Pénzügyi-számviteli osztály

Az osztálynak feladata az intézmény folyamatos működése során végzett gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzkifizetések és pénzbeszedések lebonyolítása, a gazdasági események és pénzmozgások könyvelése, törvényben meghatározott módon és időben történő beszámoló elkészítése, a beszerzésre kerülő és a felhalmozott anyagok/eszközök analitikus nyilvántartása és azok ellenőrzése.

Az osztály szervezeti felépítése

Pénzügyi-számviteli osztályvezető:
  Hargitainé Kolozsi Beatrix

Főkönyvi könyvelők
Hasznos Lívia
Takácsné Gábor Éva

Pénzügyi előadók
Mitykóné Zsibrita Katalin
Kisházi Edit
Nyisztor Illésné

Anyagkönyvelő
Kövér Krisztina

Postázó 
Filó Mária

Leltárellenőrök
Havasi Mártonné
Kovácsné Medovarszki Mónika
Nagy Magdolna
Pankotai Jánosné
Püski Mihályné