I. Ápolási Osztály, Békéscsaba
Elhelyezkedése: A rehabilitációs tömb I. emeletén található 
Férőhelyek száma:
 30 fő
Vezetője: Szappanosné Karbiner Tünde főnővérAz Ápolási Osztály azon betegek részére szerveződött ápolási egység, akiknek az állapota nem indokolja a folyamatos orvosi ellátást, de átmenetileg még szükségük van megfelelő szakápolásra.
Az Ápolási Osztályon az esetlegesen felmerülő orvosi feladatokat konziliárus orvos látja el.
Az időskorúak ellátása igen nagy feladatot ró a családokra, a szociális és egészségügyi ellátó rendszerekre egyaránt. A családok egyre kevésbé képesek az időskorú, vagy egyéb egészségi okból önellátásra képtelen hozzátartozóik ellátását felvállalni, ebben tud az osztály segítséget nyújtani.

Az Ápolási Osztályra a felvétel történhet intézményen belüli áthelyezéssel, más fekvőbeteg intézményből vagy közvetlenül a beteg otthonából háziorvosi beutalóval. Saját intézményünk betegei előnyt élveznek. Előjegyzéses rendszerrel dolgozunk. Az előjegyzés igényét a 441-411-es kórházi telefonszám 5570-es mellékén vagy 555-570 -es közvetlen számon lehet jelezni. Illetve az osztályon személyesen.

Felvételkor kérjük a szerződő fél személyes iratait, ezen kívül a beteg személyes iratait, orvosi dokumentációit. Amennyiben a beteg otthonából kerül felvételre, szükséges háziorvosi beutaló, terápiás lap a gyógyszerszedésről, illetve előző orvosi dokumentációk.

Az Ápolási Osztályon történő ellátás térítésköteles.
Térítési kategóriák:

 Időtartam     Térítési díj
1 – 2 hónap 800 Ft / nap
3 – 4 hónap 2 500 Ft / nap
5 – 6 hónap 3 000 Ft / nap
7 – 12 hónap 3 500 Ft / nap
13. hónaptól 5 000 Ft / nap

 

A térítési díjat az ápolás megkezdésekor  30 napra  előre kell készpénzben, a kórházi pénztárba  befizetni. A továbbiakban az ápolási díjat 30 naponként rendszeresen, előre szükséges fizetni. Az ápolás bármely okból történő megszűnése esetén, a befizetett térítési díj fennmaradó része az osztályunkon kiállított igazolás ellenében a kórházi pénztárból felvehető.

Az Ápolási Osztályon a rászoruló betegek számára teljes körű ápolást nyújtunk, mely magában foglalja: 

– a beteg állapotának megfelelő diétás étkeztetést dietetikus bevonásával,
– a tisztálkodás és étkezés segítését a beteg állapotának megfelelően,
– pszichés gondozást, lelkész, klinikai szakpszichológus segítségével,
– kapcsolatok fenntartását a családdal, ismerősökkel,
– segítségnyújtást a szociális ügyek viteléhez, szociális munkás bevonásával,
– a kornak, egészségi állapotnak megfelelő betegvezetést,
– ápoltak mobilizálását gyógytornász, betegszállító bevonásával,
– beteg tanítását, oktatását önellátó képességének visszanyeréséhez,
– incontinentia, stoma ellátást,
– tracheostomiás nyílás, krónikus sebek szakszerű ellátását,
– az ápoláshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítását,
– rendszeres orvosi felügyeletet,
– állapotváltozás esetén orvosi konzílium lehetőségét,
– az ápolt jelenlegi állapotának megfelelő, az osztály megbízott konziliárus orvosa által elrendelt gyógyszereket.

Ezen feladatokat 3 fő diplomás ápoló, 9 fő E kategóriás ápoló, 1 fő általános ápoló, 1 fő ápolási asszisztens , 1 fő segédápoló, 1 fő betegkísérő és egy fő orvos írnok látja el.

Munkánkat segítik konziliárus orvosok, pszichológus, gyógytornászok, dietetikusok, szociális munkás.