Belső ellenőrzés
  Magyarországon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása érdekében.
A belsőellenőrzés célja:
  A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát.
A belsőellenőrzés feladata:
  A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében – többek között – információkat gyűjt és értékel, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad az intézmény vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatja. A belső ellenőrzés éves munkaterv alapján dolgozik két fővel az intézménynél.
Összefoglalva:
  Az ellenőrzés egy azonnali beavatkozást, segítséget jelent a hibák gyors korrigálására, a szabályzatok összehangolására, esetleges kiegészítésére. A belső ellenőrzés a Főigazgató Főorvos közvetlen irányítása alá tartozik.
Elérhetőség: 06 66 /526-526/2175