Anyaggazdálkodási osztály és Gondnokság bemutatása

Az egységes anyaggazdálkodási osztály 2006-ban jött létre, ezt megelőzően külön anyaggazdálkodási osztály és parkfenntartási csoportként működött.
Az új osztály közvetlenül a gazdasági igazgató irányítása alatt álló szervezeti egység, a Központi Irányítás épület földszintjén található az 5-ös és 6-os irodában. 2008-ban új tevékenységgel, a betegszállítással bővült az osztály feladatköre.
Az osztályt Csatlós Györgyné irányítja, 2003-ban szerzett diplomás ápolói, 2008-ban Közbeszerzési referens képesítést.

Anyaggazdálkodás

Az anyaggazdálkodási osztály foglalkozik a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet készletgazdálkodásával és tárgyi eszközök beszerzésével, raktározásával, selejtezésével.
Az anyaggazdálkodási osztály feladatai közé tartozik a közbeszerzési eljárások tervezése, az eljárások lefolytatása, dokumentálása, a kötelező statisztikai jelentések elkészítése.
Az intézményben felmerülő fogyóanyag, tárgyi eszköz igények esetén az anyaggazdálkodók árajánlat kérése után elkészítik a megrendelőket. A megrendelt anyagok, eszközök a központi raktárba érkeznek, átvétel, azonosítás után a raktári könyvelő bevételezi az anyagokat, eszközöket. Amennyiben a felhasználó átvette az anyagokat, eszközöket, megtörténik a raktárból a kiadások könyvelése. Az intézményben feleslegessé vált eszközök visszavételezéséről is a központi raktár gondoskodik. Az anyaggazdálkodási osztály évente kétszer részt vesz az intézményben felhalmozódott feleslegessé vált eszközök selejtezésében és értékesítésében.
Az anyaggazdálkodási osztályhoz tartozik a csereruha raktár, amely biztosítja az intézményben használatos textília beszerzését, raktározását, mosatását, selejtezését.

Az anyaggazdálkodási osztály dolgozói:

 

Név

Beosztás

1. Csatlós Györgyné osztályvezető
2. Szlávik- Darida Judit anyaggazdálkodási előadó
3. Merényi József közbeszerzési referens, anyaggazdálkodó
4. Csarnai László anyagbeszerző
5. Tobai László raktárvezető
6. Pusztai Hajnal raktári anyagkönyvelő
7. Pap Sándor műszaki raktárkezelő
8. Palatinus László raktárkezelő
9. Medve Sándorné csereruha raktárvezető
10. Nagyné Nagy Terázia betanított munkás
11. Beleznai Istvánné betanított munkás
12. Palyik Jánosné varrónő
13. Gábor Jánosné varrónő
14. Keresztesi Györgyné betanított munkás
15. Gábor Jánosné betanított munkás

 

Szállítási csoport

Az intézmény működését segítik a gépjárművezetők, betegszállítók, a belső szállítók és az udvarosok.
Belső szállítók: szennyes textília osztályokról történő begyűjtése és elszállítása a csereruha raktárba, tiszta textília visszaszállítása és átadása az osztályokon. A  szennyes razant összegyűjtése, lehordása a razant mosóba, a tiszta razant szállítása az osztályokra, orvosi gázok cseréje. Osztályos anyagigénylések szállítása, irattári anyagok szállítása igény szerint, rendezvények lebonyolításában segédkezés, ebédlő átrendezése, anyagmozgatás.
Osztályok, részlegek költöztetése.
Gépjárművezetők: igényszerinti személy (betegek vizsgálatra szállítása, dolgozók szállítása) és teherszállítás (vizsgálati anyagok, eszközök, csomagok). Udvarosok: veszélyes és kommunális hulladék összegyűjtése és szállítása a kijelölt tároló helyre. Kommunális hulladék tömörítése. Kültéri hulladéktárolók rendszeres napi ürítése. Járdák, közlekedési utak tisztítása, madárürülék eltakarítása. Szezonális parkfenntartási munkák. Betegszállító ápoló és gépkocsivezetők: diszpécser központ által összeállított fekvő és ülő betegek szállítását végzi vizsgálatokra és kórházi felvételre valamint az intézményből történő szállítás.

A szállítási csoport dolgozói:

 

Név

Beosztás

1. Szalai Erzsébet csoportvezető
2. Szatmáriné Orodán Mária szállítási ügyintéző
3. Gömöri Gábor gépjárművezető
4. Gábor János gépjárművezető, betegszállító ápoló
5. Kalász János belső szállító
6. Csuvarszki András belső szállító
7. Balogh László udvaros
8. Kraszkó János udvaros
9. Poliák Zoltán udvaros
10. Mosoni György betegszállító
11. Kárnyáczki Károly betegszállító
12. Jass Gyula betegszállító
13. Pál Tamás betegszállító

 

Az osztály telefonos elérhetőségei:

Anyaggazdálkodási oszt. vez. 06 66 555-211
Anyaggazdálkodás 06 66 555-216
Csereruha raktár 06 66 555-262
Központi raktár 06 66 555-209
Műszaki raktár 06 66 555-212
Rasant mosó 06 66 555-278
Szállítási csoport 06 66 555-263