Jogi és Humánpolitikai Osztály

kicsi-Kovacs-028-1.jpgFehérné dr. Kovács Ildikó
osztályvezető

A Jogi-és humánpolitikai Osztály 2002-ben jött létre, ezt megelőzően munkaügyi csoportként a gazdasági igazgató felügyelete alatt állt. 2009. évben két külön osztályként folytatta a munkáját, a gazdasági igazgató irányítása alá tartozó Bér-és Munkaügyi osztályként, valamint a főigazgató főorvos irányítása alatt álló Jogi-és humánpolitikai osztályként (JHO).

A JHO-n két jogász és a humánmenedzser dolgozik. Az osztály vezetője Fehérné dr. Kovács Ildikó jogász, szakgyógyszerész.

Az osztály jogi feladatai:

Az Intézmény működéséhez szükséges jogi háttér biztosítása, részvétel az Intézmény szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, fegyelmi és kártérítési ügyekben, belső szabályzatok elkészítésében. Kapcsolat tartása az intézmény jogi képviselőjével, a Bér-és Munkaügyi Osztály jogi problémáinak megoldása, a munkavállalók részére felvilágosítás adása munkajogi kérdésekben, illetve egyéb jogtanácsosi feladatok.

Humánpolitikai feladatai:

Közalkalmazotti állások pályázati eljárásának technikai lebonyolítása, orvosok,- egyéb egyetemi végzettségűek képzésével, szakképzésével, továbbképzésével kapcsolatos teendők ellátása, felsővezetők, orvosok, gyógyszerészek személyi anyagának kezelése és egyéb személyzeti munka.

Az osztály elérhetősége:

Humánmenedzser: Igazgatási épület földszint 2. szoba, telefonszám: 555-205.

Osztályvezető: Intézeti Gyógyszertár, telefonszám: 555-403.

Jogász: Igazgatási épület földszint 9. szoba, telefonszám: 555-186.

Bér-és Munkaügyi osztály

A Jogi-és humánpolitikai osztályból kiválva, 2009-től a gazdasági igazgató irányítása alatt, négy előadóval működő szervezeti egység, vezetője Fehérné dr. Kovács Ildikó.

Az osztály feladata a munkavállalók felvételével, alkalmazásával, jogviszonyuk megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, munkaügyi anyagok, nyilvántartások vezetése, munkaügyi adatszolgáltatási, bér-és létszám gazdálkodási feladatok ellátása, statisztikai adatszolgáltatások.

Az osztály elérhetősége:

Az előadók az Igazgatási épület földszint 1. és 4. szobáiban dolgoznak, telefonszám: 555-203, 555-204.