A biztonságszervező és üzemeltetési osztály megalakulása

1992-ben a II. ütemű kórház rekonstrukció előrehaladásakor az energia csoportból alakult az egység a későbbi üzemeltetési feladatok ellátására 25 fővel.

Ekkor a fő feladat az intézmény működéséhez szükséges energia ellátás zavartalan biztosítása volt.

A nem az energiaellátás körébe tartozó karbantartási feladatokat a TMK csoport végezte.

Az energiahordozók árának folyamatos emelkedésének hatására az Intézményünk energiaracionalizálásba kezdett. 2004 októberében a fűtési hőenergiát biztosító gazdaságtalan gőzkazánokat lecserélte meleg vizes kazánokra.

Intézményünkben folyamatos átszervezéssel törekedtünk:

A minél jobb humánerőforrás felhasználásra,

A rokonszakmák és a munkaidő azonosságból eredő egységek csoportosítására,

2005- ben a portaszolgálat üzemeltetéshez való csatolása során létrejött a

Biztonságszervező és Üzemeltetési osztály.

Jelenlegi létszámunk 35 fő

Az osztály irányítását 2008. július 14-től Punyi László üzemeltetési menedzser végzi.

Elérhetősége: 06-66-555-254 vagy

email:  punyi@korhaz.rethy.hu

Az osztály szervezeti felépítése:

1 fő üzemeltetési menedzser

1 fő környezetvédelmi szakelőadó

1 fő munkavédelmi technikus

1 fő tűzvédelmi és katasztrófavédelmi előadó – külsős megbízott

4 fő villanyszerelő

3 fő diszpécser

2 fő víz- és központi fűtésszerelő

5 fő lakatos

2 fő asztalos és meleg burkoló

2 fő festő-mázoló

1 fő kőműves

12 fő biztonsági őr

 

Az osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok:

A Réthy Pál Kórház – Rendelőintézet Gyulai út 18 szám alatti, valamint Doboz- Szanazugban lévő ingatlan üzemeltetése és karbantartása az osztály feladata.

Kialakítottuk az épület felügyeleti rendszert, amely magában foglalja a fűtés és klimatizáció számítógépről való vezérlését, ellenőrzését a pontos beállításokkal jelentős energia megtakarításokat tudunk elérni.

A gyógyító munkához nélkülözhetetlen orvosi gázellátó rendszer ellenőrzése szintén az épületfelügyeleti rendszer szerves része.

A belgyógyászati tömb felújítása során ebben az épületegyüttesben is kialakításra került a tűjelző rendszer, így a tömbösített rész komplex védelme megoldott lett.

Az épület felügyeleti rendszer üzemeltetését az Üzemviteli és Felügyeleti Csoportba tartozó diszpécser szolgálat látja el a nap 24 órájában.

Az azonnali hibaelhárítást az Üzemviteli és Felügyeleti Csoport, illetve az Épület és Gépészeti Csoport megfelelő szakemberei végzik.

A biztonsági szolgálat dolgozói a nap 24 órájában látják el vagyonvédelmi és objektum őrzési  feladatukat.

Munkavédelem terület:

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása. Ennek érdekében kapcsolattartás a szakhatóságokkal, a kórház illetékes vezetőivel és beosztott munkavállalóival.

A balesetek kivizsgálása, bejelentése, szemlék tartása, oktatások elvégzése, a munkabiztonsági kockázatok folyamatos értékelése, és szükség esetén intézkedés a csökkentésükre.

Eleget tesz a jogszabály által előírt bejelentési, nyilvántartási kötelezettségeknek.

Megtartja a munkavédelmi oktatásokat.

Elkészíti és karbantartja a Munkavédelmi Szabályzatot.

A munkavédelmi technikusi feladatokat Sántha Ilona látja el:

Elérhetősége: 06-66-555-253 vagy

email:  icu@korhaz.rethy.hu

Tűzvédelemi és katasztrófavédelem területén:

Folyamatosan ellenőrzi a kórház tűzbiztonságát.

Elvégezteti a tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálatát

Nyomon követi a folyamatban lévő beruházások területén a tűzmegelőzés feltételeit.

Megtartja a szükséges oktatásokat, továbbképzéseket.

Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatósággal.

Az érintett osztályok bevonásával elkészíti és aktualizálja az Intézet Katasztrófavédelmi Tervét, valamint az Intézeti Tűzvédelmi Szabályzatot.

Katasztrófa esetén a koordinációs tevékenységben részt vesz.

Kapcsolatot tart a tűzvédelmi és a katasztrófavédelmi hatósággal.

A tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokat külső megbízott látja el:

Elérhetősége: 06-66-555-253

Környezetvédelem területén:

Feladata a kórházi tevékenységből fakadó környezetterhelés csökkentése.

Elkészíti és karbantartja a Kommunális és Veszélyes Hulladékok Kezelési Szabályzatát.

Szervezi a kommunális és veszélyes hulladék kezelését.

Eleget tesz a jogszabály által előírt bejelentési, nyilvántartási kötelezettségeknek.

Megtartja a szükséges oktatásokat.

 

A környezetvédelmi szakelőadói feladatokat Foltán Gabriella látja el:

Elérhetősége: 06-66-555-267 vagy

email:  gabi@korhaz.rethy.hu

Rendészeti feladatok:

Az intézményi tulajdont károsító cselekmények megelőzése, intézkedések megtétele.

A dolgozók személyi tulajdonával kapcsolatos események során intézkedés kezdeményezése az intézmény területén belül.

Az Intézmény területén a személy és teherforgalomra, valamint a belső járműforgalomra vonatkozó szabályok betartása.

Rendkívüli esemény vagy bűncselekmény esetén az azonnali intézkedés megtétele, a helyszín biztosítása. a nyomozóhatóság értesítése.

Az osztály összehangolt tevékenységének köszönhetően az elmúlt időszakban komolyabb rendkívüli esemény nem történt.