Controlling osztály

Intézményünk Controlling osztálya jelenlegi formájában 2004. óta működik közvetlen főigazgatói irányítás alatt. A szervezeti egység az Igazgatás épületének emeletén található.

A controlling osztály tevékenysége nagyon sokrétű, magában ötvözi a számvitel, a vezetési ismeretek és az üzemgazdaságtan tudománykörét. A controlling nem azonos a számvitelben használatos ellenőrzés fogalmával, hiszen ez annál sokkal összetettebb feladat. A controlling feladata, a kitűzött céltól való eltérések kimutatása, javaslat tétel a döntések meghozatalára. A tevékenységét leginkább vezetői tanácsadóként lehet jellemezni, hiszen fő feladata a kórház mendzsmentjének folyamatos tájékoztatása az intézmény és a gyógyító egységek fontosabb mutatószámainak, paramétereinek alakulásáról.

Az osztály fő feladatai:

– Finanszírozás, teljesítmény elszámolás: a finanszírozó felé küldendő teljesítményjelentések határidőre történő elkészítése, a szervezeti egységek teljesítményeinek értékelése, a teljesítményjelentéssel párhuzamosan a mennyiségi indikátorok előállítása

– Adatszolgáltatás a szervezeti egységek részére a jelentett teljesítmény adatokról

– Teljesítményigazolások, elszámolások a külső egészségügyi szolgáltatókkal

– Intézményi kontrolling tevékenység teljes körű ellátása (bevételek, költségek felosztása, szervezeti egység szintű fedezetszámítások)

– Az intézmény pályázatokkal kapcsolatos feladatainak összehangolása

– Folyamatos jogszabálykövetés

– Tervezési feladatok a főbb bevételi és kiadási számok tekintetében

– Az intézmény működési engedélyével és finanszírozási szerződésével kapcsolatos tevékenység

– Az osztályos gyógyszerkeret gazdálkodás nyomon követése, a keretgazdálkodás havi értékelése

– Operatív közreműködés a napi feladatok végrehajtásában.

 

Munkatársaink

Kissné Jacsó Ilona: osztályvezető
Végzettsége: okleveles közgazdász
2004. április 1-től irányítja az osztály működését. Jelenleg tartós távolléten van.

Kovácsné Balogh Ildikó: osztályvezető helyettes
Végzettség: egészségügyi ügyvitelszervező
1984. óta dolgozik az intézményben, az osztály munkájában 2004 júliusa óta vesz részt.
2009 óta az osztály minőségbiztosítási felelőse.
Az osztályvezető távolléte miatt felelős az osztály tevékenységének összehangolásáért

Bodzsár Zoltán controller
Végzettsége: pénzügy szakos közgazdász
2008. májusa óta vesz részt az osztály munkájában. Fő feladata az osztályos fedezetszámítások elkészítése, mutatószámok előállítása

Dr. Taybaniné Czesznak Linda controller
Végzettsége: okleveles közgazdász
2006. óta áll alkalmazásban az osztályon, jelenleg tartós távollét miatt nem vesz részt az osztály munkájában

Felföldi György: adminisztrátor
Végzettsége: érettségi, számítástechnikai szoftver-üzemeltető
1998 óta dolgozik az intézményben, az osztály munkájában megalakulása óta vesz részt. 2002 óta az osztály adatvédelmi felelőse.

Geszner Viktor informatikus
Végzettség: műszaki informatikus
2008. óta végzi az osztályon a finanszírozással kapcsolatos informatikai feladatokat. Munkája mellet az intézményben belső auditori feladatokat is ellát.

Kállai Jánosné adminisztrátor
Végzettsége: érettségi
1986 óta áll az intézmény alkalmazásában, az osztály munkájában megalakulása óta részt vesz. Felelős az intézmény adatszolgáltatásaiért, statisztikai adatainak előállításáért.

Kiss Csenge controller
Végzettség: egészségügyi szervező
2010. évben kapcsolódott be az osztály tevékenységébe. Feladata a finanszírozási rendszerrel kapcsolatos jogszabálykövetés illetve a teljesítmény elszámolással, fedezetszámítással összefüggő tevékenységek végzése.

Somlyai Judit Eszter controller
Végzettsége: okleveles közgazdász, egészségügyi menedzsment szakirányú szakközgazdász
2004. júliusa óta vesz részt az osztály munkájában. Jelenleg fő feladata az intézmény pályázati lehetőségeinek feltárása, a folyamatban lévő pályázatok nyomon követése, a szükséges beszámolók elkészítése.