vezető főgyógyszerész: Takács Gézáné

A Réthy Pál kórház Intézeti Gyógyszertára közvetett módon, számos szakterületen vesz részt a kórház napi gyógyító tevékenységében.

Az osztályokon végzett munka valamilyen szinten mindig találkozik a kórházi gyógyszertárral, az intézeti gyógyszerésszel. Gyógyszer nélkül nem lehet gyógyítani, reagensek, diagnosztikai készítmények nélkül lehetetlen a helyes kórformát megállapítani. Az előbbiekben felsorolt anyagok a gyógyszertár közreműködésével kerülnek a felhasználókhoz, a kórházi osztályok gyógyítást végző szakembereihez.

Az Intézeti Gyógyszertár speciális szakfeladatot lát el, amelynek végzéséhez magasan képzett szakemberekre van szükség. Az osztály élén az intézeti vezető főgyógyszerész végzi az ott folyó valamennyi tevékenység irányítását, szakmai felügyeletét, a munka zökkenőmentes összehangolását. Feladatait gyógyszerhatástan, mikrobiológiai és kórházi szakgyógyszerészi képesítések birtokában látja el. A szakmához szorosan kötődő gazdálkodási ismereteit gyógyszerügyi menedzser másoddiploma segíti. Ezen a szakterületen szerzett Ph.D. fokozatot is.

Munkáját öt szakgyógyszerész segíti, akik egy-egy speciális szakterület jó ismerői. Valamennyien gyógyszerhatástan szakvizsgával rendelkeznek. Az intézeti vezető főgyógyszerész helyettes a toxikológiai és a kórházi szakgyógyszerészi szakvizsgát is megszerezte. Az egyik gyógyszerész kolléganő szakgyógyszerészi képesítése mellett a jogi karon doktorált és a kórház Jogi- és Humánpolitikai osztályának vezetését is ellátja.

A napi rutinfeladatok végzése 7 szakasszisztens, 6 asszisztens, és 5 kisegítő személyzet feladatát képezi. A gyógyszertári asszisztensek szakképesítésének megszerzését indokolta, hogy egy-egy szakterülethez tartozó valamennyi tevékenységet jól át tudjanak tekinteni.

Az Intézeti Gyógyszertár munkája rendkívül sokrétű. Két fő feladatkör köré csoportosítható a tevékenység. Az egyik, meghatározó fontosságú, a gyógyszergazdálkodás. Napjainkban több ezer gyári készítmény közül kell kiválasztani a leghatékonyabban alkalmazhatókat, s mindezeket az anyagi lehetőségek függvényében kell végezni. Szigorú gyógyszerkeret határozza meg egy-egy osztály munkáját, ennek túllépése már csak anyagi okok miatt sem megengedhető. Az intézeti gyógyszerészek munkájának célja, hogy valamennyi arra rászoruló, a gyógyulásához nélkülözhetetlen készítményeket haladéktalanul megkaphassa.

Az Intézeti Gyógyszertárban a gyári készítmények beszerzése, készletezése, előírás szerinti tárolása, elszámolása mellett számottevő kis- illetve középüzemi szintű gyógyszerkészítést is végeznek. Nagy szakértelmet igényel a szemészeti és infúziós célra használatos oldatok készítése, analitikai és mikrobiológiai ellenőrzése.

A kórházi gyógyszertár gyógyszerész szakemberei a napi munkájuk mellett részt vesznek a kórház tudományos életében, előadások szervezésében, az egyetemi hallgatók, a leendő gyógyszerészek kötelező gyakorlati továbbképzésében.

A Réthy Pál Kórház aulájában az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátó részleget működtet – Aranymérleg Gyógyszertár néven. Ennek célja, hogy a kórházi osztályokon, illetve szakrendeléseken ápolt betegek, intézetből távozásukkor azonnal hozzájuthassanak a terápia folytatásához szükséges nélkülözhetetlen készítményekhez és ezáltal a gyógyszeres terápia folytonossága biztosítható legyen.

Az Intézeti Gyógyszertár 8 órás munkarendben működik: hétfőtől – csütörtökig 07:30 órától 16:00 óráig; pénteken: 07:30 órától 13:30 óráig; szombaton ügyeletet lát el 07:30-12:30 óra között.

A hivatalos munkaidőn kívül készenléti szolgálatot tart. A készenlétes gyógyszerészek beosztásának rendje és elérhetősége a főportán található.

A lakossági gyógyszerellátást végző Aranymérleg Gyógyszertár hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óráig, szombaton 08:00-12:00 óráig folyamatosan nyitva tart.