosai:

 • Martyin Tibor osztályvezető főorvos

– szakterület: belgyógyászat, diabetológia, infektológia, allergológia és klinikai immunológia, hepatológia

– elérhetősége:06-66-526-526/2652 mellék

 • Bányai Tivadar főorvos

– szakterület: belgyógyászat, endokrinológia, diabetológia, infektológia, hepatológia

– elérhetőség: 06-66-526-526/2653 mellék

 • Gazdag Andrea főorvos

– szakterület: belgyógyászat, enokrinológia, diabetológia

– elérhetőség: 06-66-526-526/6618-as mellék

 • Lakatos Piroska adjunktus

– szakterület: belgyógyászat, infektológia, hepatológia

– elérhetőség: 06-66-463-763/6618-as mellék

 • Pocsay Réka adjunktus

– szakterület: belgyógyászat, allergológia és klinikai immunológia

– elérhetőség: 06-66-463-763/6618-as mellék

 • Nyisztor Norbert adjunktus

– szakterület: belgyógyászat, infektológia, hepatológia

– elérhetőség: 06-66-463-763/6646-os mellék

 • Juhász Viktor PhD. szakorvos jelölt

– szakterület: gyógyszertan, infektológia

– elérhetőség: 06-66-463-763/6618-as mellék

 • Krisztóf Ágnes neurológus szakorvos

– szakterület: neurológia

– elérhetőség: 06-66-463-763/6646-os mellék

 

 

Az osztály ápolói (elérhetőségük: 06-66-463-763/6560-as mellék):

Koszta Julianna főnővér (eü. szakoktató; eü. közgazdász, menedzser), elérhetőség: 06-66-463-763/2654 mellék

Brenner Márta ápoló

Bende Zsoltné ápoló

Cseténé Balázs Mariann ápoló

Fülöp Lászlóné ápoló

Gavrilás Áron ápoló

Gávrás Rita ápoló

Gyurkóné Bagó Angelika ápoló

Gyüre Dóra diplomás ápoló

Herdeló Attila segédápoló

Horváthné Dán Szimona ápoló

Jakab Júlia ápoló

Kiss György ápolási asszisztens

Kissné Bodor Anna ápoló

Kissné Botás Éva ápoló

Kovács Edit ápoló

Lácz Lajos ápolási asszisztens

Lácz Lajosné ápoló

Magyar Ferencné ápolási asszisztens

Martiné Komoróczki Éva felnőtt szakápoló

Miklós-Pándi Julianna ápoló

Papp Attila főnővér helyettes, ápoló

Szabó Ilona segédápoló

Dr. Szelezsánné Melis Marianna ápoló

Tikvicki Sarolta ápoló

 

 

 

3 fő Orvosírnok: (iroda: 06-66-463-763/6619-es mellék)

Erdősné Dobra Márta

Juhász Lászlóné

Szabó Antalné

 

1 fő gazdaságinővér:

Nagy Sándorné

 

1 fő beteghordó:

Szabó Péter

 

5 fő takarító személyzet:

Asztalos Éva

Málik Zoltánné

Mikóné Zsótér Zsuzsanna

Rácz Józsefné

Szabóné Póti Mariann

 

Járóbeteg szakellátás:

Infektológiai- és hepatológiai ambulancia (Dr. Bányai Tivadar, Dr. Martyin Tibor, Dr. Lakatos Piroska, Dr. Nyisztor Norbert, Dr. Juhász Viktor)

rendelési idő: hétfő-péntek 08:00-14:00

időpontkérés:

Dr. Martyin Tibor :  06-66-463-763/2652-es melléken 08:00 és 14:00 óra között

Dr. Bányai Tivadar:  06-66-463-763/2653-as melléken 08:00 és 14:00 óra között

Dr. Lakatos Piroska, Dr. Nyisztor Norbert, Dr. Juhász Viktor: 06-66-463-763/6560-as melléken

helyszín: Infektológia épület, földszinti kezelők

 

 

Immunológiai ambulancia (Dr. Martyin Tibor, Dr. Pocsay Réka):

rendelési idő: hétfő-péntek 08:00-14:00

időpontkérés:

Dr. Martyin Tibor:  06-66-463-763/2652-es melléken 08:00 és 14:00 óra között

Dr. Pocsay Réka: 06-66-463-763/6560-as melléken 08:00 és 14:00 óra között

helyszín: Infektológiai épület, földszinti kezelők

 

 

 

Tudományos munkáink:

 

Dr. Martyin Tibor Osztályvezető Főorvos tudományos munkái

 

Közlemények:

 

 1. Martyin Tibor dr. és Bányai Tivadar dr.: Többségében ceftriaxonnal kezelt felnőttkori purulens meningitises eseteink. Novitates, 1998/3, 25-32.
 2. Martyin Tibor dr., Jakucs János dr., Iványi János dr., Kis Erika dr., Varga István dr. és Mellár Erzsébet dr.: Belgyógyászati tapasztalatok preventív céllal adott kis molekulasúlyú heparinnal (nadroparine-calcium). Orvosi Hetilap, 1998, 139, 51, 3065-3069.
 3. Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr., Marton Anna dr., Hajdu Mária dr. és Liechtenstein-Zábrák József dr.: Diagnosztikus és terápiás megfontolások macskakarmolási betegségben. EME Orvostudományi Értesítő, 1999, 72, 180-182.
 4. Martyin Tibor dr. és Bányai Tivadar dr.: A macskakarmolási betegség és a Bartonellák által okozott egyéb infectiók. Infektológia és Klinikai Mikrobiológia, 2000, 7, 2, 77-82.
 5. Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr., Marton Anna dr., Hajdu Mária dr. és Liechtenstein-Zábrák József dr.: A macskakarmolási betegség kezelésében szerzett tapasztalatok 30 eset kapcsán. Infektológia és Klinikai Mikrobiológia, 2000, 7, 2, 83-86.
 6. Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr. és Köteles Rózsa dr.: A tüdőtularaemiáról 12 eset kapcsán. EME Orvostudományi Értesítő, 2000, 73, 176-179.
 7. Martyin Tibor dr. és Bányai Tivadar dr.: Diagnosztikus és terápiás tapasztalatok gennyes agyhártyagyulladásban. EME Orvostudományi Értesítő, 2001, 74, 279-283.
 8. Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr., Köteles Rózsa dr., Hajdu Mária dr. és Liechtenstein-Zábrák József dr.: A tularaemia változatos klinikai megjelenési formái. EME Orvostudományi Értesítő, 2002, 75, 2-3, 346-350.
 9. Martyin Tibor dr., Várszegi Ágnes dr., Bánhegyi Róbert János dr. és Bányai Tivadar dr.: Mikrobiológiai vizsgálati módszerek jelentősége a purulens meningitis diagnosztikájában. EME Orvostudományi Értesítő, 2003, 76, 2, 169-172.
 10. Bányai Tivadar dr. és Martyin Tibor dr.: Családorvosi Fórum, 2004/1, 12-18.
 11. Martyin Tibor dr. és Bányai Tivadar dr.: A tularemia kezelésének nehézségei. EME Orvostudományi Értesítő, 2004, 77, 2, 237-241.
 12. Pocsay Réka dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr.: A felnőttkori Still-betegségről öt eset kapcsán. EME Orvostudományi Értesítő, 2005, 78, 2, 144-147.
 13. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Bányai Tivadar dr., Poczik Sándor dr., Patai Tímea dr., Molnár Szabolcs dr., Liechtenstein-Zábrák József dr., Iványi János dr.: Leptospirosis előfordulása kórházunk beteganyagában. EME Orvostudományi Értesítő, 2005, 78, 4, 504-508.
 14. Pocsay Réka dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr., Bakos Magdolna dr., Urbancsok Judit dr., Kiss Emese dr. és Zeher Margit dr.: Felnőttkori Still-betegség. Allergológia és Klinikai Immunológia, 2006, 9, 2, 37-43.
 15. Bányai Tivadar dr. és Martyin Tibor dr.: Tularaemia – ami a tankönyvből kimaradt. Infektológia és Klinikai Mikrobiológia, 2006, 13, 1, 17-20.
 16. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Bányai Tivadar dr.: Bőrgyógyászati mellékhatások előfordulása idült C-hepatitises betegek pegilált interferon és ribavirin kombinált kezelése során. EME Orvostudományi Értesítő, 2007, 80, 1, 12-14.
 17. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr. és Bányai Tivadar dr.: Krónikus C-vírushepatitis antivirális kezelése során szerzett tapasztalataink. EME Orvostudományi Értesítő, 2008, 81, 2, 95-98.
 18. Bánhegyi Róbert János dr., Rus-Gal Paul Ovidiu dr., Nagy Ágnes Krisztina, Martyin Tibor dr., Wágner Róbert dr., Varga Richárd dr., Pikó Béla dr.: Antidiabetikus kezelés, mint újabb lehetőség a daganatok komplex terápiájában. Magyar Onkológia, 2010, 54, 315-323.
 19. Pocsay Réka dr., Lakatos Piroska dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr.: Krónikus B-vírushepatitis antivirális kezelése során szerzett tapasztalataink. Orvostudományi Értesítő, 2010, 83, 4, 233-238.
 20. Ágnes Dencs, Andrea Hettmann, Tibor Martyin, Csilla Jekkel, Tivadar Bányai, and Mária Takács: Phylogenetic investigation of nosocomial transmission of hepatitis C virus in an oncology ward. Journal of Medical Virology, 2011, 83, 428-436.
 21. Bánhegyi Róbert János dr., Rus-Gál Paul Ovidiu dr., Martyin Tibor dr., Hideghéty Katalin dr., Pikó Béla dr.: A cachexia/anorexia szindróma sajátosságai időskorú krónikus betegek kezelésében. Orvostudományi Értesítő, 2011, 84, 2, 79-84.
 22. Tornai István, Bányai Tivadar, Gervain Judit, Horváth Gábor, Makara Mihály, Martyin Tibor, Nemes Zsuzsanna, Pár Alajos, Pár Gabriella, Péterfi Zoltán, Szalay Ferenc, Szinku Zsolt, Tóth Tamás, Vincze Áron, Isabelle Lonjon-Domanec, Ralph Demasi, Hunyady Béla: Előrehaladott májbetegséggel járó krónikus C-vírus-hepatitises betegek kezelésével nyert tapasztalataink a telaprevir Korai Hozzáférési Program keretében: interim analízis. Lege Artis Medicinae, 2014, 24 (1-2), 35-41.
 23. Varga Márta, Csefkó Klára, Bányai Tivadar, Martyin Tibor, Lakatos Piroska, Nagy István, Pálvölgyi Attila, Tusnádi Anna, Szabó Anna, Lesch Miklós, Sipos Béla, Budai Annamária, Enyedi Judit, Lombay Béla, Karádi László, Váczi Zsuzsanna, Jancsik Viktor, Weisz György, Palatka Károly, Tornai István: Hepatitis C-vírussal fertőzött cirrhosisos betegek kezelésével nyert hazai real-life tapasztalatok a két pegilált interferonnal. Lege Artis Medicinae, 2014, 24 (12), 569-576.
 24. Lakatos Piroska dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr., Gurzó Zoltán dr.: Obstrukciós icterus ritka formája – A cisztás echinococcosisról egy esetünk kapcsán. Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2016, 2 (2), 81-84.
 25. Márton Koch, Éva Pozsgai, Viktor Soós, Anna Nagy, János Girán, Norbert Nyisztor, Tibor Martyin, Zsófia Müller, Melánia Fehér, Edit Hajdú and Csaba Varga: Identifying risks for severity of neurological symptomps in Hungarian West Nile virus patients. BMC Infectious Diseases, 2021, 21:65. (Published online 2021 Jan 13. doi: 1186/s12879-020-05760-7)

 

Beszámolók, megemlékezések:

 

 1. Iványi János dr. és Martyin Tibor dr.: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztályának 9. Tudományos ülésszaka. Gyergyószentmiklós (Gheorgheni), 1999. április 15-17. Orvosi Hetilap, 1999, 140, 25, 1440-1441.
 2. Iványi János dr. és Martyin Tibor dr.: Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztályának X. Tudományos ülésszaka. Székelyudvarhely, 2000. május 11-13. Orvosi Hetilap, 2000, 141, 31, 1746.
 3. Iványi János dr. és Martyin Tibor dr.: Az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztályának XI. Tudományos Ülésszaka. Zilah-Szilágysomlyó, 2001. április 19-21. Orvosi Hetilap, 2001, 142, 25, 1356-1357.
 4. Bányai Tivadar dr. és Martyin Tibor dr.: Ferdinandy Kond Huba emlékére. Orvosok Lapja, 2020, 17, (2), 50.

 

 

 

Dr. Bányai Tivadar Főorvos tudományos munkái

 

 1. Bányai T, Dudás M, Fazekas I, Iványi J: Was verbigt sich hinter der akuten Pankreatitis Ärztliche Praxis 70. 1983.                                                                                                         
 2. Pocsay G, Papp S, Velősy B, Bányai T: Anafilaxia Rheomacrodex adása után. Orv. Hetil. 26.1587-1589. 1985.

3.Pólay A, Lakos T, Bányai T, Márkus V: A vitiligó társulása belbetegségekkel kozmetológiai beteganyagon. Bőrgyógy. Vener. Szle 62. 246-249.1986.

4.Iványi J, Bányai T, Gyimesi A, Pocsay G, Szentgyörgyi Cs, Bene B, Hecsei I, Deák S: Új cukorbetegek Békés megyében (1981-85 között) Népegészségügy 67. 52-55. 1988.

5.Iványi J, Gyimesi A, Bányai T: Surgical procedures on diabetic patients – internal aspects

Diabetologia Croatica 18-4. 205-209. 1989.

6.Bányai T, Gyimesi A, Pocsay G, Iványi J: Egyéves tapasztalatok captopril-lal (Tensiomin) kezelt hipertoniás betegeken. Gyógyszereink 39. 108-112. 1989.

7.Bányai T, Gyimesi A, Pocsay G, Iványi J: Observations with Captopril (Tensiomin) Treatment in Hypertensive Patients (one-year period) Therap.Hung. 37.144-150.1989.

8.Bányai T, Taybani J, Zámori Cs Iványi J: Angiológiai vonatkozású végtagi mütétek diabeteseseken. Orv. Hetil. 131.2287-2288.1990.

9.Iványi J, Bányai T, Gyimesi A, Pocsay G, Szentgyőrgyi Cs, Kovács I, Hecsei I, Palov K, Felföldi E, Rimay I: 5 év alatt 4343 új cukorbeteg  Békés megyében (1986-1990). Népegészségügy 72. 200-202.1991.

10.Bányai T, Farkas Gy, Karácsonyi S, Iványi J: Pankreasműtétek és diabetes mellitus. Magyar Belorv.Arch. 45. 65-72. 1992.

11.Bányai T, Iványi J: Cukorbetegek belgyógyászati betegségei. Népegészségügy 74. 9-12. 1993.

12.Sajti I, Gyimesi A, Bányai T, Iványi J: Fiatalkori diabetesesek 20 éves nyomonkövetése. Egészségnevelés 34. 201-203. 1993.

13.Pocsay G, Bányai T, Karácsonyi M: Pajzsmirigy vékonytű aspirációs citológia (Klinikai megfigyelések). Magyar belorv. Arch. 1. 19-21. 1994.

14.Iványi J,Bányai T. Farkas Gy, Karácsonyi S: Pankreasoperationem und Diabetes mellitus. Med Welt 45. 548-549. 1994.

15.Gyimesi A, Bányai T, Dudás M, Pocsay G, Sajti I, Iványi J: Frissen felfede-zett nem insulindependens cukorbetegek (NIDDM) 6 éves követéses vizsgálata. Orv. Hetil. 136.699-702.1995.

16.Bányai T, Gyimesi A, Iványi J: Fix kombinációjú human inzulinokkal való tartós kezelés tapasztalatai . Gyógyszereink 46. 9-11.1996.

17.Iványi J, Bányai T, Dudás M, Gyimesi A, Pocsay G, Sajti I, Szentgyörgyi Cs, Kovács I, Hecsei I, Palov K, Spiák I, Nagy A:Új diabetesesek Békés megyében 1991-1995 között. Diabetologia Hungarica 3. 143-146.1996.

18.Bányai T : Hepatitis. Jubileumi Tudományos Évkönyv 52-54.1996.

19.Péter R, Bányai T: Erythema nodosum esete a háttérben oculoglandularis tularemiával.

Bőrgyógy. Vener. Szle. 73. 145-148. 1997.

20.Martyin T, Bányai T: Többségében ceftriaxonnal kezelt felnőttkori purulens meningitises eseteink. Novitates 1998/3.:25-32

21.Martyin T, Bányai T, Marton A, Hajdu M, Liechtenstein-Zábrák J.: Diagnosztikus és terápiás megfontolások macskakarmolási betegségben. Orvostudományi Értesítő 72.180-182. 1999..,

 22.Martyin T, Bányai T.: A macskakarmolási betegség és a Bartonellák által okozott egyéb infekciók.  Infektológiai és Klinikai Mikrobiológia 2000, 7, 2, 77-82.

23.Martyin T, Bányai T., Marton A., Hajdu M., Liechtenstein-Zábrák J.: A macskakarmolási betegség kezelésében szerzett tapasztalatok 30 eset kapcsán. Infektológia és Klinikai Mikrobiológia, 2000. 7, 2, 83-86.

24.Martyin T., Bányai T. és Köteles R.: A tüdőtularaemiáról 12 eset kapcsán.Orvostudományi Értesítő 73.176-179.2000.

25.Martyin T, Bányai T.:  Diagnosztikus és terápiás tapasztalatok gennyes agyhártyagyulladásban. Orvostudományi Értesítő 74. 279-283. 2001

26.Péter R., Bányai T.: Erythema nodosum Revealing Oculoglandular Tularemia. Dermatology 2001. 202:79-80

27.Martyin T., Bányai T., Köteles R., Hajdu M., Liechtenstein-Zábrák J.: A tularaemia változatos klinikai megjelenési formái. Orvostudományi Értesítő 75. 346-350. 2002

28.Iványi J, Gyimesi A, Pocsay G, Dudás M, Bányai T, Varga R, Szentgyörgyi Cs, Péter J, Kovács I, Fodor I, Liska M, Palov K, Spiák I, Nagy A, Ibos I.:  Diabetes szakellátás  az ezredfordulón Békés megyében (5935 új betegen szerzett tapasztalatok 1966-2000 között). Orvosi Hetilap 11. 547-551. 2002.

29.Martyin T. Várszegi Á., Bánhegyi R., Bányai T.:Mikrobiológiai vizsgálati módszerek jelentősége a purulens meningitis diagnosztikájában. EME Orvostudományi Értesítő, 2003. 76, 2,169-172.

30.Martyin Tibor dr. és Bányai Tivadar dr.: A tularemia kezelésének nehézségei. EME Orvostudományi Értesítő, 2004, 77, 2, 237-241.

31.Bányai T, Martyin T.: Tularemia. Családorvosi Fórum  1. 12-18. 200

32.Pocsay Réka dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr.: A felnőttkori Still-betegségről öt eset kapcsán. EME Orvostudományi Értesítő, 2005, 78, 2, 144-147.

 1. 33. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Bányai Tivadar dr., Poczik Sándor dr., Patai Tímea dr., Molnár Szabolcs dr., Liechtenstein-Zábrák József dr., Iványi János dr.: Leptospirosis előfordulása kórházunk beteganyagában. EME Orvostudományi Értesítő, 2005, 78, 4, 504-508.

34.Pocsay Réka dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr., Bakos Magdolna dr., Urbancsok Judit dr., Kiss Emese dr. és Zeher Margit dr.: Felnőttkori Still-betegség. Allergológia és Klinikai Immunológia, 2006, 9, 2, 37-43.

35.Bányai Tivadar dr. és Martyin Tibor dr.: Tularaemia – ami a tankönyvből kimaradt. Infektológia és Klinikai Mikrobiológia, 2006, 13, 1, 17-20.

36.Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Bányai Tivadar dr.: Bőrgyógyászati mellékhatások előfordulása idült C-hepatitises betegek pegilált interferon és ribavirin kombinált kezelése során. EME Orvostudományi Értesítő, 2007, 80, 1, 12-14.

37.Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr. és Bányai Tivadar dr.: Krónikus C-vírushepatitis antivirális kezelése során szerzett tapasztalataink. EME Orvostudományi Értesítő, 2008, 81, 2, 95-98.

 1. Pocsay Réka dr., Lakatos Piroska dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr.: Krónikus B-vírushepatitis antivirális kezelése során szerzett tapasztalataink. Orvostudományi Értesítő, 2010, 83, 4, 233-238.

39.Ágnes Dencs, Andrea Hettman, Tibor Martyin, Csilla Jekkel, Tivadar Bányai and Mária Takács: Phylogenetic Investigation of Nosocomial Transmission of Hepatitis C Virus in an Oncology Ward. Journal of Medical Virology 83:428-436 (2011)

40.Tornai István, Bányai Tivadar, Gervain Judit, horváth Gábor, Makara Mihály, Martyin Tibor, Nemes Zsuzsanna, Pár Alajos, Pár Gabriella, Péterfi Zoltán, Szalay Ferenc, Szinku Zsolt, Tóth Tamás, Vincze Áron, Isabelle Lonjon-domanec, Ralph Demasi, Hunyady Béla : Elôrehaladott májbetegséggel járó krónikus C-vírushepatitises betegek kezelésével nyert tapasztalataink a telaprevir Korai Hozzáférési Program keretében: interim analízis. LAM 2014;24(1–2):35–41.

41Varga Márta, Csefkó Klára, Bányai Tivadar, Martyin Tibor, Lakatos Piroska, Nagy István, Pálvölgyi Attila, Tusnádi Anna, Szabó Anna, Lesch Miklós, Sipos Béla, Budai Annamária, Enyedi Judit, Lombay Béla, Karádi László, Váczi Zsuzsanna, Jancsik Viktor, Weisz György, Palatka Károly, Tornai István: Hepatitis C-vírussal fertőzött cirrhosisos betegek kezelésével nyert hazai real-life tapasztalatok a két pegilált interferonnal. Lege Artis Medicinae, 2014, 24 (12), 569-576.

42.Gabriella Lengyel1*, Judit Gervain2, Gabriella Pár3, Ferenc Szalay4, Béla Hunyady5, Ferenc Schneider6, Elemér Nemesánszky7, Anna Tusnádi8, Tivadar Bányai9, Katalin Gyulay10 and István Tornai11: Real-World Virologic Response Rates and Prediction of Outcomes with Peginterferon Alfa-2a/Ribavirin in Hungarian HCV Genotype 1 Patients. Gastroenterol Pancreatol Liver Disord 2014,1(4): 1-8.

43.Lakatos Piroska dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr., Gurzó Zoltán dr.: Obstrukciós icterus ritka formája – A cisztás echinococcosisról egy esetünk kapcsán. Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2016, 2 (2), 81-84.

44.Bányai Tivadar: Fertőző betegségek, Medicina 2016:342-350, 415425

 

 

 

 

Dr. Gazdag Andrea főorvos tudományos munkái

 

1.Gazdag A, Dudás M, Iványi J. Időben történik-e a 2-es típusú cukorbetegek inzulinra állítása. Diabet. Hungarica,2005.

 1. Dudás M, Gazdag A. A szénhidrát anyagcsere vizsgálata PCO-syndromás betegeken, Metabolizmus, 2006.
 2. G.Pocsay, A. Gazdag, L. Puskás, L.fehér, E. Tarkó, M. Tarkó, Z.Nemes, F.Győry, G.Lukács. DNA copy number changes in papillary thyroid carcinomas with different desease couses using array-based comparative genomic hybridization. Thyroid 2011
 3. Pocsay G, Gazdag A, Engelhardt J, Szaniszló I, Szolnoki Z, Forczek G, Mikló L: Hashimoto encephalopathia Orvosi Hetilap, 154 (33).pp.1312-1316;2013

 

 

Dr. Lakatos Piroska adjunktus tudományos munkái

 

Közlemények:

 

 1. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Bányai Tivadar dr., Poczik Sándor dr., Patai Tímea dr., Molnár Szabolcs dr., Liechtenstein-Zábrák József dr., Iványi János dr.: Leptospirosis előfordulása kórházunk beteganyagában. EME Orvostudományi Értesítő, 2005, 78, 4, 504-508.
 2. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Bányai Tivadar dr.: Bőrgyógyászati mellékhatások előfordulása idült C-hepatitises betegek pegilált interferon és ribavirin kombinált kezelése során. EME Orvostudományi Értesítő, 2007, 80, 1, 12-14.
 3. Pocsay Réka dr., Lakatos Piroska dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr.: Krónikus B-vírushepatitis antivirális kezelése során szerzett tapasztalataink. Orvostudományi Értesítő, 2010, 83, 4, 233-238
 4. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr. és Bányai Tivadar dr.: Krónikus C-vírushepatitis antivirális kezelése során szerzett tapasztalataink. EME Orvostudományi Értesítő, 2008, 81, 2, 95-98.
 5. Varga Márta dr., Csefkó Klára dr., Bányai Tivadar dr., Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Nagy István dr., Pálvölgyi Attila dr., Tusnádi Anna dr., Szabó Anna dr., Lesch Miklós dr., Sipos Béla dr., Budai Annamária dr., Enyedi Judit dr., Lombay Béla dr., Karádi László dr., Váczi Zsuzsanna dr., Jancsik Viktor dr., Weisz György dr., Palatka Károly dr., Tornai István dr.: Hepatitis C-vírussal fertőzött cirrhosisos betegek kezelésével nyert hazai real-life tapasztalatok a két pegilált interferonnal. LAM, 2014, 24 (12):569-576.
 6. Lakatos Piroska Dr., Martyin Tibor Dr., Bányai Tivadar dr., Gurzó Zoltán dr. Obstrukciós icterus ritka formája-A cisztás echinococcosisról egy esetünk kapcsán. Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2016, 2, 2, 81-84.

 

Előadások:

 

 1. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Bányai Tivadar dr., Poczik Sándor dr., Patai Tímea dr., Molnár Szabolcs dr., Liechtenstein-Zábrák József dr. és Iványi János dr.: Leptospirosis előfordulása kórházunk beteganyagában. Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának XV. Tudományos Ülésszaka, Románia, Marosvásárhely (Târgu Mureş), 2005. 04. 14-16.
 2. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr. és Bányai Tivadar dr.: Idült C hepatitis pegilált interferon és ribavirin kombinált kezelése során jelentkező bőrgyógyászati mellékhatások. A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 34. Kongresszusa, Pécs, 2006. 10. 5-7. (Abstract: Infektológia és Klinikai Mikrobiológia, 2006, 13, 1. suppl., S8.)
 3. Lakatos Piroska dr., Martyin Tibor dr. és Bányai Tivadar dr.: Krónikus C hepatitis pegilált interferon és ribavirin kombinált kezelése során jelentkező bőrgyógyászati mellékhatások. Juhász Károly Tudományos Ülés, Gyula, 2007. 02. 08.
 4. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr. és Bányai Tivadar dr.: Bőrgyógyászati mellékhatások előfordulása idült C hepatitises betegek pegilált interferon és ribavirin kombinált kezelése során. Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának XVII. Tudományos Ülésszaka, Románia, Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2007. 04. 12-14.
 5. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr. és Bányai Tivadar dr.: Idült C-vírushepatitis antiviralis kezelése során szerzett tapasztalataink. A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 35. Kongresszusa, Szolnok, 2007. 10. 11-13. (Abstract: Infektológia és Klinikai Mikrobiológia, 2007, 14, 1. suppl., S8.)
 6. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr. és Bányai Tivadar dr.: Krónikus C-vírushepatitis antivirális kezelése során szerzett tapasztalataink. Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának XVIII. Tudományos Ülésszaka, Románia, Nagyvárad (Oradea), 2008. 05. 1-3.
 7. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr. és Bányai Tivadar dr.: Idült B-vírushepatitis antiviralis kezelése során szerzett tapasztalataink. A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 36. Kongresszusa, Székesfehérvár, 2008. 10. 09-11. (Abstract: Infektológia és Klinikai Mikrobiológia, 2008, 15, 1. suppl., S11.).
 8. Varga Márta dr., Csefkó Klára dr., Bányai Tivadar dr., Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Lesch Miklós dr., Sipos Béla dr., Bátyi Éva dr., Váczi Zsuzsanna dr., Lombay Béla dr., Tusnádi Anna dr., Jancsik Viktor dr., Weisz György dr., Budai Annamária dr., Mohácsi Szilvia dr. és Tornai István dr.: Idült C hepatitisz real life kezelése Kelet Magyarország Centrumaiban (2004-2008). Magyar Gastroenterológiai Társaság 51. Nagygyűlése, Tihany, 2009. június 12-16. (Abstract: Program és előadáskivonatok, 139.)
 9. Bányai Tivadar dr., Seres Ábel dr., Lakatos Piroska dr., Martyin Tibor dr., Nyisztor Norbert dr. és Pocsay Réka dr.: Halmozott trichinella megbetegedés 8 esete. A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság XXXVII. Kongresszusa, Szeged, 2009. október 1-3. (Abstract: Programfüzet 66.)
 10. Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr. és Lakatos Piroska dr.: Bőrgyógyászati mellékhatások előfordulása idült C hepatitises betegek antivirális kezelése során. Folytassa Nővér! Tapolca, 2010. március 26-27.
 11. Pocsay Réka dr., Lakatos Piroska dr., Martyin Tibor dr. és Bányai Tivadar dr.: Krónikus B-vírushepatitis antivirális kezelése során szerzett tapasztalataink. Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának XX. Tudományos Ülésszaka, Románia, Kézdivásárhely (Târgu Secuiesc), 2010. április 22-24. (Abstract: EME Orvostudományi Értesítő, 2010, 83, 1. különszám, 43.)
 12. Varga Márta dr., Csefkó Klára dr., Nagy István dr., Pálvölgyi Attila dr., Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Lombay Béla dr., Váczi Zsuzsanna dr., Tusnádi Anna dr., Lesch Miklós dr., Sipos Béla dr., Budai Annamária dr., Weisz György dr., Jancsik Viktor dr. és Tornai István dr.: Heading the triple combination therapy!? Treatment results in retreated patients with hepatitis C. Magyar Gastroenterológiai Társaság 53. Nagygyűlése, Tihany, 2011. június 4-7. (Abstract: Program és előadáskivonatok, 139-140.)
 13. Lakatos Piroska dr.: Krónikus C hepatitis talaján kialakult súlyos autoimmun hepatitis egy betegünk esetében. A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság Gyermekgyógyászati Szekciójának Tudományos Ülése. Budapest, 2012. 11. 08.
 14. Lakatos Piroska dr.: Krónikus C hepatitis és autoimmun hepatitis együttes előfordulása egy betegünk kapcsán. Békés Megyei Fiatal Belgyógyászok VII. Fóruma, Békéscsaba, 2013. 11. 28.
 15. Lakatos Piroska dr.: Icterus és infekciók. Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrum 47. Tudományos Ülése, Békéscsaba, 2017. 03.30-04.01. (Abstract: Magyar Belorvosi Archivum, 2017. I. 28.)
 16. Nyisztor Norbert dr., Bányai Tivadar dr., Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Pocsay Réka dr., Seres Ábel dr., Takács Mária dr. és Nagy Anna: Halmozott West Nile vírusfertőzések 2018-ban. Juhász Károly Tudományos Ülés, Békéscsaba, 2019. 01. 17.
 17. Lakatos Piroska dr.: Anthrax megbetegedések Békés megyében 2019-ben. Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrumának 50. Tudományos Ülése Gyula 2020. 03. 26-28.

 

Poszterek:

 

 1. Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Bányai Tivadar dr., Poczik Sándor dr. és Liechtenstein-Zábrák József dr.: Leptospirosis előfordulása infektológiai osztályunk 10 éves beteganyagában. Magyar Infektológiai Társaság 32. Kongresszusa, Miskolc, 2004. 10. 14-16. (Abstract: Infektológia és Klinikai Mikrobiológia, 2004, 11, 1. suppl. S16.)
 2. Lakatos Piroska dr., Juhász Viktor dr., Martyin Tibor dr., Nyisztor Norbert dr., Pocsay Réka dr., Bányai Tivadar dr. és Henczkó Judit dr.: Anthrax 2019-ben. Magyar     Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 47. Kongresszusa, Győr, 2019.
 3. 03.-05. (Abstract: A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológia Társaság 47. Kongresszusa,    Programfüzet 2019. 59.)
 4. Nyisztor Norbert dr., Bányai Tivadar dr., Martyin Tibor dr., Lakatos Piroska dr., Pocsay

Réka dr., Seres Ábel dr., Takács Mária dr. és Nagy Anna: Nyugat-Nílusi láz Békés Megyé-

ben, 2018-ban. Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 47. Kongresszu-

       sa, Győr, 2019. 10. 03.-05. (Abstract: A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai

       Társaság 47. Kongresszusa, Programfüzet 2019. 41.)

 

 

 

 

Dr. Pocsay Réka Adjunktus tudományos munkái

 

 1. Pocsay Réka dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr.: A felnőttkori Still-betegségről öt eset kapcsán. EME Orvostudományi Értesítő, 2005, 78, 2, 144-147.
 2. Pocsay Réka dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr., Bakos Magdolna dr., Urbancsok Judit dr., Kiss Emese dr. és Zeher Margit dr.: Felnőttkori Still-betegség. Allergológia és Klinikai Immunológia, 2006, 9, 2, 37-43.
 3. Pocsay Réka dr., Lakatos Piroska dr., Martyin Tibor dr., Bányai Tivadar dr.: Krónikus B-vírushepatitis antivirális kezelése során szerzett tapasztalataink. Orvostudományi Értesítő, 2010, 83, 4, 233-238.

 

 

Dr. Nyisztor Norbert adjunktus tudományos munkái

 

1.Márton Koch, Éva Pozsgai, Viktor Soós, Anna Nagy, János Girán, Norbert Nyisztor, Tibor Martyin, Zsófia Müller, Melánia Fehér, Edit Hajdú and Csaba Varga: Identifying risks for severity of neurological symptomps in Hungarian West Nile virus patients. BMC Infectious Diseases, 2021, 21:65. (Published online 2021 Jan 13. doi: 10.1186/s12879-020-05760-7)

 

 

Dr. Juhász Viktor szakorvosjelölt tudományos munkái

 

 1. Baczkó, I ; Husti, Z ; Juhász, V ; Kohajda, Zs ; Kristóf, A ; Chadaide, Sz ; Sághy, L ; Jost, N ; Virág, L ; Varró, A: A GST-enzim-gátlás hatásának vizsgálata szívizomsejtek apoptózisára MAPK inhibitorok alkalmazása során. CARDIOLOGIA HUNGARICA 41 : Suppl F p. F22 (2011)
 2. Husti, Z ; Chadaide, Sz ; Kohajda, Zs ; Juhász, V ; Sághy, L ; Jost, N ; Varró, A ; Baczkó, I: Effects of the IK,ACh blocker tertiapin-Q on chronic atrial tachypacing-induced atrial

fibrillation in conscious dogs. EUROPACE 13 : Suppl.3 p. 719 (2011).

 1. Jost, N ; Kristóf, A ; Kohajda, Zs ; Szél, T ; Husti, Z ; Koncz, I ; Juhász, V ; Baczkó, I ; Papp, JGy ; Varró, A et al.: Effects of diclofenac on ventricular muscle repolarization: proarrhythmic implications. BMC PHARMACOLOGY 11 : Suppl.2 p. A59 (2011)
 2. Jost, N ; Kohajda, Z ; Kristof, A ; Kovacs, PP ; Husti, Z ; Juhasz, V ; Kiss, L ; Varro, A ; Virag, L ; Baczko, I: Atrial Remodeling and Novel Pharmacological Strategies for Antiarrhythmic Therapy in Atrial Fibrillation. CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY 18 : 24 pp. 3675-3694. , 20 p. (2011)
 3. Kohajda, Zs ; Kristóf, A ; Kovács, PP ; Corici, C ; Virág, L ; Juhász, V ; Husti, Z ; Baczkó, I ; Varró, A ; Jost, N: Properties of the transient outward, ultra-rapid delayed rectifier and acetylcholine-sensitive potassium currents in isolated atrial myocytes from dogs: sinus rhythm and tachypaced model of permanent atrial fibrillation. BMC PHARMACOLOGY 11 : Suppl. 2. p. A60 (2011)
 4. Kohajda, Zs ; Kristóf, A ; Virág, L ; Husti, Z ; Juhász, V ; Chadaide, Sz ; Sághy, L ; Baczkó, I ; Varró, A ; Jost, N: A tranziens kifelé haladó, befelé egyenirányító és acetilkolin-szenzitív káliumáramok tulajdonságainak vizsgálata normal szinusz-ritmusú és kísérletes permanens pitvarfibrillációs kutyamodellben. CARDIOLOGIA HUNGARICA 41 : Suppl F pp. F34-F35. (2011)
 5. Baczkó, I ; Jost, N ; Kristóf, A ; Szél, T ; Juhász, V ; Papp, JGy ; Virág, L ; Varró, A: Effects of diclofenac on canine ventricular muscle repolarization: proarrhythmic implications. CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 90 : 6 p. 669 (2012)
 6. Husti, Z ; Juhász, V ; Virág, L ; Kristóf, A ; Koncz, I ; Szél, T ; Baczkó, I ; Jost, N ; Papp, JG ; Varró, A: The possible proarrhythmic effects of diclofenac. CARDIOVASCULAR RESEARCH 93 : Suppl.1 p. S20 (2012)
 7. Kristóf, A ; Husti, Z ; Koncz, I ; Kohajda, Zs ; Szél, T ; Juhász, V ; Biliczki, P ; Jost, N ; Baczkó, I ; Papp, JGy et al.: Diclofenac Prolongs Repolarization in Ventricular Muscle with Impaired Repolarization Reserve. PLOS ONE 7 : 12 p. e53255 (2012)
 8. Baczkó, I ; Liknes, D ; Juhász, V ; Pap, R ; Sághy, L ; Hamming, KC ; Varró, A ; Dyck, JR ; Light, PE: Egy új, multifunkcionális, kis molekulatömegű szer hatásainak vizsgálata kísérletes pitvarfibrillációban. (Characterization of a novel multi-functional small molecule in experimental atrial fibrillation). CARDIOLOGIA HUNGARICA 43 : Suppl.B p. B14 (2013)
 9. Baczko, I ; Liknes, D ; Yang, W ; Hamming, KC ; Searle, G ; Jaeger, K ; Husti, Z ; Juhasz, V ; Klausz, G ; Pap, R et al.: Characterization of a novel multi-functional resveratrol derivative for the treatment of atrial fibrillation. BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 171 : 1 pp. 92-106. , 15 p. (2014)
 10. Baczkó, I ; Juhász, V ; Major, P ; Kovács, M ; Hornyik, T ; Kerekes, A ; Hiripi, L ; Bősze, Zs ; Papp, JGy ; Varró, A: LQT5 transgenic rabbits are characterized by increased repolarization instability and arrhythmia susceptibility. CARDIOVASCULAR RESEARCH 103 : Suppl.1 p. S50 (2014)
 11. Baczkó, I ; Juhász, V ; Major, P ; Kovács, M ; Hornyik, T ; Hiripi, L ; Bősze, Zs ; Varró, A.: A novel LQT5 transgenic rabbit model for the assessment of proarrhythmic side effects of

developmental compounds. BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 115 : Suppl1 pp. 94-95. , 2 p. (2014)

 1. Baczkó, I ; Kristóf, A ; Kohajda, Zs ; Juhász, V ; Jost, N ; Lengyel, Cs ; Varró, A A diclofenac növeli a proaritmiás kockázatot csökkent repoalrizáicós tartalékkal rendelkező szívizomzatban: megfontolások a hirtelen sportolói szívhalállal kapcsolatban (Diclofenac

increases pro-arrhythmic risk in ventricular muscle with impaired repoalrization reserve:

implications for sudden cardiac death in competitive athletes). SPORTORVOSI SZEMLE 55 : 1 p. 13 (2014)

 1. 15. Juhász, V ; Major, P ; Kovács, M ; Hornyik, T ; Kerekes, A ; Hiripi, L ; Bősze, Zs ; Varró, A ; Baczkó, I: Egy új, LQT5 transzgenikus nyúl proaritmia model jellemzése. (Characterization of a novel LQT5 transgenic rabbit proarrhythmia model.) CARDIOLOGIA HUNGARICA 44 : Suppl.E pp. E28-E29. (2014)
 2. Baczkó, I ; Major, P ; Juhász, V ; Varga, R ; Hornyik, T ; Hiripi, L ; Bősze, Zs ; Varró, A

LQT5 transgenic rabbits: a new model exhibiting increased cardiac repolarization instability and arrhythmia susceptibility. CURRENT RESEARCH: CARDIOLOGY – EXPERIMENTAL CLINICAL 2 : 3 p. 129 (2015)

 1. Hornyik, T ; Juhász, V ; Kohajda, Zs ; Varga, R ; Papp, JGy ; Varró, A ; Jost, N ; Baczkó, I: A krónikus amiodaron és dezetilamiodaron kezelés szívelektrofiziológiai hatásainak vizsgálata kutyán. CARDIOLOGIA HUNGARICA 45 : Suppl D p. D31 (2015)
 2. Husti, Z ; Tábori, K ; Juhász, V ; Hornyik, T ; Varró, A ; Baczkó, I: Combined inhibition of key potassium currents has different effects on cardiac repolarization reserve and arrhythmia susceptibility in dogs and rabbits. CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 93 : 7 pp. 535-544. , 10 p. (2015)
 3. Major, P* ; Baczko, I* ; Hiripi, L ; Odening, KE ; Juhasz, V ; Kohajda, Z ; Horvath, A ; Seprenyi, G ; Kovacs, M ; Virag, L et al.: A novel transgenic rabbit model with reduced repolarization reserve: long QT syndrome caused by a dominant-negative mutation of KCNE1 gene. BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 173 : 12 pp. 2046-2061. , 16 p. (2016)
 4. Juhász, Viktor: Testing novel pharmacological strategies for the management of atrial fibrillation in a large animal experimental model 62 p. Szegedi Tudományegyetem, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, Baczkó István Disszertáció benyújtásának éve: 2017, Védés éve: 2017.
 5. Kohajda, Zs ; Kristóf, A ; Horváth, A ; Juhász, V ; Sághy, L ; Virág, L ; Baczkó, I ; Fazekas, T ; Varró, A ; Jost, N: Repolarizáló káliumáramok tulajdonságainak vizsgálata sinusritmusú és pitvarfibrilláló kutyákból izolált pitvari szívizomsejteken [Properties of several repolarizing potassium currents in atrial cadiomyocytes isolated]. CARDIOLOGIA HUNGARICA 47 : Suppl G pp. G29-G39. , 11 p. (2017)
 6. Krajcs, N ; Tábori, K ; Juhász, V ; Hornyik, T ; Varró, A ; Baczkó, I A QT-intervallum rövidtávú variabilitásának fokozódása előre jelzi a ciszaprid indukálta kamrai ritmuszavarok kialakulását

CARDIOLOGIA HUNGARICA 47 : Suppl.G pp. G8-G14. (2017).

 1. 23. Juhasz, V ; Hornyik, T ; Benak, A ; Nagy, N ; Husti, Z ; Pap, R ; Saghy, L ; Virag, L ; Varro, A ; Baczko, I: Comparison of the effects of I-K,I-ACh, I-Kr, and I-Na block in conscious dogs with atrial fibrillation and on action potentials in remodeled atrial trabeculae. CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 96 : 1 pp. 18-25. , 8 p. (2018).
 2. Varga, R ; Hornyik, T ; Husti, Z ; Juhász, V ; Mátyus, P ; Varró, A ; Baczkó, I ANTIARRHYTHMIC AND CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGICAL EFFECTS OF SZV- 270, A NOVEL COMPOUND WITH COMBINED CLASS I/B AND CLASS III EFFECTS, IN RABBITS AND DOGS. In: Djuric, D; Jakovljevic, V (szerk.) 6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) Cardiometabolic Diseases: How new research may lead to new cardioprotective therapy Kragujevac, Szerbia : Faculty of Medical Sciences University of Kragujevac, (2019) p. 242