Bemutatkozik a Megyei Kórház Gyógyszerészeti Osztálya
  A gyógyszertár feladata: a kórházi fekvő- és járóbeteg-ellátó osztályok, részlegek gyógyszerfelhasználásának biztosítása, a gyógyszerellátásának megszervezése, a gyógyszerek beszerzése, tárolása, elosztása, ellenőrzése, az alkalmazáshoz szükséges szakmai információ biztosítása. A feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket miniszteri rendelet írja elő. Ha ezek megvannak, akkor kap az intézeti gyógyszertár működési engedélyt.
  A Kórházi gyógyszertárunk története
  A kórházi gyógyszertárakat az 1950-es évek végén, az 1960-as évek elején kezdték kialakítani. A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban Gyulán, 1964-ben adták át az akkori szabályoknak megfelelően kialakított gyógyszertárat. Ez tekinthető a mai gyógyszertár elődjének. Ebben a gyógyszertárban már infúziós oldatok gyártására alkalmas, és egy jól felszerelt laboratórium is helyett kapott.
A gyógyszertár bővítésére és az infúziós labor korszerűbbé tételére 1978-ban került sor. Ezzel a korszerűsítéssel és új modern eszközök beszerzésével a 80-as években a kórház infúzió ellátásának felét saját készítéssel tudtuk biztosítani.
A 90-es évek elejére a gépek, eszközök meghibásodtak, amortizálódtak, emelkedtek az energiaárak, romlott a vízminőség. Az infúziógyártás magas szakmai szintű követelményeinek csak jelentős beruházással tudtunk volna megfelelni. Ezért 1993. júniusában az infúziógyártást megszüntettük.
A 90-es évek elején kezdődött a közforgalmú gyógyszertárak privatizációja. Új jogszabályok jelentek meg. Így vált lehetővé, 1993-ban, a kórházi gyógyszertárakban a járóbetegeket kiszolgáló részlegek kialakítása. Az országban elsők között 1993. szeptember 8-án nyitottuk meg gyógyszertárunk közforgalmú részlegét. Ebben a közforgalmi gyógyszertárban a kórházból elbocsátott betegek kiválthatják gyógyszereiket. Ez a lehetőség, mint intézményi szolgáltatás, javítja a betegellátás minőségét is. A kórházi osztályos orvosok által javasolt gyógyszerek helyben beszerezhetők, nem jelent külön megterhelést sem a betegeknek, sem a hozzátartozóknak a gyógyszerek beszerzése. A lehető legjobb ellátás érdekében igyekszünk azzal a gyógyszerkészlettel rendelkezni, amely kielégíti a keresletet.
Kórházi gyógyszertárunkban 6 gyógyszerész, (5 szakgyógyszerész, 1 szakgyógyszerészi képzésre jár), 10 gyógyszertári asszisztens, (6 szakasszisztens, 1 szakasszisztensi képzésre jár), 5 kiegészítő személyzet látja el a feladatot.
A Kórházi Közforgalmú Gyógyszertár nyitvatartási ideje:
Hétfő-csütörtök 08. 00-17. 00
Péntek 08. 00-14. 30
  A fekvőbeteg gyógyintézetekben az intézeten belül, azzal szerves egységben működnek az intézeti gyógyszertárak.
Létesítés, működés feltételeit, a feladatait törvények és rendeletek szabályozzák. A gyógyszertár által ellátható alap- és szaktevékenységet az intézeti gyógyszertár működési engedélye tartalmazza. A szaktevékenység szakmai szabályait az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) – a Kórházi Klinikai Szakmai Kollégium egyetértésével – módszertani levélben, közleményekben teszi közzé.
Az intézeti gyógyszerellátást az egészségügyi miniszter 34/2000. (XI. 22.) EüM. rendelete szabályozza.
Az intézeti gyógyszertárban a gyógyszergazdálkodás a főgyógyszerész feladata. A gyógyszerek beszerzése a közbeszerzési törvénynek eleget téve tendereztetéssel történik. A pályázat 1 éves időtartamra van kiírva, az osztályok igényeinek figyelembevételével. Ez alapján a gyógyszerek beszerzése nagykereskedőktől és a gyógyszer gyártóktól történik.
A kórházban használatos gyógyszercsoportok közül különösen megdrágultak a daganatellenes szerek, a műtéti előkészítésre és altatásban használatos készítmények, a bakteriális fertőzések és gombaellenes szerek, infúziók, heparin készítmények, depresszióellenes szerek, altatók és az OEP által nem támogatott láz-, fájdalom, köhögéscsillapítók, stb.
Mindezeket figyelembe véve a kórházi gyógyszerellátást úgy kell megszervezni, hogy a betegnek a leghatékonyabb terápiát a leggazdaságosabban tudjuk biztosítani.
A gyógyszergazdálkodás 1990 óta számítógépen történik. A kórházi gyógyszerésznek fontos feladata a szakmai információk adása (orvosoknak, szakdolgozóknak, betegeknek). Ez a feladat szükségessé teszi, hogy a gyógyszertár rendelkezzen megfelelő, naprakész informatikai háttérrel.
A gyógyszertár feladata még az „egyedi import” és „különkeretes” gyógyszerek beszerzése. Ezek a gyógyszerek Magyarországon külön OGYI engedéllyel, illetve szakmai centrumok engedélyével kerülhetnek kórházunkba. Ezekről havonta tételes elszámolást kell küldeni a koordináló centrumok felé.
Ahhoz, hogy szakmai ismereteink naprakészek legyenek a rendszeresen megjelenő szakmai lapokat, kiadványokat, szakkönyveket, információs körleveleket igyekszünk nyomon követni és megbeszélni.
Rendszeresen részt veszünk szakmai továbbképzéseken, konferenciákon és kongresszusokon.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a kórház vezetőségével, a fekvőbeteg osztályokkal, szakrendelésekkel, betegekkel. Ezt a jó kapcsolatot szeretnénk a jövőben is megtartani.
  Gyógyszerellátás
  Az utóbbi 10 évben felgyorsult az új gyógyszerek forgalomba hozatala. Az eredeti (originális) gyógyszerek mellett egyre nagyobb számban jelennek meg az ún. generikus készítmények (az eredeti hatóanyag gyártási szabadalmának lejárta után másik gyógyszergyár is más néven gyárthatja). Ezek a készítmények alacsonyabb fogyasztói áron kerülnek forgalomba, hiszen a kutatási, fejlesztési költségek a gyártót már nem terhelik.
Világviszonylatban szorgalmazzák a generikumok alkalmazását, mivel kevesebb költséget jelent a betegnek és a betegbiztosítónak egyaránt. Mivel egyre nagyobb számban jelenik meg ugyanaz a hatóanyag más gyógyszernéven, miniszteri rendelet szabályozza a gyógyszerek helyettesíthetőségét. A helyettesítést az orvosok a beteg beleegyezésével tehetik meg, melyet a recepten jelölni kell.
Az OEP által nem támogatott gyógyszerek árai negyedévenként változnak. Központi ár és rendelhetőség változásra évente egyszer-kétszer kerül sor. Ezek a változások egyre nagyobb anyagi megterhelést jelentenek a betegnek és az intézményeknek egyaránt.
A beteg egyre többet fizet a gyógyszerekért, az ÁFA változása, a gyártói emelés és az OEP támogatás csökkenése miatt.
dr. Rokszinné Árgyelán Alice
mb. osztályvezető