I.sz.Belgyógyászat

 

 

Osztályvezető főorvos: Dr. Varga Richárd (2024. február 01.)

Endokrinológia/diabetológia részlegvezető főorvosa: Dr. Dudás Mihály

Nefrológia/hipertónia részlegvezető főorvosa: Dr. Molnár Szabolcs

Adjunktus: Dr. Ruzsa György (belgyógyászat/nefrológia)

Rezidens orvosaink: Dr. Halász Noémi, Dr. Juhász Karina Paula

Vezető ápoló: Bátorfi Gabriella (diplomás egészségügyi szervező, diabétesz szakápoló)

 

Szerződött ágyszán: 25 (endokrinológia/diabetológia:10, belgyógyászat:10,  nefrológia:5)

Fekvőbeteg forgalom: havonta 90-100 beteg között változott az elmúlt 1 évben; halálozás

5-10 % között változott; az ágykihasználás 80-85 %-os volt; az átlagos ápolási napok 5,5-6,5 nap között váltakoztak; CMI:0,9-0,95 közötti

Járóbeteg szakrendeléseink betegforgalma (éves átlag):

endokrinológia/diabetológia (040123012 és 040123013): 12 000 beteg, 7 700 e német pont

nefrológia/hipertónia (040123700 és 040123701): 7 900 beteg, 3 530 e német pont

Rendelési idő: hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 14:30-ig diabetológia és endokrinológia, pénteken 7:30-tól 14:30-ig diabetológia

hétfő, kedd, csütörtök, pénteki napokon 7:30-tól 13:30-ig, szerdán 8:00-tól 12:00-ig nefrológia

Orvosi munka

 1. Endokrinológia/diabetológia

 

Az endokrinológiával megosztott rendelésben lévő diabétesz rendelésünkön az utóbbi években megnövekedett a betegforgalom, ez a diabétesz epidemiológiájának ismeretében nem meglepő. A 2-es típusú diabéteszes betegek célértékre kezelése egyre nagyobb számú inzulinnal való kezelést tesz szükségessé. Ezeknek a betegeknek az edukációja nagyon nagy terhet ró az osztályra. Az akut és a krónikus szövődményes 2-es típusú betegeken kívül, vállalnunk kell a szövődménnyel nem rendelkező diétával és orális és/vagy injektábilis antidiabetikummal kezelt 2-es típusú betegeket is, különösen abban az esetben, ha a terápia váltására van szükség.

A járóbeteg rendeléseinken és az osztályon nagy intenzitással működik a láb ambulancia, és így lehetőségünk van a betegek láb szövődményeinek korai felismerésére és a súlyosabb elváltozások megelőzésére. Gondozási tevékenységünket a holisztikus szemlélet jellemzi, ezzel hatásosabban tudjuk megelőzni, ill. lassítani a mikro- és a makrovaszkuláris érszövődményeket.

Továbbra is nagy mértékben foglalkozunk a metabolikus szindróma jeleit hordozó egyének kiszűrésével és kezelésével. A hagyományos kardiovaszkuláris rizikófaktorok mellett a nem tradicionális biokémiai markerek feltérképezését is célul tűztük ki ezeknél a betegeknél.

A 2004-ben indult polycystás ovarium syndromában szenvedő betegek kivizsgálása és kezelése intenzíven folytatódott az elmúlt években. A több éves munka eredményeként tudományos hasznosításra is egyre nagyobb anyag gyűlt össze. A PCOS betegek kivizsgálása és kezelése során rendkívül jó és gyümölcsöző kapcsolat alakult ki kórházunk nőgyógyászaival.

Az elmúlt években is nagy számban végeztünk különböző antidiabetikumokkal 2-es és 3-as fázisú klinikofarmakológiai vizsgálatokat az osztályon. Különösen az incretin tengelyen ható GLP-1 receptor analógokkal és DPP-IV inhibitorokkal szerzett tapasztalatainkat emeljük ki. A kardiovaszkuláris kimenetel vizsgálatok mellett, a krónikus szövődmények kezelésében kifejlesztett vegyületek széles palettájával is dolgoztak az osztály munkatársai, ill. folyamatosan jelenleg is dolgoznak.

A gestatios diabéteszes betegek ellátását továbbra is heti 2 órás speciális rendelés keretében végezzük. A szűrések teljes körűek továbbra is. A szülésig nincs is különösebb problémánk ezen a területen, de sajnos a re-klasszifikáció továbbra is problémát okoz, melynek arányán feltétlenül javítanunk kell és törekednünk kell a 100 %-os arányra. E munkában dr. Varga Richárd főorvosnak van fontos szerepe.

2006-ban kezdtük el az inzulin pumpakezelést (CSII) alkalmazni betegeink körében, sajnos az utóbbi 1-2 évben több beteg jelezte, hogy nem tudja tovább vállalni a költségeket. Az elmúlt években sokat tanultunk betegeinkkel együtt a pumpa-kezelésről. Ez a terápiás terület, ahol a betegnek, a kezelést irányító orvosnak és a diabetes nurse-nek a leginkább együtt kell gondolkodnia és dolgoznia. Ennek érdekében kiemelkedő fontosságúnak tartjuk magunk és betegeink folyamatos képzését, edukációját.

 1. év elejétől az Elektronik 77 Kft. segítségével rendszeres CGMS felhelyezés is történik. A felhelyezéssel kapcsolatos személyzet rendszeres továbbképzésben részesül.

A makrovaszkuláris, a proliferatív retinopatiás és neuropatiás cukorbetegek ellátását a társszakmákkal együtt meg tudjuk oldani. Az osztály nefrológusainak köszönhetően a végstádiumban lévő ureamiás cukorbetegek gondozását is tudjuk vállalni.

Az elmúlt években számos előadást tartottunk a diabetológia és az endokrinológia gyakorlati kérdéseiről. Sokszor szerepeltünk a szakterület országos, regionális és helyi rendezvényein, de folyamatosan részt vettünk a háziorvosok továbbképzésében is. Rendszeresen részt veszünk nemzetközi és hazai kongresszusokon, továbbképzéseken.

Az endokrin betegek kivizsgálása és kezelése jórészt ambuláns formában, az endokrin/diabétesz szakrendelésünkön történik. A páciensek jelentős része pajzsmirigy beteg. A funkcionális eltéréssel járó esetek közül nálunk is a hyperthyreosis jelenti a nagyobb szakmai kihívást. A terápiás eljárások közül a hagyományos gyógyszeres és műtéti kezelés mellett a radiojód terápia gyakorisága is fokozatosan nőtt.

A hypophysis, mellékpajzsmirígy és mellékvese valamint egyéb endokrin szervek betegségeivel szintén sok beteg keresi fel továbbra is rendeléseinket. A szükséges diagnosztikus és terápiás lehetőségek jórészt rendelkezésünkre állnak. A ritkább és speciális felkészültséget igénylő esetekben viszont sokszor a környékbeli egyetemek segítségét vesszük igénybe.

 

 1. Nefrológia/hipertónia

 

A kórházunk területén működő műveseállomás (EuroCare 15. sz. Dialízisközpont) megnyitása és üzembe helyezése (2002. december) óta a gyulai nefrológia tevékenysége gyökeresen megváltozott. A műveseállomás kórházi hátterét az I. Belgyógyászati osztály adja. Ma már átlagosan 5-6 dializált beteg fekszik bent egyszerre az osztályon, ami a csökkentett ágyszám és volumenkorlát mellett időnként komoly gondot is jelent. A betegfelvételek leggyakoribb oka a különböző infekciók kialakulása, melyek kezelése komoly gyógyszer költséget ró az osztályra. Miután transzfúziót nem lehet elszámolni járóbeteg ellátás keretében, az anémiás betegeket is fel kell vennünk.

A munkacsoportnak szoros az együttműködése a diabetológiai munkacsoporttal. Miután az újonnan művese kezelésre szoruló betegek 40 %-a már cukorbeteg, erre nagy szükség is van. A vesepótló kezelésre szoruló betegek számát emeli az Urológiai és Onkológiai osztályokról érkező daganatos betegek száma is.

Továbbra is jó az együttműködés kórházunk Érsebészeti osztályával a Cimino-fistulák képzése és a Tenckhoff-katéterek beültetése területén.

Az invazív angiológiának köszönhetően megnyílt a lehetőség a stenotizáló fistulák ballonkatéteres tágítása és stentelése előtt.

Amennyiben vesebetegeinknél vesebiopszia válik szükségessé, azt a Szegedi Egyetem I. Belgyógyászati Klinikáján végeztetjük el, de a megkezdett immunszuppresszív kezelést már osztályunkon folytatjuk.

CAPD kezelést is menedzseljük, növelve ezzel a betegek előtt a vesepótló kezelés modalitásainak kínálatát. Ezt a munkát továbbra is dr. Molnár Szabolcs végzi kitűnő eredménnyel.

Orvosaink az adott időszakban több országos és regionális kongresszuson is szerepeltek poszterekkel és előadásokkal.

A részleg 2022-ben ismét megfelelt a Magyar Hypertonia Társaság szigorú személyi és tárgyi feltételeinek és továbbra is Hypertonia Decentrumként akkreditálták. Az utolsó  vezetőség választáson dr. Dudás Mihályt ismét beválasztották a társaság vezetőségébe ill. a Felügyelő Bizottságba. Hypertonológiai licenc-vizsgát szerzett 2015-ben dr. Varga Richárd és dr. Molnár Szabolcs.

Dr. Dudás Mihály vezetésével a fent említett kollégákkal osztályunkon rendszeres hypertonia gondozás is folyik. Az osztályon lehetőség van 24 órás ABPM készülék felhelyezésére is.

 

Ápolás, betegellátás, nővéri munka

 

Az elmúlt években tovább nőttek az ápolási terhek, egyre több rossz általános állapotú, nehéz szociális körülmények között élő és terápiás compliance szempontjából nagyon rossz állapotban lévő beteget kellett felvennünk.

Az osztályunk jellegéből adódóan többféle ápolási protokollt kell alkalmaznunk, így a betegek ellátása komoly felkészültséget igényel a nővérek részéről is. Az osztályon működő betegellátási profiloknak jelenleg nem megfelelő a nővérlétszám.

Jelenleg 1 osztályvezető nővér, 4 diplomás nővér, 1 diabétesz szakápoló, 8 OKJ-s ápoló, 1 felnőtt szakápoló, 1 ápolási asszisztens, 1 segédápoló, 1 adminisztrátor, 1 beteghordó dolgozik osztályunkon. Az említett létszán és a nagy leterheltség mellett kell biztosítanunk a nővérek továbbképzését, ami nagy szervezési gondot jelent időnként. A jelenlegi létszám mellett, a kihívások ellenére, biztosítani tudjuk a magas színvonalú ápolást.

 

Tudományos tevékenység, szimpózium szervezés:

Az évenként megrendezett Gyulai Hypertonia Nap, a Gyulai Kardio-diabetológiai Nap és a minden páratlan évben sorra kerülő Gyulai Endokrin Nap a szponzorok szűkös támogatása miatt egyelőre nem kerülnek megszervezésre.

2021-ben a II-es és a III-as Belgyógyászatokkal közösen sikerült a jubileumi 50. Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Továbbképző Tudományos Ülését megrendezni, amely a visszajelzések alapján nagyon magas színvonalú volt.

 

Oktatás:

 

Az osztály orvosai nagy lelkesedéssel részt vesznek az orvostanhallgatók és a rezidensek képzésében. Dr. Ilyésné Benkő Katalin szakoktató végzi az egészségügyi képzések kapcsán ide irányított tanulók oktatását magas színvonalon. Rendszeres elméleti továbbképzéseken vesz részt. Kielégítő tudással, elégedetten távoznak az osztályról.

 

Publikációs lista:

 

 1. T. Bányai, M. Dudás, I. Fazekas und J. Iványi: Was verbirgt sich hinter der akuten Pankreatitis? Aerztl. Praxis, 35, 2085, 1983
 2. Dudás M. – Iványi J.: Körzeti orvosi tapasztalatok a Viskaldix (Pindolol-Clopamid/fix kombinációjú vérnyomáscsökkentővel. Med. Univ., 18, 105, 1985
 3. M. Dudás and J. Iványi: Long-term Viskaldix therapy in the treatment of hypertensive patiensts. Therap. Hung., 33, 152,1985
 4. I Fazekas, M. Dudás, J. Iványi: Sind Obduktionen heute Öberflüssig geworden?    Med. Klin. 81, 346, 1986
 5. Dudás M. és Iványi J.: Tartós Viskaldix-terápia hipertóniás betegek kezelésében. Magy. Belorv. Arch., 39, Suppl. 6, 190, 1986
 6. I Fazekas, M. Dudás und J. Iványi: Klinische Bewertung der Autopsie im Senium. Z. Gerontol., 20, 146, 1987
 7. Dudás M. – Iványi J.: Hypertóniás betegek együttműködési készsége. Med. Univ., 21, 205, 1988
 8. Farsang Cs. és 19 mtsa (… Dudás M. …): A Minipress (prazosinum – HCL) Monoterápia alkalmazhatósága multicentrikus vizsgálat alapján. Med. Univ., 21, 157-62, 1988
 9. Dudás M., Iványi J., Lakatos E-né, Rácz L.: Békés megyei gondok a hipertóniás betegség kezelésében. Népegészségügy, 71, 26-29, 1990
 10. Pados Gy., Iványi J., Földes I., Dudás M., és Farsang Cs.: A Minipress antilipidaemiás hatásáról. Orv. Hetilap, 131, 2287-2288, 1990
 11. Dudás M., Iványi J.: Többéves tapasztalatok fix kombinációjú vérnyomáscsökkentő szerrel (Viskaldix) Magy. Belorv. Arch., 43, Suppl. 2, 129-133, 1990
 12. Dudás M. és Ivány J.: Kezelt hipertóniás betegek életminősége. Gyógyszereink, 41, 65-71, 1991
 13. Pocsay G., Dudás M., Iványi J., Kander Z. és Lőrinczy E.: Adatok a rejtett tüdőembóliák kérdéséhez. Magy. Belorv. Arch., 44, 297-301, 1991
 14. Dudás M. és Iványi J.: Klinikai tapasztalatok Sandonorm tabletta (bopindolol) vérnyomáscsökkentő szerrel. Gyógyszereink, 43, 58-60, 1993
 15. Dudás M. és Iványi J.: Az elhúzódó hatású ACE-inhibitor Inhibace (cilazapril) alkalmazásával szerzett klinikai tapasztalatok hypertoniás betegeken. Gyógyszereink, 43, 63-65, 1993
 16. Fazekas I., Dudás M., Iványi J.: Halálos tüdőembóliák számának csökkenése heparin preventiora. Orv Hetil., 134, 1245-47, 1993
 17. Fazekas I., Dudás M., Iványi J.: Halálos tüdőembóliák heparin prevenció mellett. Orvostudományi Értesítő, 65, 96, 1992 Az Erdélyi Múzeum-Egylet kiadása, Kolozsvár, 1993
 18. Dudás M. – Iványi J.: Angiotenzim-konvertáló enzim-gátlók (ACE-inhibitorok) a hypertonia kezelésében. Praxis, 2/12, 13-15, 1993
 19. Dudás M., Iványi J.: Még egyszer (?) a hypertoniások életminőségről. Levelek a Szerkesztőhöz. Orv. Hetil, 135, 379, 1994
 20. M. Dudás and J. Iványi: Viskaldix therapy in essential hypertension: a 10-year study. Curr. Therap. Res., 55, 690-698, 1994
 21. Dudás M. – Horváth I. – Iványi J.: A rezisztens (?) hipertónia. Med. Univ., 28, 161-164, 1995
 22. Gyimesi A., Bányai T., Dudás M., Pocsay G., Sajti I., Iványi J., Frissen felfedezett nem inzulindependens cukorbetegek (NIDDM) 6 éves követéses vizsgálata. Orv. Hetil, 136/27, 1470-71, 1995
 23. Bassam A., Dudás M., és Iványi J.: Stroke és diabetes mellitus. Orv. Hetil., 136, 2895-2898, 1995
 24. Iványi J., Bnyai T., Dudás M., Gyimesi A. és mtsai: Új diabetesesek Békés megyében 1991-1995 között. Diabetol. Hung., IV. 143-146, 1996
 25. Pocsay G.,Dudás M.,Jakucs J.,Gyimesi A.,Molnár Sz: Profil-tevékenység az I. Belgyógyászati osztályon. Jubileumi Évkönyv, Pándy Kálmán Körház, Gyula, 13-16, 1996
 26. Ruszty L., Hidas I., Iványi J., Dudás M. és Molnár Sz.: Captopril – enalapril terápiás átállítás vizsgálata hypertoniás betegeken ambuláns vérnyomás-monitorozás mellett. – Orv. Hetil., 137, 2851-54, 1996
 27. Iványi J., Dudás M.: Gyógyszerekkel kezelt hypertoniások életminősége (Irodalmi áttekintés). Novitates, 97/1, 16-24, 1997
 28. Varga R., Molnár Sz., Dudás M., Iványi J.: Megfigyelések alkoholista hypertoniás betegeken. Hypertonia és Nephrologia, I. 43-46, 1997
 29. Dudás M., Iványi J.: Egy éves klinikai tapasztalatok a hosszú hatású ACE-gátló perindoprillal (Coverex R) – Háziorvosi Továbbképz. Szle., 2, 269-272, 1997
 30. Dudás M., Iványi J.: Megfigyelések egy új dihidropiridin Ca-antagonista retard készítménnyel (LOMIR SRO) hypertoniás betegeken – Gyógyszereink, 47/3, 80-82, 1997
 31. Dudás M.,Varga R.,Gyimesi A.,Iványi J: Tapasztalatok két időszak diabeteses ketoacidosis betegein – kritikai észrevételek. Diabetologia Hungarica, 5, 181-188, 1997
 32. Molnár Sz., Dudás M., Iványi J., Hypertoniás sürgősségi állapotok intravénás urapidil (Ebrantil) kezelése – Med. Univ., 30, 341-346, 1997
 33. J. Iványi, M. Dudás: Incidence and mortality rate of diabetic ketoacidosis remain high in Hungary. Pract Diabetes Internat., 15, 6, 1998
 34. Ali B., Molnár Sz., Dudás M., Iványi J.: Stroke betegek klinikai és patológiai jellemzői (felmérés 1990-1994-ből) – OH 140, 475-481, 1999
 35. Iványi J., Ali B., Dudás M., Molnár Sz.: Kevésbé ismert kockázati tényezők és a szélütés alakulása. Orvostudományi értesítő, 72, 32-36, 1999
 36. Farsang Cs., Zorándi Á., Dienesné Szórádi B. és a Tenaxum vizsgálók (Dudás M.): A rilmenidin vérnyomáscsökkentő hatásának elemzése. A hazai multicentrikus vizsgálat terve és első eredményei. Hypertonia és Nephrologia, 3(4), 178-183, 1999
 37. M. Tarkó, F. Győri, M.Dudás et al: The distribution of types thyroid carcinoma is related to iodine intake. Eur.J.Int.Med,10(Suppl.1):S33-S40, 1999
 38. Lengyel M., Borbás S., Zoránd Á. és a Tenaxum vizsgálók (Dudás M.): A rilmenidin hatása a balkamra-hypertrophiára enyhe-középsúlyos hypertniában. Hypertonia és Nephrologia, 4(2), 75-83, 2000
 39. Farsang Cs., Zorándi Á. és a Tenaxum vizsgálók (Dudás M.): A VÉRnyomáscsökkentő RIlmenidin vérnyomáscsökkentő haTÁSának elemzése. Hypertonia és Nephrologia, 4, 126-135, 2000
 40. Jermendy Gy., Bruncsák A., Dudás M. és mtsai: A Rilmenidin (Tenaxum) hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata enyhe és középsúlyos hypertoniával szövődött 2-es típusú diabetes mellitusban. Diabetologia Hungarica, 8, 241-248, 2000
 41. Jermendy Gy. és a „Szemi-intenzív inzulinterápi munakcsoport” tagjai (Dudás M.): Szemi-intenzív inzulinkezeléssel szerzett tapasztalatok 2-es típusú cukorbetegségben. Diabetologia Hungarica, 9, 125-130, 2001
 42. Gyimesi A., Dudás M., Varga R., Pocsay G.: Laktátacidózis és biguanid-kezelés lehetséges veszélye. Magy. Belorv. Arch. 54, 79-84, 2001
 43. Dudás M., Barta Z., Molnár Sz., Pocsay G.: A Ca-heparin és a kis molekulasúlyú heparin (LMWH) hatásának összehasonlítása mélyvénás thrombosis megelőzésében ischaemiás cerebrovascularis betegeken. Magy. Belorv. Arch. 54, 121-125, 2001
 44. Jermendy Gy., Dudás M. és a „Thiogamma munkacsoport” tagjai: Alfa liponsav kezelés diabeteses neuropathiában. Magy. Belorv. Arch.
 45. Dudás Mihály, Molnár Szabolcs, Somogyvári Ferenc, Pocsay Gábor: Az ACE gén I/D ill. az angiotenzinogén gén M235T polymorphismusa és a non-dipper hypertonia összefüggése. Hypertonia és Nephrologia, 5 (S4):162; 2001
 46. Varga Richárd, Dudás Mihály, Molnár Szabolcs és mtsai: A renin-angiotenzin rendszer egyes génjeinek polymorphizmusa és a terápia rezisztens hypertonia összefüggése.  Hypertonia és Nephrologia, 5 (S4):178; 2001
 47. Iványi J., Gyimesi A., Pocsay G., Dudás M. és mtsai: Diabetes szakellátás az ezredfordulón Békés megyében (5935 új betegen szerzett tapasztalatok 1996-2000 között). Orv. Hetilap. 143: 547-551; 2002.
 48. Dudás M., Molnár Sz., Somogyvári F., Pocsay G.: Assotiation of the resistant Hypertension With I/D polymorphism of the ACE gene and M235T mutation of the angiotensinogen gene J. of Hypert. 20, S355, 2002 (Abstract)
 49. Molnar Sz., Dudás M., Somogyvári F., Pocsay G.: Asotiation of diurnal rhythm with I/D polymorphism of ACE gene and M235T mutation of the angiotensinogen gene J. of Hypert. 20, S380, 2002 (Abstract).
 50. Dudás M.: Az időskori hipertónia korszerű kezelése. Granum, 6/4:28-31, 2003
 51. Molnár Szabolcs, Dudás Mihály, Pocsay Gábor: Thyreotoxicus periodikus paralysis Hypertonia és Nephrologia 8 (1):49-52, 2004
 52. Dudás M.: Kommentár (TH Demant: A kardiovaszkuláris kockázat „új” szérum márkerei). Orvostovábbképző Szemle. 12:100-101, 2005
 53. Barabás Zsolt dr, Dudás Mihály dr: Diabeteszes ketoacidosis osztályunk 25 éves anyagában. Diabetol Hung 13(Suppl): 12, 2005 (Abstract)
 54. Barta Zoltán dr, Dudás Mihály dr: Tradicionális és nem tradicionális rizikófaktorok metabolikus szindrómával járó 2-es típusú cukorbetegekben. Diabetol Hung 13(Suppl): 12, 2005 (Abstract)
 55. Gazdag Andrea dr, Varga Richárd dr, Krizsán Mária dr, Dudás Mihály dr: Metformin-kezelés polycystás ovarium szindrómában. Diabetol Hung 13(Suppl): 15, 2005 (Abstract)
 56. Józsa István Gergő, Varga Richárd dr, Tabák Gyula Ádám dr, Dudás Mihály dr, Tamás Gyula dr, és a Gyulai Háziorvosi Munkacsoport: Magyarországi és amerikai cukorbetegek gondozásának minőségi mutatói – folyamatindikátorok. Diabetol Hung 13(Suppl): 17, 2005 (Abstract)
 57. AG Tabak, R Varga, IG Jozsa, M Dudas, G Tamas: A Comperison of Process Indicators between Gyula (Hungary) and the US. Diabetes 54 (Suppl 1): 2005 (Abstract)
 58. Gazdag A, Dudás M, Gyimesi A és Iványi J: Orális antidiabetikumokra rezisztenssé vált cukorbetegek inzulinra állítása.  Diabetologia Hungarica 14: 41-48; 2006
 59. Dudás M., Fazekas I.: Hagyományos és nem hagyományos cardiovascularis kockázati tényezők előfordulása a 2-es típusú diabetes különböző változataiban Diabetologia Hungarica , 14:171-176, 2006
 60. Dudás M., Barabás Zs., Varga R. és Iványi J.: Diabeteses ketoacidosis – 25 év tapasztalatai. Orv. Hetilap 147:1777-1982, 2006
 61. Dudás M., Gazdag A.: A szénhidrát-anyagcsere vizsgálata polycystás ovárium szindrómás betegeknél. Metabolizmus, 4:183-186, 2006
 62. R Varga and M Dudas: Traditional and non-traditional risk factors for cardiovascular complications in type 2 diabetic subjects with and without obesíty. Diabetic Medicine 23(Suppl 4):709, 2006 (Abstract)
 63. M Dudas, Z Barabas and J Ivanyi: 25 years experience on patients with diabetic ketoacidosis. Diabetic Medicine 23(Suppl 4):535, 2006 (Abstract)
 64. MA Pfeffer, EA Burdmann, CY Chen et al.: Baseline Characterictics int he Trial to Reduce Cardiovascular Events With Aranesp Therapy (TREAT. AJKD 2009; 54:1:59-69,
 65. MA PFeffer, EA BurdmannCY Chin et al.: ATrial of Darbepotein Alfa in Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease N Engl J Med 2009; 361:2019-32
 66. Dudás M, Barna I és deChatel R: A hypertonia-betegség nem gyógyszeres kezelése.

Orvostovábbképző Szemle, 2011. május Különszám

 1. Stephen CL Gaugh, Bruce Bode, Vincent Woo et el. on behalf of the NN9068-3697 (DUAL-I) trial investigators  Efficacy and safety of a fixed-ratio combination os insulin degludec and liraglutide (IdegLira) compered with its components given alone: results of a phase 3, open-label, randomized, 26-week, treat-totarget trial ininulin-naive patiens with type 2 diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:885-93
 2. Dudás M.: Hipertónia kezelése 2-es típusú cukorbetegségben. Metabolizmus 12/3; 2014
 3. S.C.L. Gough, B.W. Bode, V.C. Woo et al. for DUAL I investigators. One-year efficacy and safety of a fixed combination of insulin degkudec and liraglutide in patients with type 2 diabetes: results of a 26-week extension to a 26-week main trial. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2015; doi:10.1111/dom.12498 l 1-9
 4. Ildiko Lingvay, Federico Pérez Manghi, Pedro Garcia Hernández et al. for DUAL V Investigators.  Effect of Insulin Glargine Up-titration vs Insulin Degludec/liraglutide on Glycated Hemoglobin Levels in Patients With Uncontrolled Type 2 Diabetes. The DUAL V Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;315(9):898-907
 5. T.S. Baily, R. Takács, F.J. Tinahones et al. for LIRA-SWITCH Investigators. Efficacy and safety of switching from sitagliptin to liraglutide in subjects with type 2 diabetes (LIRA-SWITCH): a randomized, double-blind, double-dummy, active-controlled 26-week trial. Diabetes Obes Metab 2016; 18(12):1191-1198
 6. Dudás M.: A glikémiás hatékonyságon túl – addicionális előnyök. SGLT2-gátlók; update 2019; AstraZeneca kiadvány
 7. Perkovic, M.J. Jardine, B. Neal et al. for the CREDENCE Trial Investigators. Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy. NEJM 2019; DOI:10.1056/NEJMoa1811744
 8.  Varga R.: D-vitamin-pótlás kérdései diabetesben. Medical Tribune 2019; XVII. évf. 3. szám
 9. Dudás M.: Empagliflozin a való világ evidenciák tükrében. KDH Hírmondó 2020; PC-HU-100 955