Gyermekpszichiátria
Elérhetőség:
A Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházban a pszichiátriai tömb földszintjén található az osztályunk.Telefon: 06 66-526-526 2429-es mellék
06 66-526-556 (nővérpult)
E-mail cím: fierpasz.zsuzsanna@bmkk.eu
Gyermekpszichiátriai ellátás
Az osztály a 3 és 18 éves korosztály számára biztosít széleskörű és magas színvonalú ellátást. Aktív osztályos kivizsgálás és gyógyítás 20 ágyon történik, mely mellett szakambulanciai rendelést is végeznek az itt dolgozó szakemberek
Az eltérő fejlődésű gyermekek hatékonyabb ellátása érdekében létrehozásra került egy ún. „anyás kórterem”, ahol a kezelés időszakára a szülőnek lehetősége van gyermeke mellett maradni. Ezáltal már a kórházi bent tartózkodás alatt segítséget kaphatnak a gyermekükkel kapcsolatban felmerülő nehézségek kezelésében.
A statisztikai adatok alapján egyre több a pszichés és mentális zavarral élő gyermek és serdülő. A tünetek életkortól és probléma jellegétől függően változatos formákban jelennek meg, melyek új kihívások elé állítják a szakembereket. Emiatt fontos számunkra új diagnosztikai és terápiás módszerek a minőségi munkavégzés érdekében.
Az osztályon dolgozó team
mb. osztályvezető főorvos: Dr. Fierpasz Zsuzsanna 2429-es mellék
főorvos: Dr. Dr. Gácser Magdolna 2261-es mellék
felnőtt pszichiáter szakorvos: Dr. Albert András (részmunkaidőben)
pszichológus: Takács Tímea 2126-os mellékj
klinikai szakpszichológus
Pesics Zsuzsanna 2759-es mellék
klinikai szakpszichológus
Orlai Lilla 2759-es mellék
okleveles pszichológus (részmunkaidőben)
ápolók: Újjné Makra Ilona főnővér, diplomás ápoló, Hack Józsefné főnővér helyettes, csecsemő és
gyermekápoló, Gyarmati Andrea gyermek ápoló, Zalai Rita ápoló, Dús János ápló,
Karaszné Tóth Gabriella csecsemő és gyermekápoló, Zsombok Katalin gyermek ideg-elme
ápoló, Mazánné Fodor Andrea szakápoló, Nagy Eszter ápolási asszisztens ,
Széplaki Imre ápolási asszisztens, Balog István segédápoló, Szabó János segédápoló,
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens:
Csutha Anikó, Hegedűsné Szalkai Ilona, Poharelec Katalin
óvónő: Bojtörő Márta
szociális munkás: Szabó Tünde (részmunkaidőben)
gyógypedagógus: Vajda Attiláné (részmunkaidőben)
adminisztrátor: Stier Katalin 2489-es mellék
takarítók: Simon Lászlóné, Szabó Julianna Virág Mária
Az osztályon folyó munka
A gyermekpszichiátriai ellátás a speciális egészségügyi ellátások közé tartozik, ezért eltér a más gyógyító osztályokon tapasztalható gondozástól. Az osztályra kerülő esetek kezelését komplex, multidiszciplináris megközelítés alapján – a mentális betegségek biológiai,
pszichológiai és szociokulturális kóroki tényezők kontextusában – végezzük a minőségi betegellátást szem előtt tartva.
Ellátási körzetünkből előjegyzési rendszer alapján veszünk fel gyermekeket időpont egyeztetéssel. Előjegyzési időpont kérése: kedden és csütörtökön 9-10 óra.
Osztályunkon kiemelten foglalkozunk a pszichoszomatikus betegségek, gyermekkori hangulati és emocionális zavarok, viselkedészavarok, pszichózis, szorongásos, ürítési zavarok, krízis állapotok, öngyilkossági veszély, táplálkozási zavarok, szocializációs nehézségek, hiperaktivitás, pubertáskori problémák, autizmus, mentális retardáció diagnosztikájával és terápiájával. Az osztályos kezelés időtartama általában 2 hét, mely során problémától függően megfigyelés, kivizsgálás, diagnózis felállítása, szükség esetén gyógyszeres kezelés be- illetve átállítása történik.
Orvosi – pszichológiai munka
Kivizsgálás, diagnózis felállítás, differenciáldiagnosztika, melyekhez nagy segítséget nyújtanak az osztályon rendelkezésre álló pszichodiagnosztikai eszközök.
Speciális gyerekekre irányuló therápiákkal foglalkozunk kevés gyógyszer használatával. A gyermekekkel folytatott munkában a beszélgetés mellett kiemelt szerepet kap a játékterápia, rajzolás, mese és a bábjáték. Ezeken a tevékenységeken keresztül egy védett térben lehetővé válik a gyermekek számára érzéseik, problémáik, valamint feszültségeik kifejezése. Így nehézségeik feldolgozhatóvá válnak.
Osztályon jelenleg művészet terápiás pszichoterápia, individuál pszichológiai szemléletű pszichoterápia, családterápia, báb-és játékterápia, valamint integratív szemléletű terápiás munka zajlik egyéni és csoportos formában.
A gyerekek érdekében figyelmet fordítunk a szülő- illetve családkonzultációra, támogatásra is. A törekszünk a szülők folyamatos bevonására, tájékoztatására.
2010-óta osztályunk részt vesz klinikai kutatásokban, amelyek a leggyakrabban előforduló kórképek modern, hatékony és bizonyítékon alapuló kezelésére irányulnak, úgy mint az autizmus, hiperaktivitás, depresszió, schizophrenia, bipoláris megbetegedés. Ezek teljesítése a szakma mélyebb megismerése mellett, a kórháznak is bevételi forrást jelent, melyet osztályunk fejlesztésére fordíthatunk.
A szakemberképzésben aktívan részt veszünk. Emellett előadásokkal bemutatjuk a gyermekpszichiátriai tevékenységet tudományos és civil fórumokon, a prevenció szem előtt tartása mellett.
Az osztály profiljából adódóan az elkövetkezendő időben is szükséges a társszakmákkal való szoros együttműködés, gyermekgyógyászokkal, szociális és gyermekvédelemmel,
pedagógusokkal. Ennek is köszönhető, hogy a gyógyulási arányok sokkal jobbak, mint a korábbi években.
Ápolóink speciális feladatokat végeznek, mely nem csak egyfajta „őrző” funkcióból áll. A gyógyításhoz fontos a gyerekek bizalmának megnyerése, viselkedésének, hangulatának megfigyelése, tüneteik rögzítése. Viselkedés terápiákat gyakoroltatunk, mint pl.: helyes étkezés, hólyag torna, toilette training. Fontos a frusztráció és indulat kezelésének megtanítása, a gyermekek érzelmi támogatása és a társas kapcsolatok kialakításának elősegítése. Az ápolási feladatokon túl célunk, hogy az osztályunkon tartózkodó gyermekek ideje mindig ki legyen töltve, mivel ők nem fekvőbetegek.
Gyógyfoglalkoztatóink különféle kreatív foglalkozásokat vezetnek. 3 korcsoportban, forgó rendszerekben használjuk a rendelkezésünkre álló élményszobát, ahol meghitt hangulatú bensőséges foglalkozásokat, terápiákat tartanak. Ehhez rendelkezésünkre áll a legmodernebb elektronikus és társas játékok színes tárháza. A foglalkozások során igyekeznek szakembereink a modern technikai eszközöket is felhasználni.
Közösen felkészülnek az ünnepekre, a bent tartózkodó gyermekek ünnepekhez kapcsolódó szokásokat sajátítanak el. Foglalkozásokhoz szükséges anyagokat gyűjtenek. A gyerekek munkáival díszítjük környezetünket.
Emellett célirányosan az egymáshoz való adaptálódást, a kommunikáció javítását szolgáló gyakorlatokat próbálnak alkalmazni.Ezeken a foglalkozásokon jobban megnyílnak, elmondják problémájukat és tanácsokat is adnak egymásnak.
Az iskolás korosztálynak segítséget nyújtanak a tanulásban, szinten tartó feladatokat végeznek az életkornak és az iskolafoknak megfelelően.
Minden nap lehetőségük van arra is, hogy mozogjanak, játszhassanak az osztályhoz tartozó játszóudvaron, ahol különböző eszközökön és területen van lehetőség irányított, csoport-, sor-, páros játékok kivitelezésére. Az irányított mozgásos foglalkozások hatására összerendezettebbé válik mozgásuk, fejlődik szabálytartásuk és feladattartásuk.
Gyógypedagógusunk pedagógiai mérései alapján javaslatot teszünk korai fejlesztésre, esetleg további vizsgálatra. Feladata a figyelemzavar, illetve hiperaktivitás, mentális státusz és a tanulási zavarok jellemző tulajdonságainak észrevétele, a mérséklésükre irányuló fejlesztési javaslattétel
Rendelkezésünkre áll a kórház lelkész, aki az egyház megbízottjaként kérésre elhozza a lelki megerősítést a betegekhez.
Napirend
7.00-7.30 óra Ébresztő, vérnyomás és pulzusmérés, hőmérőzés. 7.30-7.45 óra Öltözés, mosakodás, fésülködés. 7.45-8.00 óra Reggeli torna. 8.00-8.30 óra Reggeli, gyógyszerosztás 8.30-10.00 óra Kedden és csütörtökön vizit. A hét többi napján foglalkozás. Vizsgálatok 10.00-10.30 óra Tízórai (csak folyadék, vagy gyümölcs). 10.30-12.00 óra Tanulás, foglalkozások 12.30-12.30 óra Ebéd, gyógyszerosztás 12.30-15.00 óra Csendes pihenő Hétfőn és szerdán mozgás a tornateremben 15.00-15.30 óra Uzsonna, saját csomag kiadása. 15.30-17.00 óra Szabad foglalkozás társalgóban vagy az udvaron 17.00-17.30 óra Vacsora, gyógyszerosztás 17.30.-18.30 óra Szabadfoglalkozás 18.30-19.00 óra Hőmérőzés, vérnyomás és pulzusmérés 19.00-20.00 óra Fürdetés, öltözőszekrények és a kórtermek rendbetétele Játszás, tévézés a társalgóban 20.00-21.00 óra Lefekvés
Házirend
Osztályos kezelés esetén legalább 7 napra való fehérneműt, váltóruhát kérünk. Ezek pótlásáról, szennyes ruházat cseréjéről kérjük a szülőket az osztályos bennfekvés alatt gondoskodjanak. A ruházat az évszaknak megfelelő legyen. Váltócipő használata kötelező. Csak a monogrammal vagy névvel ellátott ruhákért vállalunk felelősséget!
Iskolás korú gyerekek tankönyveket hozhatnak, de a könyvekért felelősséget nem vállalunk. Osztályunkon szinten tartó tanulás folyik. Látogatás időben lehetőségük van a szülőknek a gyermekkel való tanulásra, a tananyag pótlására.
A gyerekeknek ötszöri étkezés van biztosítva. Kérjük a szülőket romlandó élelmiszert ne hagyjanak itt. A kórtermekbe semmiféle élelmiszert nem lehet bevinni, ezeket kérjük a nővéreknél leadni, melyet uzsonnára a gyermek megkap.
Kólát, rágógumit, napraforgót tilos behozni!
Fiúk a lányok kórtermében, valamint lányok a fiúk kórtermében nem tartózkodhatnak. Kérünk mindenkit, hogy csak a saját ágyában üljön, illetve feküdjön.
Szúró-vágó eszköz, üvegpohár, öv, smink készlet nem maradhat a gyerekeknél.
Pénzt, értékeket kérjük, ne hagyjanak a gyerekeknél, ezekért felelősséget nem vállalunk.
Mobil telefont, táblagépet, laptopot az osztályon a betegeink nem használhatnak!
Vezetékes telefonon a gyermekek 14-19 óra között hívhatók az 66/526-556 telefonszámon.
A betegek egyedül az osztály területét nem hagyhatják el. Látogatás alatt szülői kísérettel is csak orvosi engedéllyel hagyható el az osztály.
A betegek hozzátartozói felvilágosítást az osztályos orvostól kérhetnek. A nővér csak a beteg általános állapotáról adhat tájékoztatást.
Gyógyítással kapcsolatos kérdésekben az osztályos orvoshoz, ápolási, ellátási problémák esetén a főnővérhez lehet fordulni.
Anyás felvétel esetén mindenki a saját gyermekét ápolhatja, gondozhatja, de a nővér útmutatásait, kéréseit szíveskedjen betartani.
Az osztályunkon a gyerekek csak az orvos által előírt, lázlapon szereplő gyógyszereket szedhetik. Otthonról hozott gyógyszer alkalmazásához előzetes orvosi megbeszélés szükséges. Orvosi beleegyezés nélkül gyermeknek gyógyszer nem adható! A gyermeknél gyógyszert ne hagyjanak!
Látogatás minden délután 14-18 óráig, valamint hétvégén 9-18 óráig van. A látogatók érkezésüket és távozásukat jelezzék a nővéreknek. A látogatás helye a nagyfolyosó, hozzátartozók a kórtermekbe nem mehetnek be.
Járványok idején a főigazgató főorvos teljes, vagy részleges látogatási tilalmat rendelhet el.
A betegek is ügyeljenek a környezetük tisztaságára.
A betegeknek tilos a dohányzás az intézmény egész területén!
A házirend és a napirend betartása minden betegnek kötelező.
A házirend súlyos megszegése azonnali hazabocsájtást von magával.
Betegpanaszok esetén az osztályvezető főorvoshoz kell fordulni, mely a reklamációt a beteggel egyezteti, kiváltó okait amennyiben ez lehetséges saját hatáskörében megszünteti (Reklamációs lapon feljegyzés). Ha a reklamációt kiváltó okot nem tudja megszüntetni továbbítja a panaszt a Főigazgatónak.
Betegjogi Képviselő neve: Dr. Daróczi Linda
tel: 06/20-/4899-563
fogadóórahelye: rendelőintézet IV emelet
ideje: minden hétfő: 9-11 óra és minden szerda:14-16 óra