A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Humánpolitikai és Titkársági Osztály

Az egészségügyben nem csak a pácienssel kell különlegesen bánni, hanem ezt kell tenni a munkatársakkal is. Az orvosi, ápolói munkát végzők ugyanis nem csak szakmát tanult, képzett munkatársak, hanem hivatást gyakorló, szolgálatot adó embertársak is. A Gyulai Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban mintegy 220 fő orvos és egyéb egészségügyi-egyetemi végzettséggel rendelkező, valamint közel 1400 fő ápoló, asszisztens, beteghordó teljesít szolgálatot. A gyógyításhoz, ápoláshoz nélkülözhetetlen hátteret biztosítják a nem egészségügyi végzettségű munkatársaink, akik a gazdasági, műszaki, ügyviteli területen dolgoznak. Összesen kb. 2000 fő munkatársunk van.
Az emberi erőforrás menedzsment a sikeres gazdálkodást és a vállalati stratégia megvalósítását szolgálja. A világ leghatékonyabb gazdasági- pénzügyi rendszere sem versenyképes, ha a személyi állománya és a szervezete nem tud hatékonyan működni. Az utóbbi években az egészségügyi intézmények „piaci” sikereiben szerepet kapott a szervezeti átalakulás, melynek fejlődését az emberi erőforrás nagymértékben meghatározza.
Az emberi erőforrásba történő beruházás költségét hosszú éveken át kell a társadalomnak, a családnak, az egyénnek és a munkáltatónak viselni. A tudás alkalmazása mindannyiunk hasznát képezi. A megszerzett tudás az évek folyamán nem csak bővül, de avul is, amit képzéssel, továbbképzéssel lehet bővíteni. Ezzel együtt a humán tőke az egyetlen olyan termelési tényező, ami a használata során növeli értékét a megszerzett tapasztalatokkal.
A Humánpolitikai és Titkársági Osztály a gyógyító munka háttérszolgálataként tevékenykedik, megteremtve ezzel azt a munkahelyi légkört, amely szolgálja a minőségi betegellátást és igyekszik mindent megtenni munkatársaink elégedettségéért.
Kórházunk mindig híres volt munkatársainak kiváló felkészültségéről és arról a humánus alapelvéről, miszerint a szellemi és anyagi erőforrásokat igyekezett legmagasabb színvonalú ellátás érdekében felhasználni. Missziós nyilatkozatunkban alapelv a kórház piaci körülményekhez való alkalmazkodása, mely alapvető feltétele az életben maradásnak. Ez biztosítja hosszútávon a folyamatos fejlődést, a munkatársak megőrzését, a kórház szellemi potenciájának növelését, hírének további öregbítését.
Humánpolitikai és Titkársági Osztály célja partnerként segíteni a munkatársakat, mint az intézmény legfontosabb erőforrásait. A vezetés célja a munkatársakkal való közvetlen kapcsolat megerősítése és az információ áramlás biztosítása.

A Humánpolitikai és Titkársági Osztály vallja, hogy a hosszú távú sikeres működés a
munkatársak tudásától, tehetségétől és akaratától függ.
„Minden ember, minden
Apró mozzanat
Életedbe úgy került, hogy
Magad vontad oda.
Az pedig, hogy
Most mit kezdesz velük,
Rajtad áll.”

Az osztály munkatársai:
Hack Gabriella osztályvezető;
Baukóné Csomós Judit előadó;
Pataki Lajos előadó.