BMKK – Réthy Pál Tagkórház Központi Műtő bemutatása
Történeti áttekintés:
Az 1980-as évek elején kezdődött a Dr. Réthy Pál tagkórház rekonstrukciója, melynek célja az volt, hogy a külső kórházi egységeket megszüntessék, a szakrendelések és a betegellátás egy helyen történjen.
Első ütemben a Bartók Béla úti Gyermekosztály költözött az újonnan felépült tömbbe. Második ütemben az Árpád Fürdőből az Ortopédiai Osztály behelyezését 1984-re tervezték, ami több éves csúszással valósult meg.
1995-ben átadták Dél- Magyarország legfejlettebb műtéti blokkját, a Központi Műtőt és a mellette felépített operatív tömböt.
1996-ban az egészségpolitika változásokat idézett elő. Az Urologiai Osztály helyett a Szemészet költözött a blokkba.
Dr. Uhrmann Ferenc Főorvos lett megbízva a Központi Műtő, mint önálló működési egység létrehozásával, megszervezésével, valamint irányításával. 2007-ig vezette az osztályt, melyet nyugdíjba vonulásakor Dr. Bayer Hedvig vett át.
2005-ben újabb ágyszám leépítés után a a Fül-Orr-Gégészet a Sebészeti tömbbe költözött. Azóta műtéteit a központi műtőben végzi.
2007. április 1-vel Békéscsabán a Szemészeti Osztály megszűnt, feladatukat csak egynapos sebészet keretében láthatják el, így került kialakításra a IX-es műtő.
2009-ben a Szülészet – Nőgyógyászat Osztály a régi épületéből a műtétes tömbbe költözött, azóta operatív feladatait a Központi Műtőben látja el.
A Központi Műtő létrejöttét ettől az időtől számítjuk. A műtő személyzetének irányítása kikerült az osztályok kezéből.
Elhelyezkedése:
C épület II. emelet.
Felépítése:
9 klimatizált műtőben történik az ellátás,
Jelenlegi beosztás:
I. Szülészet-Nőgyógyászat
II. Fül-Orr-Gége
III. Sebészet
IV. Sectio
V. Traumatológia
VI. Ortopédia
VII. Bőr sebészet – ambuláns műtétek
VIII. Septicus
IX. Szemészet
Minden műtő alkalmas bármilyen műtét elvégzésére, kivéve a IX-es, így a napi program alakítja egy-egy műtő leterheltségét. Jelenleg 35 dolgozója van az osztálynak.
Műtő vezető : Dr. Bayer Hedvig (Sebészet Statusán)
Műtő vezető helyettes: Dr. Barta Szabolcs ( Traumatológia statusán)
Vezető műtő asszisztens: Bondárné Kővári Matild
Műtős asszisztens: 19 fő
Műtőssegéd: 14 fő
Adrminisztrátor: 2 fő
Központi műtő feladata:
Az akut és az elektív, septicus és asepticus műtéti feladatok lebonyolítása, illetve szakdolgozói személyzet és tárgyi feltételek biztosítása a műtétekhez.
Az új elvárásokhoz kialakított munkamódszer és teljesítmény alapján a kollektíva 2017-ben miniszteri dicséretben részesült.