I. Ápolási Osztály, Békéscsaba
Elhelyezkedése: A rehabilitációs tömb I. emeletén található Férőhelyek száma: 30 fő Vezetője: Szappanosné Karbiner Tünde főnővér
Az Ápolási Osztály azon betegek részére szerveződött ápolási egység, akiknek az állapota nem indokolja a folyamatos orvosi ellátást, de átmenetileg még szükségük van megfelelő szakápolásra. Az Ápolási Osztályon az esetlegesen felmerülő orvosi feladatokat konziliárus orvos látja el. Az időskorúak ellátása igen nagy feladatot ró a családokra, a szociális és egészségügyi ellátó rendszerekre egyaránt. A családok egyre kevésbé képesek az időskorú, vagy egyéb egészségi okból önellátásra képtelen hozzátartozóik ellátását felvállalni, ebben tud az osztály segítséget nyújtani. Az Ápolási Osztályra a felvétel történhet intézményen belüli áthelyezéssel, más fekvőbeteg intézményből vagy közvetlenül a beteg otthonából háziorvosi beutalóval. Saját intézményünk betegei előnyt élveznek. Előjegyzéses rendszerrel dolgozunk. Az előjegyzés igényét a 441-411-es kórházi telefonszám 5570-es mellékén vagy 555-570 -es közvetlen számon lehet jelezni. Illetve az osztályon személyesen.
Felvételkor kérjük a szerződő fél személyes iratait, ezen kívül a beteg személyes iratait, orvosi dokumentációit. Amennyiben a beteg otthonából kerül felvételre, szükséges háziorvosi beutaló, terápiás lap a gyógyszerszedésről, illetve előző orvosi dokumentációk.
Az Ápolási Osztályon történő ellátás térítésköteles. Térítési kategóriák:
Időtartam
Térítési díj
1 – 2 hónap
800 Ft / nap
3 – 4 hónap
2 500 Ft / nap
5 – 6 hónap
3 000 Ft / nap
7 – 12 hónap
3 500 Ft / nap
13. hónaptól
5 000 Ft / nap
A térítési díjat az ápolás megkezdésekor 30 napra előre kell készpénzben, a kórházi pénztárba befizetni. A továbbiakban az ápolási díjat 30 naponként rendszeresen, előre szükséges fizetni. Az ápolás bármely okból történő megszűnése esetén, a befizetett térítési díj fennmaradó része az osztályunkon kiállított igazolás ellenében a kórházi pénztárból felvehető.
Az Ápolási Osztályon a rászoruló betegek számára teljes körű ápolást nyújtunk, mely magában foglalja:
– a beteg állapotának megfelelő diétás étkeztetést dietetikus bevonásával, – a tisztálkodás és étkezés segítését a beteg állapotának megfelelően, – pszichés gondozást, lelkész, klinikai szakpszichológus segítségével, – kapcsolatok fenntartását a családdal, ismerősökkel, – segítségnyújtást a szociális ügyek viteléhez, szociális munkás bevonásával, – a kornak, egészségi állapotnak megfelelő betegvezetést, – ápoltak mobilizálását gyógytornász, betegszállító bevonásával, – beteg tanítását, oktatását önellátó képességének visszanyeréséhez, – incontinentia, stoma ellátást, – tracheostomiás nyílás, krónikus sebek szakszerű ellátását, – az ápoláshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítását, – rendszeres orvosi felügyeletet, – állapotváltozás esetén orvosi konzílium lehetőségét, – az ápolt jelenlegi állapotának megfelelő, az osztály megbízott konziliárus orvosa által elrendelt gyógyszereket. Ezen feladatokat 3 fő diplomás ápoló, 9 fő E kategóriás ápoló, 1 fő általános ápoló, 1 fő ápolási asszisztens , 1 fő segédápoló, 1 fő betegkísérő és egy fő orvos írnok látja el.
Munkánkat segítik konziliárus orvosok, pszichológus, gyógytornászok, dietetikusok, szociális munkás.