A Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Intézeti Gyógyszertárának jogelődje a kórház alapításával egy időben kezdte meg működését. 1970-ben nagyszabású rekonstrukció kezdődött; melynek első üteme 1981-ben fejeződött be, egy 310 ágyas új tömb átadásával. Itt kapott helyet 634 m2-en az új gyógyszertár a belgyógyászati tömb, F épületének földszintjén. A Dr. Réthy Pál Kórház Intézeti Gyógyszertára közvetlen és közvetett módon, számos szakterületen vesz részt a kórház napi gyógyító tevékenységében. Gyógyszer nélkül nem lehet gyógyítani, reagensek, diagnosztikai készítmények nélkül lehetetlen a helyes kórformát megállapítani. Az előbbiekben felsorolt anyagok a gyógyszertár egészségügyi dolgozóinak szakértelmével, közreműködésével kerülnek a kórházi osztályok, szakrendelések gyógyítást végző szakembereihez.

Intézeti gyógyszertárunk feladata a gyógyító-megelőző tevékenység keretén belül a biztonságos, szakszerű, folyamatos és gazdaságos teljes körű gyógyszerellátás, valamint a gyógyszerek alkalmazásához szükséges információk átadása.

Az Intézeti Gyógyszertár munkája rendkívül sokrétű. A legalapvetőbb és egyben meghatározó fontosságú, a gyógyszergazdálkodás. Napjainkban több ezer gyári készítmény közül kell kiválasztani a leghatékonyabban alkalmazhatókat, s mindezeket az anyagi lehetőségek függvényében kell végezni. Szigorú jogszabályi háttér, központosított és intézményi közbeszerzések megvalósítása és betartása mellett a szakmai tartalom és a gazdaságosság határozza meg egy-egy osztály munkáját. Az intézeti gyógyszerészek munkájának célja, hogy valamennyi kezelésre szoruló beteg, a gyógyulásához nélkülözhetetlen készítményeket haladéktalanul megkaphassa.

Az osztály élén az intézeti vezető főgyógyszerész végzi az ott folyó valamennyi tevékenység irányítását, szakmai felügyeletét, a munka zökkenőmentes összehangolását. Feladatait gyógyszertár vezetés- üzemeltetés és kórházi szakgyógyszerészi képesítések birtokában látja el. A szakmához szorosan kötődő gazdálkodási ismereteit gyógyszerész-közgazdász másoddiploma segíti.

Munkáját 4 fő szakgyógyszerész segíti, akik egy-egy speciális szakterület jó ismerői. Valamennyien gyógyszerhatástan szakvizsgával rendelkeznek. Az intézeti vezető főgyógyszerész helyettes valamint egy fő szakgyógyszerész a kórházi- klinikai szakgyógyszerészi szakvizsgát is megszerezte. Az egyik gyógyszerész kolléganő szakgyógyszerészi képesítése mellett jogi diplomát és szakvizsgát szerzett. Jelenleg a kórház Jogi osztályának vezető feladatait is ellátja.

A gyógyszerészek munkáját 9 fő gyógyszertári szakasszisztens, 2 fő gyógyszertári asszisztens, 1 fő adminisztrátor és 3 fő kisegítő személyzet segíti. A gyógyszertári szakasszisztensek szakképesítése egy-egy szakterülethez tartozó kiemelkedő elméleti és gyakorlati tudást biztosít.

A gyári és magisztrális gyógyszerkészítmények megrendelése (készítése), tárolása, elosztása és ellenőrzése, tárolása és elszámolása mellett, az intézeti gyógyszertár feladata az orvosi gázok, gyógytápszerek, radioaktív készítmények, vérkészítmények, szerobakteriológiai szerek, diagnosztikumok és a gyógyszeralapanyagok beszerzése is.

A fenti alaptevékenységek mellett számottevő kis- illetve középüzemi szintű gyógyszerkészítést is végzünk. Nagy szakértelmet igényel a szemészeti és infúziós célra használatos oldatok készítése, analitikai és mikrobiológiai ellenőrzése.

Az utóbbi évek megváltozott jogszabályi környezetének megfelelően az intézeti gyógyszertár részt vesz a hepatitiszes és hemofíliás ambuláns betegek „különkeretes” gyógyszereinek beszerzésében és azok expediálásában, valamint a nagy értéket képviselő „tételes finanszírozású” gyógyszerek logisztikai folyamataiban, adminisztrációjában. Emellett a humán klinikai farmakológiai vizsgálatokban is kiemelt szerepet tölt be a gyógyszertár.

A Dr. Réthy Pál Tagkórház aulájában az intézeti gyógyszertár további szakfeladatként közvetlen lakossági gyógyszerellátó részleget működtet – Aranymérleg Gyógyszertár néven. Ennek célja, hogy a kórházi osztályokon, illetve szakrendeléseken ápolt betegek, intézetből távozásukkor azonnal hozzájuthassanak a terápia folytatásához szükséges nélkülözhetetlen készítményekhez, biztosítva ezáltal a kórházban megkezdett gyógyszeres terápia folytonosságát.

Mindezek mellett a napi rutin része a graduális és posztgraduális gyógyszerészképzésben való részvétel, így számos államvizsgás hallgató és szakgyógyszerész jelölt tölti itt kötelező kórházi-klinikai gyógyszerészi gyakorlatát.

Az Intézeti Gyógyszertár 8 órás munkarendben működik: hétfőtől – csütörtökig 07:30 órától 16:00 óráig; pénteken: 07:30 órától 13:30 óráig; szombaton ügyeletet lát el 07:30-12:30 óra között, valamint munkaidőn túl folyamatos gyógyszerészi készenléti szolgálatot biztosít.

A lakossági gyógyszerellátást végző Aranymérleg Gyógyszertár hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óráig, szombaton 08:00-12:00 óráig folyamatosan nyitva tart.

Az Intézeti Gyógyszertár dolgozói:

Dr. Hegyi Tibor                                  intézeti vezető főgyógyszerész

Kitzingné Dr. Hugyecz Tünde            intézeti vezető főgyógyszerész helyettes

Fehérné Dr. Kovács Ildikó                 szakgyógyszerész, szakjogász

Dr. Medovarszki Györgyi                   szakgyógyszerész

Nagyné Dr. Csenki Szilvia                  szakgyógyszerész

Gazdikné Kanyó Ágnes                                  vezető asszisztens, gyógyszerellátási szakasszisztens

Kulichné Komáromi Katalin               vezető asszisztens helyettes, gyógyszerellátási szakasszisztens

Bógyi Csilla                                        gyógyszerkiadó szakasszisztens

Králik Gáborné                                              gyógyszerellátási szakasszisztens

Ráczné Rákóczi Klára                        gyógyszerkiadó szakasszisztens

Sinkovicz Ágnes                                 gyógyszerkiadó szakasszisztens

Stella Katalin                                      gyógyszerkiadó szakasszisztens

Viczián Péterné                                              gyógyszerkiadó szakasszisztens

Zsíros Mariann                                               gyógyszerkiadó szakasszisztens

Botás Beatrix                                      gyógyszertári asszisztens

Varga Zsuzsa                                      gyógyszertári asszisztens

Kitzing József                                     adminisztrátor

Bajkán Julianna                                              mosogató

Orodánné Fekete Éva                         mosogató

Tűri József                                         fertőtlenítő, sterilező