Egy osztály a betegekért

A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház III. számú Belgyógyászati osztálya 1975 szeptembere óta működik gasztroenterológiai profillal.
Kezdetben 15 ággyal, majd a rekonstrukciók után 25 ággyal működött hosszú éveken keresztül, köszönhetően Dr. Libor János főorvos Úr tevékenységének, kitartó munkájának. Sajnos már nincs közöttünk és hiányát mindannyian érezzük, hiszen Tőle tanultuk nem csak a „szakmát”, hanem az emberséget, a munkában való kitartást, a szerénységet és a betegek szeretetét.Ma már 47 betegággyal rendelkezünk, ami jól tükrözi azt a fejlődést amit napjainkra elértünk.
A belgyógyászati tömb legutóbbi rekonstrukcióját követően osztályunk megszépült, modernizálódott. A kórtermek ágyszáma csökkent, amelynek köszönhetően ma már kettő, négy és öt ágyas kórtermekben fekszenek betegeink, ahol a légkondicionálás mellett önálló vizesblokkok is vannak. mindezek által a kórházi tartózkodás komfortfokozatát javítani tudtuk.
Az osztály fő profilja a gasztroenterológia, amely elsősorban a gyomor-bélrendszer betegségeinek kivizsgálását, kezelését és gondozását jelenti. Az osztályon az előbb említett szakterület mellett, általános belgyógyászati betegellátás is folyik. Évente 2000 beteget látunk el osztályunkon, az átlagos ápolási idő 6,5 nap és jónak mondható az ágykihasználtság is.

Személyi feltételek

A III. számú Belgyógyászaton a gyógyító orvoscsoport tagjai hosszú évek óta dolgoznak együtt. A munkaközösség 8 orvos munkatársa közül hatan belgyógyász szakvizsgával, öten pedig gasztroenterológiai szakvizsgával is rendelkeznek. Jelenleg további két ígéretes fiatal kollégánk készül a belgyógyászati szakvizsgára.
Az osztályon folyó ápolási munka kiváló, amelyet az osztályunkon ellátott, kezelt betegek elégedettségi vizsgálatának eredményei is alátámasztanak.
„De nincs az a jó eredmény, amit ne lehetne jobbá tenni!”
Nővérgárdánk stabil, jól képzett és évek óta nincs elvándorlás az osztályról. Jelenleg 22 nővér és 2 beteghordó segíti munkánkat.
Meggyőződésem, hogy a betegek igényeinek teljes ismeretében és azok figyelembevételével lehet az ellátás színvonalán emelni. Jó dolog, hogy a betegeknek lehetőségük van arra, hogy elmondhassák véleményüket, gondolataikat és természetesen kifogásaikat is.
A munkacsoport közös gondolkodásának kialakítására és az esetleges problémák megoldására az osztályértekezletek kiváló alkalmat jelentenek.
Egy beteg számára egy mosoly, egy simogatás, egy jó szó fél gyógyulást jelent.
Az osztályon folyó szakmai munkát nagyban segíti és gyorsítja a közelmúltban kiépített számítógépes rendszer. A betegellátás minőségéhez hozzátartozik az adminisztráció is. A leletezés, az adatok pontos tárolása, lekérdezése zökkenőmentesen folyik adminisztrátoraink közreműködésével.

Járóbetegellátás

Az osztályos munka mellett természetesen a rendelőintézetben is folyamatosan fogadjuk a beutalóval érkező betegeket. A járóbetegek ellátása az osztályon is hosszabb rendelési időben történik. A gasztroenterológiai szakambulancia minden nap 8-14 óráig fogadja a betegeket.
A rendelési rend meghatározásánál figyelemmel voltunk arra, hogy minden szakorvos a hét azonos napján tartsa meg rendelését, így az ellátás folyamatos biztosítása mellett a személyes betegkövetés is megvalósul. Évente közel 7000 járóbeteget látunk el ebben a formában.

Szakmai kapcsolatok

A házi orvosokkal az évek során jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. Munkakapcsolatunk nem merül ki a betegellátásban, hanem ezen felül szakmai ismeretek bővítésére is külön figyelmet fordítunk. Továbbképzéseken ismertetjük azokat az új eljárásokat és gyógyszerkészítményeket, amelyeket a gyomor és bélrendszeri betegségben szenvedő betegeink kezelésére ajánlunk.
A gasztroenterológia egy dinamikusan fejlődő szakterület, így folyamatos fejlődésével igyekszünk lépést tartani. Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint jelen legyünk, részt vegyünk azokon a hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, kongresszusokon, ahol a szakma elismert, jeles képviselői is jelen vannak.
Az orvosi pálya egy életen át tartó tanulást kíván, amely feltétele és alapja a fejlődésnek. Eredményeinkről, tapasztalatainkról orvos és ápoló kollégáimmal, együtt több előadást tartottunk különböző témákban az eltelt időszakban. Szaklapokban pedig közleményeket jelentetünk meg.

A vizsgáló módszereink, eljárásaink – nyugodt szívvel mondhatom – kíméletesek. Tapasztalataim szerint a gyomortükrözéstől a vizsgálat előtt félnek a betegek, pedig nem kell! Ma már korszerű eszközökkel végezzük ezeket a beavatkozásokat. A vizsgálatok lokális (helyi érzéstelenítésben) történnek. A gasztroenterológiai kivizsgálás az elmúlt év végén az önálló endoszkópos laboratóriumban történik. Az ott dolgozó munkatársaink rendkívül jó szakmai hátteret biztosítanak a járóbetegellátás mellett az osztályon folyó munkához is. Együttműködésünk példaértékű.
Napjainkban a beteg, amennyiben erre igénye van az endoszkópos vizsgálatokat monitoron követheti. Évente átlagosan 6000 tükrözés történik, melynek fele felső tápcsatornai endoszkópos vizsgálat, a másik felére pedig a gyomor-bélrendszer alsó traktusában kerül sor. A vizsgálatok magas számadata is utal arra, hogy ezeket a vizsgálatokat jó rutinnal végezzük.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fenti vizsgálatok mellett évente átlagosan 600 operatív endoszkópos beavatkozást végzünk, mint például gyomor-bél polip eltávolítása, epeúti kőeltávolítások, zúzások, epeúti és vastagbél ballonos tágítása valamint palliatív beavatkozásként epeúti sztentek beültetése, stb.
Elmondhatom, hogy jelenlegi eszközparkunkkal és kiváló radiológiai, labor, patológia és sebészeti háttérrel valamennyi, a gasztroenterológiában ma Magyarországon megvalósítható beavatkozást meg tudunk oldani. Nemcsak szakmailag, hanem az ellátás biztonságát is fontos megemlíteni, hogy a gyomor és bélvérző betegek ellátására osztályunkon 24 órás, folyamatos vérző ügyeletet tartunk.
Szintén a biztonságos betegellátást szolgálva osztályunkon sikerült kialakítatunk egy 4 ágyas szubintenzív jellegű vérző-őrző kórtermet, ahol folyamatosan fokozott megfigyelés alatt tarthatjuk a súlyos állapotban lévő betegeket. Jelentős eredménynek mondhatom, hogy az elmúlt évben 128 vérző betege ellátása történt osztályunkon és vérzés miatt egyetlen beteget sem veszítettünk el. Ehhez az is hozzájárult, hogy minden vérző beteg esetében, ahol ez indokolt, endoszkópos vérzéscsillapítást végeztünk, injekciós technikák, HPU, szondák, band-ligációk stb. segítségével.

Gasztroenterológiai funkcionális laboratórium

A lakosság közel 7 %-a szenved reflux betegségekben, ezért tartottuk fontosnak egy gasztroenterológiai funkcionális laboratórium kialakítását, ahol a nyelőcső savas pH mérése mellett a nyomásviszonyokat is mérni tudjuk. Ezeknek a paramétereknek az ismerete szükséges ahhoz, hogy a sebészeti anti-reflux műtét megtörténjen. Újabb eljárások közül a PEG és jejunális szondatáplálást emelném ki. Az eljárásra abban az esetben kerül sor, amikor a beteg szájon keresztül nem táplálható, és ennek megoldására endoszkópos metodikával, gyomor sztomát alakítunk ki. A beteg táplálása a mesterségesen létesített nyíláson keresztül történik (PEG). A súlyos heveny hasnyálmirigy gyulladásban szenvedő betegeknél jejunális (vékonybélbe történő) szonda-táplálást alkalmazunk.

Összességében az évente közel 15 000 beteg ellátása mellett, az osztályon oktatói munka is folyik. Szakápoló, rezidens, belgyógyász és gasztroenterológus szakorvos képzésben részt vevők töltik osztályunkon gyakorlatukat, mivel akkreditált gyakorlóhelyként működünk.
A jövőre nézve természetesen nekünk is vannak terveink. Szeretnénk a meglévő funkcionális laboratóiumunkat továbbfejleszteni. Szeretnénk egy hasi ultrahangos készüléket, valamint „bilitec” készüléket vásárolni, amellyel lehetősége nyílna további vizsgálatok bevezetésére, így például az epés reflux mérésére is. Ezek a készülékek a hasi panasszal érkező betegek diagnózisának felállítását megkönnyítenék, és hatékonyabbá tennék munkánkat.
Terveink között szerepel még egy 2×2 ágyas klinikofarmakológiai részleg kialakítása, az ehhez szükséges szakember képzés folyamatban van, egy szakorvos munkatársunk jelenleg készül klinikofarmakológiai szakvizsgájára.

Végül szeretném elmondani, amire egyébként nagyon büszke vagyok, hogy az osztályunkon team munka folyik jó csapatszellemmel párosulva, ahol mindenkinek meg van a maga szerepe, feladata a betegellátás folyamatában.
Véleményem szerint egy osztály csak így tud hosszútávon is eredményeket felmutatni. Tevékenységünket a ” betegpiacon” ismerik el. A beteg figyelme pedig az eredményre irányul – ami nem más mint a GYÓGYULÁS.

Dr. Novák János
oszt. vez. főorvos